Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)

Neden İbn Haldun'da Temel İslam Bilimleri?

Sosyal bilimlere münhasır uluslararası bir araştırma üniversitesi bünyesinde yer alan Temel İslami İlimler Yüksek Lisans programı kendi alanında küresel çapta nitelikli bir eğitim ve öğretimin şartlarını oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Programa titizlikle seçilen öğrenciler, üniversitemizin sunduğu burs imkânlarından yararlanmakta, aynı zamanda araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerine fiilen iştirak edecek bu genç araştırmacılar hocalarıyla usta-çırak esasına dayalı bir etkileşim içine girmekte ve Türkçe/Osmanlıca, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde temel literatürü takip becerisi kazanmış olarak mezun olmaktadır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Bilal Aybakan

Program Hakkında:

Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf bilim dallarını kapsayan bu program ortak ve seçmeli derslerden oluşan bir müfredatı esas almaktadır. Program kapsamında isteyen öğrencilerimize ücretsiz İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkânı da verilmektedir.

Doktora programına nitelikli öğrenci kazandırmak ve ulusal/uluslararası düzeyde yetkin araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek bu programın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
BIS 503 Formation of Islamic Sciences 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 500 Seminar 3 0 0 8
BIS 502 Usul Al-Fiqh 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Toplam 0 30
Genel Toplam 21 124
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 500 Seminar 3 0 0 8
BIS 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
BIS 502 Usul Al-Fiqh 3 0 3 8
BIS 503 Formation of Islamic Sciences 3 0 3 8
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 505 Klasik İslami Metinler I 3 0 3 8
BIS 506 Klasik İslami Metinler II 3 0 3 8
BIS 530 Kuran’ın Ana Konuları 3 0 3 8
BIS 531 Kuran İlimleri 3 0 3 8
BIS 532 Günümüz Tefsir Problemleri 3 0 3 8
BIS 533 Klasik Tefsir Metinleri 3 0 3 8
BIS 540 Hadis Usulü Metinleri 3 0 3 8
BIS 541 Hadis Literatürü 3 0 3 8
BIS 542 Sened ve Metin Tenkidi 3 0 3 8
BIS 543 Siyer 3 0 3 8
BIS 544 Klasik Hadis Şerh Metinleri 3 0 3 8
BIS 550 Malî Muâmelat Fıkhı 3 0 3 8
BIS 551 Ahvâl-i Şahsiyye 3 0 3 8
BIS 552 Fıkıh Mezhepleri Tarihi 3 0 3 8
BIS 553 Klasik Fıkıh Metinleri 3 0 3 8
BIS 560 Modern Kelam Metinleri 3 0 3 8
BIS 561 Klasik Mantık 3 0 3 8
BIS 562 Kelam Ekolleri 3 0 3 8
BIS 563 Klasik Kelam Metinleri 3 0 3 8
BIS 580 Tasavvuf Terimleri 3 0 3 8
BIS 581 Tasavvuf Kurumları Tarihi 3 0 3 8
BIS 582 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi 3 0 3 8
BIS 583 Klasik Tasavvuf Metinleri 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Temel İslam Bilimleri %30 İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve 124 AKTS’lik yedi ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet ders alınır. Bunların dört tanesi zorunlu, dört tanesi seçmeli derstir.

2) Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dili İngilizce olan en az üç dersi almış ve başarmış olması gerekir.

3) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Temel İslam Bilimleri %30 İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredisiz olarak açılacağından bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılmayacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

LANGUAGE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS Prerequisite
 Theory Practice
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 501 Basic Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 502 Basic Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 503 Intermediate Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 504 Intermediate Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 507 Intensive Basic Modern Turkish 2 8 0 10 *
TUR 508 Intensive Intermediate Modern Turkish 2 8 0 10 *
*Approval of School of Languages
Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

BIS 500 Seminer

Bu derste kimi uygulamalarla akademik telif becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Temel İslam Bilimlerine ilişkin kaynak taraması, seçimi, tasnifi ve derecelendirmesi ve ilgili bilginin tespiti, toplanması ve yorumlanması süreçleri uygulamalı olarak verilecektir. Adayların hazırlayacakları metinlerin sunumu, eleştiriye açılması, geri dönüşümlere göre yeniden gözden geçirilmesi ve gerçek yayın aşaması süreçlerini fiilen yaşatarak bilimsel araştırma ve yayın tecrübesini olabildiğince artırmak bu dersin ana amacını oluşturmaktadır.

