Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Müdür Mesajı

Kıymetli Akademisyenler ve Öğrenciler;

Ülkemizin uluslararası rekabet ortamındaki gücünü belirleyen en önemli alanlardan biri hiç şüphesiz eğitim ve öğretim alanında yetiştirdiği nitelikli akademisyenler ve uzmanlardır. Küresel ortamda yaşanan gelişmeleri öngörerek bu gelişmelere uygun stratejilerin geliştirilmesinde, yaşanan küresel, bölgesel ve yerel krizlere uygun hareket tarzlarının belirlenmesinde nitelikli akademik beşeri sermayenin varlığı büyük önemi haizdir. Sosyal bilimler alanında köklü bir medeniyet geçmişine ve zengin bilgi birikime sahip olan ülkemiz, sahip olduğu bu değeri alanında uzman sosyal bilimciler ile daha da arttırmayı hedeflemektedir. İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bu amaca hizmet etmek için kurulmuş bir enstitüdür.

Enstitümüz lisansüstü eğitiminde uluslararası standartlara uygun olarak İngilizce, Türkçe ve Arapça eğitim veren programların koordinasyonunu sağlama görevi ile kurulmuştur. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, eğitim ve din bilimleri alanlarında uzman akademisyenleri bünyesinde barındırmaktadır. Lisansüstü çalışmalar yoluyla, sosyal bilim araştırmalarında uluslararası standartlar ile uyumlu, kaliteyi ve mükemmelliği hedefleyen çalışmaların üretilmesine ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir.

Enstitümüz öğrenci, akademisyen ve idari kadronun tam bir uyum içinde çalıştığı, bu işbirliği sayesinde değer üretecek projeleri hayata geçiren bir kurumdur. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşu ile yaptığı iş birlikleri ve sahip olduğu uluslararası eğitim ağı ile öğrenci ve akademisyenlerine sosyal bilimler alanında nitelikli araştırmalar yapmaları için fırsatlar sunmaktadır.

Enstitümüzün müdürü olarak, gerek üniversitemizin misyon ve vizyonuna gerekse ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına katkı sunacak araştırmalarınızda başarılar diler, bu araştırmalar yoluyla üniversitemizi ve ülkemizi sosyal bilimler alanında öncü bir konuma hep birlikte taşıyacağımıza olan inancımı paylaşmak isterim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Rasim Özcan

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü