Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrencilik süreçleriyle ilgili dilekçe yazıldığında hangi birime teslim edilmelidir?

 • Öğrencilik süreçleriyle ilgili yazılmış dilekçeler, enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere anabilim dalı sekreterliğine teslim edilmelidir.

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

 • Derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları gibi çalışmalara katılım zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanınca kayıt altına alınır. Geçerli mazereti olmadan derslerin ve dönem içi çalışmaların %30’una katılmayan öğrenci IA notu ile başarısız sayılır. Derslere devamı belirtilen oranların altında olan öğrenci devamsızlıktan kalır.

Farklı bir programdan ya da farklı bir üniversiteden ders alınabilir mi?

 • Özel öğrenci statüsünde başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığından onay alması gerekir. Başarılı olduğu derslere ait notlar ve kredilerin muafiyet işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür ve bu derslerin Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli sayılması enstitü yönetim kurulu onayına tabiidir.

Seminer dersi nedir? Ortalamaya dahil olur mu?

 • Seminer dersi; lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşur. Seminer dersi, tezli yüksek lisans ve doktorada derslerinin biteceği dönemde alınması gereken, tez çalışmasına yöneliktir. Seminer dersinin not değerlendirmesi dersi yürüten öğretim üyesi tarafından yapılarak öğrenci başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve ders notu ortalamaya dahil edilmez. Mezuniyet projesi, seminer, tez gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

Öğrencinin dönem sonu sınav(lar)ına, mazereti gereği girememesi durumunda ne yapması gerekir?

 • Dönem sonu sınav(lar)ına hastalık veya başka bir mazeretle katılamayan öğrenciler, ilgili raporlar veya belgeler ile en geç sınav tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Dönem sonu sınavı mazeret dilekçeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Sınav notlarına nasıl itiraz edilebilir?

 • Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için başvurabilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Başarısız olunan bir dersin yerine başka bir ders alınabilir mi? Seçmeli statüde bulunan dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir. Zorunlu dersten başarısız olunması halinde ise aynı dersin tekrar alınması gerekir.

Üniversitenin burs imkanları nelerdir? Neye göre belirlenir?

 • Nakdi burs ve öğrenim ücretinden tam muafiyet olmak üzere birçok burs imkanları bulunmaktadır. Lisansüstü Burs Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca burs durumları belirlenir.

Üniversitenin yurt ve yemek bursları var mıdır?

 • Yurt ve yemek bursları bulunmamaktadır.

Asistan burs çeşitleri nelerdir?

 • Lisansüstünde 3 çeşit asistan burs çeşitliliği bulunmaktadır. Öğretim asistanlığı, üniversite derslerinin verilmesine yardımcı olur ve hem öğretim üyelerine hem de öğrencilere destek sağlar.
 • Araştırma asistanı, akademik araştırmaların yürütülmesinde araştırmacılara destek ve yardım sağlayan kişidir. Bazen bölüm derslerinin verilmesinde öğretim üyelerine de yardımcı olurlar.
 • Teaching fellow, Ortak Dersler Koordinatörlüğünün görevlendirmesine yönelik yapılan asistanlıktır. Öğrenci üniversitenin ortak derslerinde ilgili akademisyenlerle birlikte çalışır.
 • Araştırma asistanlığı için, https://apply.ihu.edu.tr/tr/arastirma-asistanligi https://apply.ihu.edu.tr/en/research-assistantship
 • Öğretim asistanlığı için, https://apply.ihu.edu.tr/tr/ogretim-asistanligi https://apply.ihu.edu.tr/en/teaching-fellowship

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

 • Derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları gibi çalışmalara katılım zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanınca kayıt altına alınır. Geçerli mazereti olmadan derslerin ve dönem içi çalışmaların %30’una katılmayan öğrenci IA notu ile başarısız sayılır. Derslere devamı belirtilen oranların altında olan öğrenci devamsızlıktan kalır. Farklı bir programdan ya da farklı bir üniversiteden ders alınabilir mi? Özel öğrenci statüsünde başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığından onay alması gerekir. Başarılı olduğu derslere ait notlar ve kredilerin muafiyet işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür ve bu derslerin Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli sayılması enstitü yönetim kurulu onayına tabiidir.

Seminer dersi nedir? Ortalamaya dahil olur mu?

 • Seminer dersi; lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşur. Seminer dersi, tezli yüksek lisans ve doktorada derslerinin biteceği dönemde alınması gereken, tez çalışmasına yöneliktir. Seminer dersinin not değerlendirmesi dersi yürüten öğretim üyesi tarafından yapılarak öğrenci başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve ders notu ortalamaya dahil edilmez. Mezuniyet projesi, seminer, tez gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

Öğrencinin dönem sonu sınav(lar)ına, mazereti gereği girememesi durumunda ne yapması gerekir?

 • Dönem sonu sınav(lar)ına hastalık veya başka bir mazeretle katılamayan öğrenciler, ilgili raporlar veya belgeler ile en geç sınav tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Dönem sonu sınavı mazeret dilekçeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Sınav notlarına nasıl itiraz edilebilir?

 • Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için başvurabilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Başarısız olunan bir dersin yerine başka bir ders alınabilir mi?

 • Seçmeli statüde bulunan dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir. Zorunlu dersten başarısız olunması halinde ise aynı dersin tekrar alınması gerekir.

Tez danışmanı ne zaman atanmalıdır? Danışman atama süreci nasıl işler?

 • Öğrenci program kaydını yaptırdığında anabilim dalı başkanı, akademik danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı ise en geç birinci dönem sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne önerilir.

Tez danışmanı değişikliği nasıl yapılır?

 • Öğrenci, Tez/Proje Danışmanı/Konusu Değişiklik Formu'nu doldurup imzalarını tamamladıktan sonra enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere anabilim dalı sekreterliğine iletir.

İkinci (eş) tez danışmanı nasıl seçilir?

 • Öğrenci tez konusuyla aynı alanda çalışan bir öğretim üyesini ikinci (eş) tez danışmanı olarak seçebilir. Öğrencinin, Tez/Proje Danışmanı/Konusu Değişiklik Formu'nu doldurup enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere anabilim dalı sekreterliğine iletmesi gerekir.

Bir öğretim üyesi en çok kaç lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir? Bir öğretim üyesi; tezli yüksek lisans ve doktora olmak üzere aynı anda en çok 14 lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir. Bir öğretim üyesi en çok kaç lisansüstü öğrencisine mezuniyet projesi danışmanlığı yapabilir?

 • Bir öğretim üyesi; tezsiz yüksek lisans programlarında aynı anda en çok 16 lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir.

Tez danışmanı ne zaman atanmalıdır?Danışman atama süreci nasıl işler?

 • Öğrenci program kaydını yaptırdığında anabilim dalı başkanı, akademik danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı ise en geç birinci dönem sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne önerilir.

Tez danışmanı değişikliği nasıl yapılır?

 • Öğrenci, Tez/Proje Danışmanı/Konusu Değişiklik Formu'nu doldurup imzalarını tamamladıktan sonra enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere anabilim dalı sekreterliğine iletir. İkinci (eş) tez danışmanı nasıl seçilir? Öğrenci tez konusuyla aynı alanda çalışan bir öğretim üyesini ikinci (eş) tez danışmanı olarak seçebilir. Öğrencinin, Tez/Proje Danışmanı/Konusu Değişiklik Formu'nu doldurup enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere anabilim dalı sekreterliğine iletmesi gerekir.

Bir öğretim üyesi en çok kaç lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir?

 • Bir öğretim üyesi; tezli yüksek lisans ve doktora olmak üzere aynı anda en çok 14 lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir. Bir öğretim üyesi en çok kaç lisansüstü öğrencisine mezuniyet projesi danışmanlığı yapabilir? Bir öğretim üyesi; tezsiz yüksek lisans programlarında aynı anda en çok 16 lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir.

Doktora yeterlik sınavına en geç hangi dönemde girilmelidir?

 • En az 3,00 ağırlıklı GNO’ya sahip öğrenci, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora yeterlik sınavında hem yazılı hem sözlü sınav var mıdır?

 • Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.

Yeterlik sınavından başarılı sayılmak için gerekli şartlar nelerdir?

 • Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı sekreterliği aracılığıyla enstitüye tutanakla bildirilir.

Yeterlik sınavından başarısız olunması halinde ne yapılması gerekir? Yeterlik sınavına kaç defa girilebilir?

 • Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenci, başarısız olduğu bölüm(ler)den bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İkinci sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Öğrenci toplamda iki kez yeterlik sınavına girebilir.

Tez izleme komitesi ne zaman oluşturulmalı, komitede kimler yer almalıdır?

 • Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içerisinde enstitü yönetim kurulu onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. Üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesinde, tez danışmanından başka ilgili program içinden ve dışından birer üye yer alır. Varlığı durumunda ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. Kurulan tez izleme komitesinin üyelerinde sonraki dönemlerde enstitü yönetim kurulu onayı ile değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi sınavına ne zaman girilir?

 • Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesine sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.

Tez öneri savunmasına katılmama durumunda ne olur?

 • Öğrenci tez öneri savunmasına katılmadığında başarısız sayılır. İkinci tez önerisi savunmasına da katılmaması veya başarısız sayılması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisinin reddedilmesi durumunda süreç nasıl ilerler?

 • Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içerisinde, tez danışmanı ve/veya konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi savunmasında başarılı olunduğu takdirde hangi aşamalar takip edilmelidir?

 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunacağı yazılı raporla o ana kadar gerçekleştirdiği çalışmaların özetini ve bir sonraki döneme ait çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez izleme komitesi ara raporu nasıl teslim edilir?

 • Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunacağı yazılı raporla o ana kadar gerçekleştirdiği çalışmaların özetini ve bir sonraki döneme ait çalışma planını belirtir. Tez izleme komitesi, tez izleme toplantılarının ara raporlarını, her bir toplantıyı izleyen üç gün içerisinde anabilim dalı sekreterliği aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir.

Öğrencinin mezun olması için kaç kez tez izleme toplantısına katılması gerekir?

 • Mezuniyet için en az 3 kez tez izleme toplantısının düzenlemesi gerekir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Benzerlik raporu nedir ve nasıl alınır?

 • Tezin başka kaynaklarla olan benzerlik oranını gösteren benzerlik raporu, savunmaya girecek tezin son hali üzerinden öğrencinin tez danışmanı tarafından alınır.

Benzerlik oranı için azami değerler nelerdir?

 • Lisansüstü tezlerde benzerlik oranının en fazla %20, mezuniyet projelerinde %25, tek bir kaynakla eşleşme oranının azami %2 olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Öğrenci tez savunmasına ne zaman girebilir?

 • Öğrenci, müfredatında yer alan dersleri tamamladıktan ve gerekli not ortalaması koşulunu sağladıktan sonra Akademik Takvimde belirtilen tarih aralıklarında tez savunmasına girilebilir.

Tez şekil-şart kontrolü için randevu almak gerekli midir?

 • Hayır, öğrencinin tez şekil-şart kontrolü için randevu alması gerekmemektedir. Tez savunmasından başarılı olan öğrencinin, tezinin baskı onayını almak istediği son halini şekil-şart kontrolü için thesischeck@ihu.edu.tr adresine göndermesi yeterlidir. Bir ay içerisinde mezuniyet formunu ve tezinizin basılı nüshalarını teslim etmelidir.

Öğrencinin tez teslimi ve mezuniyet için takip etmesi gereken adımlar nelerdir?

 • Tez savunmasında başarılı olan öğrenci tez teslimini yapmak için enstitü web sitesinde yer alan süreç adımlarını takip etmelidir.

Öğrenci, tez baskı nüshalarını enstitüye en geç ne zaman teslim etmelidir?

 • Tez savunma tarihinden itibaren bir ay içerisinde tez baskı nüshalarının enstitü müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

Tez teslim süresi ne kadar uzatılabilir?

 • Talep halinde tez teslim süresi, enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla bir ay daha uzatılabilir.

ORCID numarası nedir ve nasıl alınır?

 • YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği nedeniyle, tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirilmesi gerekmektedir.
 • ORCID numarası almak için iki seçenek vardır:
 • 1) Tez Veri Giriş Formunun doldurulması esnasında “ORCID numarası al” seçeneği tıklanmalı ve adımlar izlenmelidir.
 • 2) ORCID Web bağlantısındaki (https://orcid.org/register) adımlar izlenmelidir. Etik Kurul onayını alan öğrenci bu belgeyi hangi aşamada teslim etmelidir? Öğrencinin Etik Kurul Onay belgesini, tezinin EK(LER) bölümüne eklemesi yeterlidir.

Tez savunma süreci nasıl başlatılır?

 • Öğrencinin tez danışmayla birlikte belirlemiş olduğu savunma tarihinden en az bir ay önce; Tez Savunması Başvuru Formu'nu, tezinin PDF dosyasını ve bu dosyadan alınmış benzerlik raporunu, enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere anabilim dalı sekreterliğine iletmesi gerekir.

Tez savunma jürisi nasıl oluşturulur?

 • Yüksek lisans tez jürisi; tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden teşekkül eder. Üç kişilik jürilerde ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Doktora tez jürisi; tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Öğrencinin mezun olabilmesi için sağlaması gereken yayın veya sunum şartları var mıdır? Varsa bu şartlar nelerdir?

 • Tez savunmasından önce: Yüksek lisans öğrencilerinin, Üniversite tarafından veya dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışması ile ilgili sunum yapması veya hakemli bir dergide basıma kabul edilmiş/yayımlamış makalesinin olması gerekir. Doktora öğrencilerinin, Üniversite tarafından veya dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışması ile ilgili sunum yapması veya hakemli bir dergide basıma kabul edilmiş/yayımlamış makalesinin olması gerekir. Buna ek olarak; Üniversitenin ismi de kullanılarak üretilmiş, Web of Science tarafından taranan dergilerde basılmış/basıma kabul edilmiş/düzeltme önerisi almış (revise and resubmit) veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan endekslerinde taranan bir dergide basılmış/basıma kabul edilmiş en az bir makaleyi tezi ile birlikte sunması gerekir.

Tez savunması nasıl yapılır?

 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

Tez savunmasında jüri kararını hangi usulle verir?

 • Tez jürisi tez ile ilgili kararını salt çoğunlukla verir.

Tez savunmasında düzeltme alan öğrenci için süreç nasıl yürütülür?

 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay, doktora öğrencisi ise en geç altı ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez savunmasında başarısız olunması halinde hangi işlem uygulanır?

 • Tez savunmasından başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez savunma süreci nasıl başlatılır?

 • Öğrencinin tez danışmayla birlikte belirlemiş olduğu savunma tarihinden en az bir ay önce; Tez Savunması Başvuru Formu'nu, tezinin PDF dosyasını ve bu dosyadan alınmış benzerlik raporunu, enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere anabilim dalı sekreterliğine iletmesi gerekir.

Tez savunma jürisi nasıl oluşturulur?

 • Yüksek lisans tez jürisi; tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden teşekkül eder. Üç kişilik jürilerde ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Doktora tez jürisi; tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Öğrencinin mezun olabilmesi için sağlaması gereken yayın veya sunum şartları var mıdır? Varsa bu şartlar nelerdir?

 • Tez savunmasından önce: Yüksek lisans öğrencilerinin, Üniversite tarafından veya dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışması ile ilgili sunum yapması veya hakemli bir dergide basıma kabul edilmiş/yayımlamış makalesinin olması gerekir. Doktora öğrencilerinin, Üniversite tarafından veya dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışması ile ilgili sunum yapması veya hakemli bir dergide basıma kabul edilmiş/yayımlamış makalesinin olması gerekir. Buna ek olarak; Üniversitenin ismi de kullanılarak üretilmiş, Web of Science tarafından taranan dergilerde basılmış/basıma kabul edilmiş/düzeltme önerisi almış (revise and resubmit) veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan endekslerinde taranan bir dergide basılmış/basıma kabul edilmiş en az bir makaleyi tezi ile birlikte sunması gerekir.

Tez savunması nasıl yapılır?

 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

Tez savunmasında jüri kararını hangi usulle verir?

 • Tez jürisi tez ile ilgili kararını salt çoğunlukla verir.

Tez savunmasında düzeltme alan öğrenci için süreç nasıl yürütülür?

 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay, doktora öğrencisi ise en geç altı ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez savunmasında başarısız olunması halinde hangi işlem uygulanır?

 • Tez savunmasından başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma (izinli sayılma) başvurusu ne zamana kadar yapılır? Kaç dönem kayıt dondurma hakkı vardır?

 • İzin isteği derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapılmalıdır. Zorunlu haller dışında bu dönemden sonra yapılan izin başvuruları kabul edilmez. Geçerli bir mazeret sebebiyle izin almak isteyen öğrenciler, gerekçelerini ve belgelerini içeren bir dilekçe ile mazeretin oluşumundan itibaren en geç on beş iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvururlar. Yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir, zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu bu süreyi üç yarıyıla kadar uzatabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı mezunu doktora programına başvuru yapabilir mi?

 • Tezsiz yüksek lisans programı mezunları doktora programlarına başvuru yapamazlar. Ancak 6 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

Aynı anda farklı lisansüstü programlarına kayıt yaptırabilir mi?

1.Kayıt

2.Kayıt

3.Kayıt Yaptırabilirlik Durumu

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Yapılamaz

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Yapılabilir

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Yapılabilir

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Yapılamaz

Doktora

Tezsiz Yüksek Lisans

Yapılabilir

Doktora

Doktora

Yapılamaz

Bize Ulaşın
Başvur