BIS 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bilimsel araştırma safhalarına uygun şekilde bilimsel bir araştırma için gerekli olan veri toplama yöntemi ve analiz teknikleri, bilimsel makale yazım ilkeleri, dipnot kullanma ve kaynakça oluşturma teknikleri, araştırma raporu hazırlama, yorumlama ve yazım teknikleri ve tez hazırlama ilkelerini açıklar. Bunun yanında bilimsel yayınlarda uyulması gereken etik kuralları, alıntı usulleri, kaçınılması gereken intihal ve benzeri konuları ele alır.

BIS 503 İslami İlimlerin Teşekkülü

İslami ilimler uzun bir tarihî serüvenin ürünüdür. Teşekkül aşamasında önce iç içe ve bir bütün halinde gelişen İslami ilimler zamanla bir iç ayrışmaya uğrayıp müstakil disiplinler haline gelmişlerdir. Bu derste Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi temel İslam bilimlerinin oluşum ve ayrışma süreçleri yakından incelenecektir. Teşekkül döneminde ortak bir kaderi paylaşan bu disiplinlerin bu aşaması aynı olay ve şahıslar tarafından belirlenmiş, birini etkileyen gelişme diğerleri üzerinde de kelebek etkisi meydana getirmiştir. Dolayısıyla bu disiplinler arasında sıkı bir organik irtibat bulunmakta olup bu irtibat noktalarının keşfi disiplinlerarası ilgi ve alakayı doğurarak interdisipliner araştırma merak ve iştiyakını tetikler.

BIS 502 Fıkıh Usûlü

İnsan hayatı, en küçük yapı taşı olan iradi fiillerden örülü bir yapı olarak farzdan harama uzanan bir yelpazede yer alan çeşitli dinî-ahlaki değer kategorilerine dağıtılmak suretiyle ilahi iradeye göre tanzim edilmiştir. İlahi iradenin barındığı vahiy ürünü kaynaklardan doğru olarak çıkarılıp anlaşılması ve hayata doğru tatbiki belli bir bir yöntemi zorunlu kılmıştır. İşte Fıkıh Usulü bu işlevi görmek üzere ortaya çıkmıştır. Hangi kaynaklardan ne şekilde hüküm çıkarılacağını belirleyen bu disiplin dört ana başlık etrafında şekillenmiştir. Hüküm, kaynak, hüküm çıkarma yöntemleri ve kaynaklardan hüküm çıkarma dirayetine sahip otorite (müctehid) olmak üzere dört ana başlık etrafında tasarlanan Fıkıh Usulünde Kur’ân-ı Kerim, Sünnet, icma, sahabe kavli, kıyas, istihsan, mesalih-i mürsele, örf, sedd-i zerâi’, istıshab gibi kaynak ve yöntemler, bunlardan çıkarılan hükümler, bu hükümleri çıkarma yöntemleri ve bu işi kotarma ehliyetine sahip olma şartları bu dersin ana eksenini oluşturmaktadır.

Seçmeli Dersler

BIS 531 Kuran İlimleri

Nüzul Sebepleri, Nâsih-Mensuh, Muhkem-Müteşabih, Hurûf-i Mukattaa, Fevâtihu’s-Süver, Garibü’l-Kur’ân, İcazü’l-Kur’ân, Aksâmü’l-Kur’ân, Kısasu’l-Kur’ân, Tekraru’l-Kur’ân, Emsâlu’l-Kur’ân, Hakikat ve Mecaz, Müşkilü’l-Kur’ân, Mücmel ve Mübeyyen, el-Vücuh ve’n-Nezâir, Mübhematü’l-Kur’ân, Halku’l-Kur’ân gibi Kuran İlimlerinin temel konuları ele alınır.

BIS 533 Klasik Tefsir Metinleri

Tarihî süreç içerisinde oluşan tefsir literatürü tanıtılır. Taberî, Beğavî, İbn Kesîr gibi rivayet ağırlıklı tefsirler yanında Matürîdî, Fahredden Râzî, Zemahşerî, Ebussuûd gibi dirayet tefsirlerinden örnek metinler, klasik dönem müfessirleri ve yazdıkları eserlerin yöntem ve özellikleri uygulamalı olarak gösterilir.

BIS 541 Hadis Literatürü

Hadis ilimleri, bu ilimlere yazılmış temel eserler, hadis ilimlerine dair telif türleri, türlerin başarılı örnekleri, eserlerin içerikleri işlenecek, söz konusu eserlerin kullanım şekilleri gösterilecektir.

BIS 543 Siyer

Bütün İslami ilimlere zemin teşkil etmesi hasebiyle Hz. Muhammed’in hayatı merkeze alınarak Cahiliye dönemi, İslamiyetin doğuşu, yayılışı, Mekke ve Medine dönemleri, Gazve ve Seriyyeler vb. konular ele alınacaktır.

BIS 551 Ahvâl-i Şahsiyye

Bu derste, doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve nesep gibi kişinin doğrudan şahsıyla ilgili konular İslam Hukuku çerçevesinde ele alınıp açıklanacak ve bu konuların ilgili eserlerde tarihî süreç içerisinde yer alış ve işleniş biçimleri incelenecektir.

BIS 553 Klasik Fıkıh Metinleri

Klasik İslâm Hukuk literatürü hakkında sağlıklı bir kanaat oluşturmak üzere farklı dönem, mezhep ve türlerden temsil kabiliyeti yüksek metinler seçilip tahlile tabi tutulacaktır. Böylelikle genç akademisyenlerimiz alanıyla ilgili birincil kaynaklara erişim ve yararlanma becerisi kazanmış olacakları gibi daha önce üretilmiş ikincil literatürdeki bilgi ve yorumların mevsukiyet ve isabetini de değerlendirme imkânı bulacaklardır.

BIS 561 Klasik Mantık

Kelam ilminde bir metot oluşturma ve bu ilim dalına epistemolojik bir zemin hazırlama amacıyla ilim/bilgi kavramı üzerinde durulacak, klasik mantığa giriş ve mantık ilmine konu olan meseleler İsaguci metni üzerinden işlenecektir.

BIS 563 Klasik Kelam Metinleri

Ebû Hanife’nin el-Fıkhu’l-Ekber, Tahâvi’nin Akîdetü’t-Tahâviyye, Mâtürîdiyye’nin Akîde Risalesi, Semerkandi’nin Sevâdü’l-A‘zam, Nesefi’nin Akâid, Uşi’nin Emâlisi gibi klasik akide ve Eşarî’nin el-İbâne, Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhid, Cüveynî’nin el-İrşâd, Pezdevî’nin Usûlüddin, Nesefî’nin Tabsıratü’l-Edille ve Bahrü’l-Kelam, Sâbûnî’nin el-Bidâyesi gibi klasik kelam metinlerinden seçilen bölümler okunup belli problemler değerlendirilecektir.

BIS 571 Tasavvuf Kurumları Tarihi

Öğrencinin, tasavvuf tarihini bütüncül olarak kavramasını ve ilimler şemasındaki yerini anlamasını sağlamayı hedefleyen bu derste, tasavvufun bir ilim olarak teşekkülünden başlayarak tasavvuf tarihinin önemli dönüm noktaları, tarikatların oluşumu ve tekamülü ele alınacaktır

BIS 573 Klasik Tasavvuf Metinleri

Öğrencinin, tasavvuf edebiyatını genel olarak tanıması, tasavvuf dilini ve anlam dünyasını kavraması amaçlanan bu derste, tasavvuf literatürünün başlıca eserleri ve isimleri, tasavvufun dili, tasavvuf literatüründe metaforik anlatım konu edilecektir. Bir yandan literatürün klasikleri örnek metinler üzerinden tanıtılıp tartışılacak ve öte yandan tasavvuf edebiyatının dilinin bir analizi yapılacaktır.

BIS 530 Kuran’ın Ana Konuları

Kuran’da ulûhiyet, kâinat, insan ve bunların birbirleriyle ilişkileri, vahiy ve kitaplar, peygamberlik ve peygamberler, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu, ibadet ve sistematik ibadetler, toplumsal düzen, ahlak, ahiret gibi temel konular ele alınıp incelenecektir.

BIS 532 Günümüz Tefsir Problemleri

Günümüzde Kuran tefsirinde tartışılan ve farklılaşmalara yol açan hususlar ele alınıp incelenecektir. Kuran’ın anlaşılması ve tefsirine dair meseleler, Kuran’da tarihsel ögelerle ilgili tartışmalar, kadının yaratılışına dair ayetlerin yorumu, Kuran’da neshe delalet eden ayetlerin anlaşılması, işârî ve ilmî tefsirin ne ölçüde mümkün ve makbul olduğuna dair soru ve sorunlar incelenecek konular arasındadır.

BIS 540 Hadis Usulü Metinleri

Hadis tarihine giriş, hadisin İslam inanç ve kültüründeki yeri, hadis tarihinin dönemleri, hadis literatürü ve hadisin sosyal tarihi, hadis usulüne dair temel kavramlar, hadis usulü kaynakları, hadis usulü problemleri, klasik hadis usulünün kaynakları konuları işlenecektir.

BIS 542 Sened ve Metin Tenkidi

Hadis ilminin gayesi rivâyetlerin aslına uygun muhafazası ve naklidir. Temel dinamikleri “sened ve metin tenkidi” olan hadis usûlü ilmi bu gayeyi gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir. “Hadis tenkidi” başlığı altında ele alınabilecek sened ve metin tenkidinin yegâne hedefi rivâyetlerin kaynağına aidiyetini tespittir. Her iki tenkit türünde de sadece rivâyet tenkit edilir. Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarının kritiği, hadis tenkidinin konusu ve amacı değildir.

BIS 550 Malî Muâmelât Fıkhı

Fıkhın malî muâmelât kapsamına giren eşya hukuku ve borçlar hukuku konuları nispeten derinlemesine işlenecektir. Mülkiyet kavramı, aynî-şahsî hak ayırımı ve türleri, alacak hakkını doğuran sebepler, özellikle akit, unsur ve şartları teorik bir bütünlük içinde sunulmaya çalışılacaktır.

BIS 552 Fıkıh Mezhepleri Tarihi

İslam hukuku teşekkülünden itibaren mezhepler üzerinden varlığını sürdürmüştür. İkinci asırdan itibaren biri nassların lafzını, diğeri ise manasını önceleyen iki ayrı çizgi oluştu. Biri ehl-i hadis, diğeri ehl-i rey olarak tarihe geçti. Irak bölgesi rey, Hicaz bölgesi hadis çevresi olarak nam yaptı. Ebû Hanife rey çevresinin, Malik, Evzâî, Süfyan es-Sevrî, Süfyan b. Uyeyne ve Ahmed b. Hanbel hadis çevresinin ileri gelenleri arasında yer aldı. İkinci asrın sonlarına doğru bu iki çizgi arasında bir sentez girişimi yaşandı ve bu üçüncü yolun öncülüğünü de Şafiî yaptı. Dört sünnî mezhep sünnî coğrafyanın hukuk ihtiyacını karşıladı. Endülüs ve kuzey Afrika’da Malikî, Osmanlı’da Hanefî, Selçuklu, Eyyubî ve Memlükler döneminde ağırlıklı olarak Şafiî mezhebi etkin oldu. Fıkıh mezhepleri yeterince tanınmadan İslam tarihinin doğru anlaşılması mümkün olmadığından bu dersin içeriği bu ihtiyacı karşılayacak şekilde oluşturuldu.

BIS 560 Modern Kelam Metinleri

Yeni İlm-i Kelâm söylemine dair metinler okunarak tartışılacak, çağdaşlaşma dönemi kelâm tartışmaları ve kelâm bahisleri içerisinde bugün öne çıkarılması gerekenler seçilen müellifler ve eserleri üzerinden ele alınacaktır. Ayrıca günümüz Türkiye’sinde kelam alanında yazılan kelam tarihi ve sistematik kelam konulu çalışmalar incelenecek ve değerlendirilecektir.

BIS 562 Kelam Ekolleri

Kelam ilminin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evreler; Haricîlik, Kaderiye, Mutezile, Cebriye, Mürcie, Müşebbihe, Şîa, Selefîlik, Eşarîlik, Mâtürîdîlik gibi ekoller gelişim süreçleri ve temel prensipleri çerçevesinde ele alınacaktır.

BIS 570 Tasavvuf Terimleri

Tasavvufun bir disiplin olarak şekillenmeye başladığı ilk dönemden itibaren dolaşıma soktuğu terminoloji bu dersin temel konusu olacaktır. Bu terminoloji, tarihsel süreç içinde değişim göstermiş, bazı terimler kalıcı olmuş, bazı terimlere yapılan vurgunun şiddeti değişmiştir. Derste, temel terimler üzerinden bir tür tasavvufun doktrinel okuması yapılacaktır.

BIS 572 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi

Tasavvufun Osmanlı dünyasında aldığı seyrin özellikle metinler ve isimler üzerinden ele alınacağı bu derste, öğrencinin Osmanlı tasavvufunu oluşturan başlıca tarikatlar, meşrepler ve klasikleri tanıma imkânı bulması hedeflenmektedir. Kuruluş öncesine tekabül eden tarihsel dönemden başlayarak, Osmanlı’nın son zamanlarına kadar başlıca dönüm noktaları bu derste tartışılacaktır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur