İbn Haldun Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Neden İbn Haldun'da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler?

İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı disiplinin ilgilendiği konular itibarıyla günümüzde ihtiyaç duyduğumuz uzmanları ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedefler. Uluslararası sistemde meydana gelen çatışmalar, savaşlar, insani krizler ve daha özelde ise Türkiye’nin gerek içerideki güvenlik sorunları gerekse de çevre coğrafyamızda yaşanan savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar ve göç gibi problemleri nedeniyle iyi yetişmiş Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanlarına ihtiyacı vardır.

Bu gibi problemlere bu coğrafyada yaşayan insanların perspektifiyle çözüm önerileri sunmak isteyen kimseler için İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü yüksek lisans programı kritik bir rol oynamaktadır. Program “mukayeseli eğitim” felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinini Batı-merkezli tek bir perspektiften veren kurumların aksine farklı medeniyet birikimlerinin Siyaset Bilimine yaptıkları katkıları, farklılıkları ve imkânları müfredatının bütününe nüfuz ettirmeyi hedef edinmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi’nin bir araştırma üniversitesi olması sebebiyle program, bölüm hocalarının öğrencilerle birebir ilgilenmesi ve öğrencilerin bölüm hocalarının araştırma projelerinde asistanlık yaparak bilimsel araştırma süreçlerini yakından tecrübe etmeleri gibi ciddi avantajlara sahiptir.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Ali Aslan

Programın Amaçları:

İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, ulusal ve uluslararası deneyime sahip zengin akademik kadrosuyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal ve pratik bilgi üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Siyaset teorisi ve Uluslararası İlişkiler teorisi alanlarındaki güncel tartışmalara, Türk siyasi hayatındaki köklü değişimlere, uluslararası sistemin dönüşümüne, Türkiye’nin dış politikasına, Ortadoğu ve komşu bölgeler başta olmak üzere bölgesel çalışmalara ilişkin akademik bilgi üretimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Spesifik olarak program Siyaset Biliminin temel kavram ve başlıklarından siyaset teorisinin güncel tartışmalarını, Uluslararası İlişkilerin temel kavram ve konularından küresel politikaları, Türk siyasetinin güncel tartışma konularından Türk dış politikası analizlerini, Ortadoğu başta olmak üzere komşu bölge incelemelerini, toplumsal hareketlerden çatışma çözümlerini kapsayan kuramsal ve pratik çalışmalara odaklanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı pozitif, yorumlayıcı ve eleştirel araştırma metotlarına hâkim; yerli ve küresel bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde kullanabilen; ulusal, bölgesel ve küresel bilgi birikimine bilimsel ve ahlaki bir sorumlulukla katkı sunacak; kültürel ve tarihi derinlikli çalışmalar yapacak araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Kapsamı:

Program, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında geliştirilmiş teori ve yaklaşımlar ile günümüz dünyasının siyasi ve toplumsal sorunlarını bir araya getirmektedir. Bu çerçevede temel teorik derslerin yanı sıra ulusal, bölgesel ve küresel ampirik çalışmalara ve alan araştırmalarına yönelik derslerden oluşmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans diploması alarak programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Genel Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Teorisi
 • Uluslararası İlişkiler Teorisi
 • Türk Siyasi ve Düşünce Hayatı
 • Dış Politika Analizi
 • Bölge Çalışmaları
 • Küresel Siyaset
 • Çatışma Çözümleri
 • İslam Siyaset Düşüncesi
 • Osmanlı Siyaset Düşüncesi
 • Karşılaştırmalı Siyaset

Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Yönetsel bilgi ve yeteneklerini artırmak ve geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarını;
 • Uluslararası kuruluşlar, tink-tank kuruluşları ve NGO’larda kariyer yapmak isteyen bireyleri;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
1st Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS … Required Course Group I 3 0 3 8
POLS … Required Course Group II 3 0 3 8
POLS … Required Course Group II 3 0 3 8
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
Language Courses
Toplam 12 32
2nd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 501 Methodology in Political Science 3 0 3 8
POLS … Required Course Group II 3 0 3 8
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
… … Departmental/General Elective Course 3 0 3 8
Language Courses
Toplam 12 32
3rd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 500 Seminar 1 0 0 4
POLS 599 MA Thesis 0 0 0 30
Language Courses
Toplam 0 34
4th Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 599 MA Thesis 0 0 0 30
Language Courses
Toplam 0 30
Genel Toplam 24 128
REQUIRED COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 500 Seminar 1 0 0 4
POLS 501 Methodology in Political Science 3 0 3 8
REQUIRED COURSES GROUP I
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 502 Theories of International Relations 3 0 3 8
POLS 503 Political Theory 3 0 3 8
REQUIRED COURSES GROUP II
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 502 Theories of International Relations 3 0 3 8
POLS 503 Political Theory 3 0 3 8
POLS 505 Turkish Politics 3 0 3 8
POLS 511 Comparative Politics 3 0 3 8
POLS 512 Turkish Foreign Policy 3 0 3 8
POLS 514 International Security 3 0 3 8
POLS 521 Comparative Political Thought 3 0 3 8
POLS 523 Comparative International System 3 0 3 8
POLS 530 International Political Economy 3 0 3 8
POLS 531 Comperative Political Economy 3 0 3 8
POLS 535 Identity, Ethnicity, and Nationalism 3 0 3 8
POLS 570 Conflict Analysis and Resolution 3 0 3 8
DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
POLS 507 Turkey from 1980 to the Present 3 0 3 8
POLS 510 Philosophy of Social Science 3 0 3 8
POLS 513 Contemporary Issues in European Politics 3 0 3 8
POLS 515 Strategic Planning and Management 3 0 3 8
POLS 516 Theories of Strategy 3 0 3 8
POLS 518 Foreign Policy Analysis 3 0 3 8
POLS 521 Comparative Political Thought 3 0 3 8
POLS 522 Social and Political Thought of Ibn Khaldun 3 0 3 8
POLS 523 Comparative International System 3 0 3 8
POLS 524 Qualitative and Interpretive Methods 3 0 3 8
POLS 525 Islamic Political Thought 3 0 3 8
POLS 526 Islam and Politics 3 0 3 8
POLS 527 Comparative Politics of the Middle East 3 0 3 8
POLS 528 International Politics of the Middle East 3 0 3 8
POLS 529 Quantitative Research Methods 3 0 3 8
POLS 532 Cities and Citizenship 3 0 3 8
POLS 535 Identity, Ethnicity, and Nationalism 3 0 3 8
POLS 546 Terrorism and Political Violence 3 0 3 8
POLS 550 American Foreign Policy 3 0 3 8
POLS 565 Energy and Geopolitics 3 0 3 8
POLS 570 Conflict Analysis and Resolution 3 0 3 8
POLS 571 Emerging Nations in World Politics 3 0 3 8
POLS 575 States, Nations, and Empires 3 0 3 8
POLS 579 Ottoman Political Thought 3 0 3 8
POLS 580 Independent Reading 3 0 3 8

NOTES:

1) To graduate from Political Science and International Relations Thesis Master Program, 24 credits in total and 9 courses having 128 ECTS which includes eight courses and one seminer course must be taken. Six of these courses are compulsory and three of them are elective. Moreover, as required by the Multilingualism Policy, requirements below must be fulfilled for graduation.

2) According to the decision of the Senate regarding Multilingualism Policy on 24.09.2018, some level of proficiency in English, Turkish and Arabic ( or in another language except for Arabic) is required as a condition for graduation for the students of the graduate programs subject to this policy.

a- B1 level proficiency in English, B1 level proficiency in Turkish and A2 level proficiency in Arabic are required for Political Science and International Relations Thesis Master Program. Since the language courses offered in this program will be opened as non-credit, reserving the condition to pass them successfully, grades gained from these courses will not be added to the Grade Point Average.

b- Students can fulfill the graduation requirement regarding the language courses by either attending preparation program before program course period (if offered by the Program) or taking language courses along with their program courses during the program semester and passing these language courses successfully. Students who prove their proficiency by language test scores that are approved by the University will be considered as fulfilling graduation requirement.

Regarding the language courses, the students are provided with two options;

First option: The course is taught 1 hour a day for 5 days a week (in total: 5 hours a week) between 08:00-09:00 in the morning.
Second option: The students may take the language course for 2 hours a day for 5 days a week (in total: 10 hours a week).

The number of courses that should be taken to fulfill the required proficiency levels by the programs is stated below:

For B1 level in Turkish and in English: Students must either select the First Option for 3 semesters or select the First Option for 1 semester and the Second Option for 1 semester (2 semesters in total) and pass them.

For A2 level in Arabic: Students must either select the First Option for 2 semesters or the Second Option for 1 semester and pass them.

Notice: Students will only register in language courses that conform with their levels, which will be decided after the placement test held by the Language School.

LANGUAGE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS Prerequisite
 Theory Practice
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 501 Basic Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 502 Basic Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 503 Intermediate Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 504 Intermediate Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 507 Intensive Basic Modern Turkish 2 8 0 10 *
TUR 508 Intensive Intermediate Modern Turkish 2 8 0 10 *
*Approval of School of Languages
Ders İçerikleri

POLS 500 Seminer

 

POLS 501 Siyaset Bilimi Araştırma Metodolojisi 

Siyaset Biliminde kullanılan bilimsel araştırma metotları ve mukayeseli üstünlüklerinin izahı. Bilimsellik ölçütleri ve bilim anlayışı tartışmaları. Bilimsel devrimlerin yapısı ve paradigmatik kırılmalar. Kavram, soyutlama, vaka analizi, söylem analizi, nedensellik gibi temel terimlerin teorik arka planları ve uygulamaları.

Zorunlu Ders Grubu

POLS 502 Uluslararası İlişkiler Teorisi

 

POLS 503 Siyaset Teorisi 

Bu dersin üç odağı bulunmaktadır. Öncelikle, akademik bir alan olarak siyasal teorinin bir taslağı sunulacaktır. İkinci olarak, modern siyasal teoriler ve tartışmalar ele alınacaktır. Bu bağlamda liberalizm-içi tartışmalara, liberalizm-toplulukçuluk tartışmasına ve eleştirel yaklaşımlara odaklanılacaktır. Ve son olarak günümüzün siyasi hayatını şekillendiren demokrasi, kimlik ve popülizm gibi belli başlı anahtar kavramlar tartışılacaktır.

Seçmeli Dersler

POLS 505 Türkiye Siyasi Hayatı 

Bu ders Türkiye siyasetinde Tanzimat ve Meşrutiyet düşüncesi, Osmanlıcılık, Batıcılık, Kemalizm, milliyetçilik, sol, sağ, muhafazakârlık, İslamcılık, liberalizm, Kürt siyasi hareketi ve feminizm gibi düşünce geleneklerine odaklanacaktır. Bu bağlamda ayrıca demokratikleşme, din-siyaset, ekonomi-siyaset, medya-siyaset ve ordu-siyaset ilişkileri gibi meseleler üzerinde de durulacaktır.

POLS 507 1980’den Günümüze Türkiye

Bu ders 1980’den beri Türkiye siyasetinin temel meselelerini incelemektedir. Türk siyasal sisteminin temek parametrelerine genel bir giriş ile beraber derste mukayeseli bir şekilde merkez-çevre ilişkisi, modernleşme, sekülerleşme ve kurumsal dönüşümler işlenecektir.  Sivil-asker ilişkileri, AB ve demokratikleşme meseleleri irdelenecektir. Derste kimlik meseleleri üzerinde de durulacaktır: Türkiye’de İslamcılık ve farklı veçheleri, 1990’larda Alevi kimliğinin yükselişi ve Kürt kimliğinin siyasallaşması, PKK ve çözüm süreci değerlendirilecektir.

POLS 510 Sosyal Bilim Felsefesi 

Sosyal Bilimlerin oluşum süreci ve doğa bilimleri ile ilişkisi. Sosyal bilimlerin kullandığı nitel ve nicel araştırma metotlarının dayandığı felsefi zemin. Bilimsel disiplinlerde ontoloji, epistemoloji ve metodoloji kavramlarının yeri. Pozitivist ve post-pozitivist bilim yaklaşımları.

POLS 511 Karşılaştırmalı Siyaset 

Karşılaştırmalı siyaset kuramları, yapısalcılık, kurumsalcılık. Parti siyaseti ve seçim sistemleri. Rejim tipleri ve kategorizasyon tartışmaları. Merkezi yönetim, adem-i merkeziyetçilik ve federasyon tartışmaları. Devrimler ve siyasal şiddet.

POLS 512 Türkiye Dış Politikası 

Türk dış politikasını izah eden kuramsal yaklaşımların tartışılması ve Türk dış politikasına dair temel meseleler. Türk dış politikasının evrimi ve temel kırılma noktaları. Türkiye’nin Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Kafkaslar, Rusya ve Orta Asya siyasetleri. Türk dış politikasında politika yapım sürecinde yer alan aktörler ve mukayeseli etkileri.

POLS 513 Avrupa Siyasetinde Güncel Konular

Avrupa Birliği’nin kurulduğu dönemden bugüne değin geçirmiş olduğu büyük dönüşümler, bu dönüşümlerin sebepleri ortaya çıkardığı imkanlar ve yeni sorunlar ele alınacaktır. Birliğin genişleme vizyonu ve pratikleri ve bu vizyonun doğurduğu jeopolitik, ekonomik sonuçlar irdelenecek. Son dönemde tartışılan Brexit, yükselen sağ ve sol popülizm, göçmen karşıtı hareketler ve İslamofobi konularına vurguda bulunulacak. AB dış politikası, güvenlik siyaseti ve 2008 ekonomik krizi sonrası ortaya çıkan ekonomik zorlukların siyasi sonuçları ele alınacak. Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve tam üyelik sürecinin AB nezdindeki karşılığı irdelenecek.

POLS 514 Uluslararası Güvenlik 

Uluslararası güvenliğin kavramsal yaklaşımlarının izahı, güncel konuları ve sorunsallarının tartışılması. Başat uluslararası aktörlerin güvenliğe yönelik yaklaşım, tutum ve politikalarının tahlili. Devlet ve devlet dışı aktörlerin uluslararası güvenliğe etkisi. Siyasal şiddet ve terörün güvenlik politikalarına etkisi. Nükleer silahlar, kimyasal ve biyolojik savaş gibi konvansiyonel olmayan güvenlik tehditlerinin değerlendirilmesi.

POLS 515 Stratejik Planlama ve Yönetim

 

POLS 516 Strateji Teorileri

 

POLS 518 Dış Politika Analizi 

Devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin dış siyasetlerinin ana belirleyicileri, ölçütleri ve aktörlerini öğrenmek ve tahlil etmek. Uluslararası ilişkilerde analiz düzeyleri. Dış politika kararlarını izah eden temel kuramlar, oyun kuramı. Muhtelif teorik ve metodolojik araçlar ile farklı dış politika vakalarının analizi.

POLS 521 Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi

Bu derste temel olarak Batı-dışından siyasi düşünürlerin Batı siyaset düşüncesinin temel kavram ve tartışmalarına yönelik meydan okumaları ele alınacaktır. Bu bağlamda oryantalizm, Avrupa-merkezcilik, modernite ve kültürel çoğulculuk gibi olgulara odaklanılacaktır. Ayrıca, modern öncesi dönem ve modernleşme sürecinde Batı-dışı düşünürlerin çalışmaları tartışılacaktır.

POLS 522 İbn Haldun’un Toplumsal ve Siyasi Düşüncesi 

Bu derste genel İslam siyaset düşüncesi bağlamında İbn Haldun’un sosyal ve siyasi düşüncesi tartışılacaktır. Modern Batı siyaset düşüncesiyle karşılaştırmalı olarak İbn Haldun’un tarih felsefesi ve sosyal-siyasi felsefesi ele alınacaktır. Bu bağlamda asabiyet, medeniyet ve umran gibi İbn Haldun’un temel kavram ve teorilerine odaklanılacaktır.

POLS 523 Karşılaştırmalı Uluslararası Sistemler 

Bu ders realizm, liberalizm, İngiliz Okulu ve konstrüktivizm gibi başlıca uluslararası ilişkiler teorileriyle tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış uluslararası sistemlerin oluşumu, işleyişi, dönüşümleri ve çözülmesine bakmayı amaçlamaktadır. Buradan elde edilecek bilgilerle günümüzün küresel ve belli başlı bölgesel uluslararası sistemlerine dair kapsamlı bir kavrayışa ulaşmak amaçlanmaktadır.

POLS 524 Nitel ve Yorumlayıcı Yöntemler

 

POLS 525 İslam Siyaset Düşüncesi 

Bu derste klasik ve modern dönemi kapsayacak şekilde İslam siyaset düşüncesinin temel tartışmaları ele alınacaktır. Bu bağlamda, adalet, hilafet, devlet, egemenlik, hukuk, özgürlük, çoğulculuk ve demokrasi gibi kavramlara odaklanılacaktır.

POLS 526 İslam ve Siyaset

 

POLS 527 Orta Doğu Karşılaştırmalı Siyaseti 

Orta Doğu’da ulus-devletlerin kuruluşu ve devlet inşası süreçlerinin mukayesesi. Parti sistemleri ve yönetim modellerinin karşılaştırılması. Petrol ihraç eden ülkelerin diğer bölge ülkelerinden farkları ve bu farkların siyasi etkileri. Bölge devletlerinin sivil-asker ilişkilerinin ve bu ilişkinin siyasete etkisi.

POLS 528 Orta Doğu Uluslararası Siyaseti  

Orta Doğu devletlerinin dış politikası ve dış politika tercihlerini etkileyen faktörler. Arap-İsrail savaşları, Körfez savaşları. Soğuk Savaş dönemi ideolojik kamplaşmalar. Bölge devletlerinin büyük güçlerle ilişkisi. Bölgesel uluslararası örgütler: Körfez İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği.

POLS 529 Nicel Araştırma Yöntemleri 

Nicel veriye dayalı araştırmaların felsefi arka planı, veri toplama ve desen oluşturma yöntemleri. Anket düzenleme, yapısal eşitlik modellemeleri, simülasyon ve içerik analizi gibi nicel veriye dayalı araştırma yöntemlerinin tasarlanması ve uygulaması. Nicel veri okur yazarlığı ve büyük verilerin nasıl kullanılabileceği. Veri haritalandırma yöntemleri. Bu yöntemler için gerekli STATA ve R gibi yazılımların kullanılması.

POLS 530 Uluslararası Siyasal İktisat 

Kalkınma politikaları, ithal ikamecilik ve ihracat endeksli büyüme. Keynesyen ve neo-liberal iktisat politikalarının uluslararası ilişkilere etkisi. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Bretton Woods Sistemi. Uluslararası yatırım fonları ve kontrolü ile ilgili kurumlar: IMF ve Dünya Bankası. Doğal kaynakların ihracı ve petrolün uluslararası siyasi etkisi.

POLS 531 Karşılaştırmalı Siyasal İktisat 

 

POLS 532 Şehirler ve Vatandaşlık

 

POLS 535 Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik 

Etnik, dini, mezhepsel, kabilevi ve yöresel kimliklerin siyasi ve toplumsal neticeleri. Siyasetin şekillenmesi ve toplumsal yapının değişim ve dönüşümüne etkileri. Çok kültürlü ve kimlikli toplumlarda bir arada yaşama ve çatışma deneyimleri. Milli kimliklerin oluşum süreçlerine dair kuramsal yaklaşımlar. Türkiye ve çevresindeki coğrafyada milliyetçilik ve etnik çatışma deneyimleri.

POLS 540 Devlet Teorileri

 

POLS 545 Ulusal Güvenlik Stratejisi

 

POLS 546 Terörizm ve Siyasal Şiddet 

Terörizm, toplumsal ayaklanma, iç savaş ve ulus ötesi şiddet hareketleri. Bu hareketleri ideolojik alt yapıları ve kullandıkları sembolik repertuarlar, organizasyonel örgütlenmeleri, toplumsal destekleri bölgesel ve uluslararası bağlantıları. Siyasal şiddetin altta yatan nedenleri ve bunları önleme yöntemleri. Vaka çalışmaları ile karşılaştırmalı yaklaşımlar

POLS 550 Amerikan Dış Politikası

 

POLS 565 Enerji ve Jeopolitik 

Enerji ve enerji kaynaklarının küresel ve bölgesel jeopolitik ve güç mücadelelerinde oynadığı roller ve ülkeler arasında işbirliği ve ittifak imkanlarına etkileri. Enerji nakil hatları, boru hattı projelerinin jeopolitik boyutları. Küresel ısınma ve alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili politikalar ve normlar. Yeni enerji kaynaklarının bölgesel jeopolitiği şekillendirme potansiyelleri.

POLS 570 Çatışma Analizleri ve Çözümleri 

Ulusal, uluslararası ve gruplar arası çatışmaların sebepleri, dinamikleri ve çözüm yöntemleri. Çatışmaların ekonomik, psikolojik, kültürel ve siyasi boyutları. Arabuluculuk, barış inşası, sorun çözüm atölyeleri, müzakere ve barış süreçleri gibi çatışma çözümü yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanış biçimleri. Değişik bölgelerdeki faklı vakalar üzerinden karşılaştırmalı analizler. Çatışma haritalandırma ve barış inşası modellendirmeleri.

POLS 571 Dünya Siyasetinde Gelişmekte Olan Ülkeler

“Az gelişmiş”, “gelişmekte olan”, “kalkınmakta olan” ya da daha önceki dönemlerde “Üçüncü Dünya” ve son dönemde ise dünya siyasetinde “Güney” olarak ifade edilen devletler odaklanılmakta. Bu devletleri siyasi, iktisadi sorunları kendi aralarındaki ilişkileri, küresel sistem içerisinde oynadıkları roller ve sistemle uyum ve meydan okuma pratikleri incelenecektir. Bu konuda ortaya çıkan kavramsal literature eleştirel bir okumaya tabi tutularak alternatif okuma yöntemleri üzerinde durulacaktır. BRICS, MIKTA, MINT, LDC gibi ülke kümelendirmeleri ve bu kümelendirmelerin siyasi ve iktisadi bağlamı ve geçerlilikleri incelenecek. Brezilya’da, Endonezya’da ve Türkiye’de, Çin, Meksika, Nijerya ve Hindistan’ın gibi gelecek dönemin  siyasetinde daha aktif roller almaları beklenen ülkelerin siyasi ve iktisadi gelişmeleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Modernist-kalkınmacı, neo-liberal ve neo-Marksist bağımlılık literatürünü tartışılacak.

POLS 575 Devletler, Milletler ve İmparatorluklar

 

POLS 577 İran Siyaseti ve Uluslararası İlişkileri

 

POLS 579 Osmanlı Siyaset Düşüncesi 

Bu derste Osmanlı siyaset düşüncesinin temellerine ve zaman içerisindeki gelişim ve değişimine odaklanılacaktır. Adalet, düzen, özgürlük, meşruiyet gibi siyasi düşüncenin temel kavramlarına yönelik kendine has bakış açısının sorgulanmasının yanı sıra, kendine has kurumlar ve kavramların ortaya konması da amaçlanmaktadır.

POLS 580 Bağımsız Okuma 

Öğrenciler danışmanlarının onayı ve dersi aldıkları hocanın talebi ile belirledikleri konularda odaklı okuma yapabilmekteler. Konular müfredat ile uyumlu ve programın amaçları ile tutarlı bir şekilde belirlenmek zorundadır.

İletişim

pols@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur