İbn Haldun Üniversitesi

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru ücreti alıyor musunuz?
Hayır, lisansüstü programlar için başvuru ücreti alınmamaktadır.

Nasıl başvuru yapabilirim?
“https://apply.ihu.edu.tr/basvur/” sayfasından başvurunuzu yapabilirsiniz.

En fazla kaç programa başvuru yapabilirim?
En fazla 3 farklı programa başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru için hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor?
Başvuru için gerekli belgeleri “http://apply.ihu.edu.tr/basvuru-kosullari/” sayfasından öğrenebilirsiniz.

Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?
Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak, kabul almanız durumunda, diploma ya da geçici mezuniyet belgenizi kayıt esnasında sunmanız gerekmektedir.

Yüksek lisans ve doktora başvuru dönemi ne zaman?
Yüksek lisans ve doktora başvuruları için erken başvuru dönemi 26 Şubat 2021 tarihinde sona ermiştir. Nisan ayında başlayacak Birinci Başvuru Dönemi tarih aralıkları bu ay içerisinde ilan edilecektir.

Hangi dillerde lisansüstü eğitim veriyorsunuz?
Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim veren programlarımız bulunmaktadır.

Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla, mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?
Başvuru değerlendirmesine dahil edilebilecek olan genel not ortalaması için adayların başvuru esnasında ibraz ettikleri not belgesinde yer alan son ağırlıklı genel not ortalaması (GNO) temel alınır. Henüz mezun olmayıp başvuru yapan adaylardan, yarıyıl esasına göre öğrenim görenlerin son yarıyılları, yıl esasına göre öğrenim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki GNO’ları esastır.

Açık öğretim mezunuyum yüksek lisans başvurusu yapabilir miyim?
Evet, başvuru yapabilirsiniz.

Yüksek lisans programlarınızda ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim var mı?
Üniversitemizde ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı bulunmamaktadır.

Eksik belgeyle başvuru yapabilir miyim?
Hayır yapamazsınız. Online başvuru sistemine istenen tüm belgeleri yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru yapacağım program mezun olduğum bölümle aynı olmalı mı?
Bazı programlar sadece belli alan mezunlarının başvurularını kabul etmektedir. “https://apply.ihu.edu.tr/basvuru-kosullari/” sayfasından bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü program başvurusunda yabancı dil şartı arıyor musunuz?
Bazı programlar için yabancı dil yeterliliği gereklidir. Bu konuda “https://apply.ihu.edu.tr/basvuru-kosullari/” sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü programlarda derslere devam zorunluluğu var mı?
Derslere ve dönem içi çalışmalara %70 devam zorunluluğu vardır.

ALES belgem yok. Tezli programlara başvuru yapabilir miyim? Şartlı kabul var mı?
Tezli yüksek lisans veya doktora programlara başvuru yaparken ALES belgenizin olması gerekir. Şartlı kabul yoktur.

Referans mektubu kim tarafından yazılmalı ve nasıl teslim edilmeli?
Referans mektubunun nasıl hazırlanacağı ve teslim edileceği konusunda “https://apply.ihu.edu.tr/basvuru-rehberi/” sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Niyet mektubu ve özgeçmiş hangi dilde yazılmalıdır?
Bu belgeleri İngilizce veya Türkçe hazırlayabilirsiniz.

 ALES sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?
Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

Bilimsel değerlendirme sınavları (yazılı ve/veya sözlü sınav) tarihleri hakkında nasıl bilgi alabilirim?
Sınav takvimi Enstitü tarafından web sayfası üzerinden ilan edilmektedir. Online başvurusu uygun bulunan adaylara ayrıca e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

Lisansüstü mülakatları nasıl yapılır?
Öğrencinin başvurduğu programdan en az üç akademisyenin katılımı ile yapılır.

Lisansüstü başvuruları nasıl değerlendirilir?
Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek üzere, Enstitü Kurulu tarafından, ilgili program öğretim üyeleri arasından seçilecek en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri, başvurusu geçerli olan adayların sıralamasını yapar ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları Enstitü Yönetim Kuruluna önerir.

Burs alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?
Burs türünüz, bilimsel değerlendirme sınavındaki başarı durumunuz ve Lisansüstü Burs Yönergesinin ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Teklif edilen burs türü kabul mektubunda size bildirilir.

Üniversitenizde İngilizce yüksek lisans programı var mı?
Evet, İngilizce yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Hangi programların İngilizce olduğunu görmek için “http://apply.ihu.edu.tr/programlar/” sayfasını ziyaret ediniz.

Yüksek lisans için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?
Yüksek lisans programlarında İngilizce için YDS/E-YDS, YÖKDİL veya TOEFL kabul edilmektedir. IELTS kabul edilmemektedir. Arapça yeterlilik için YDS ve YÖKDİL, Türkçe yeterlilik için ise TÖMER sınavları kabul edilmektedir. Eğer bu sınavlardan birinden aldığınız dil belgeniz yok ise başvuru dönemleri içinde belirlenen takvime göre İbn Haldun Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavına (İngilizce/Türkçe/Arapça) girebilirsiniz.

Doktora programları için sadece YDS, YÖKDİL ve TOEFL sınavları kabul edilmektedir.

Yukarıdaki dil yeterlilik belgelerinden birine sahip değilim. Yine de başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Ancak, yukarıdaki dil belgelerinden herhangi birini ibraz etmeyen yüksek lisans adayları İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen dil yeterlilik sınavlarına alınırlar. Doktora adayları YDS, YÖKDİL veya TOEFL belgelerini ibraz etmek zorundadır, İbn Haldun İngilizce dil sınavına giremezler.

İbn Haldun Üniversitesi dil yeterlilik sınavı ücretli mi?
Evet ücretlidir. Sınav hakkında detaylı bilgilere “http://apply.ihu.edu.tr/dil-sinavi/” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezunum. Yine de dil yeterlilik belgesi sağlamam gerekli mi?
İngilizce eğitim veren bir okuldan mezun olsanız dahi TOEFL, YDS/E-YDS ya da İbn Haldun Üniversitesi Dil Yeterlilik belgelerinden birini sağlamanız gerekir.

IELTS belgesine sahibim. Dil yeterlilikten muaf olur muyum?
IELTS belgesinin tanınırlığı YÖK tarafından kaldırdığından, TOEFL, YDS/E-YDS veya YÖKDİL belgelerinden birini sağlamanız ya da üniversitemizin yapacağı dil sınavına girip yeterlilik belgesi almanız gerekir (sadece yüksek lisans programları için).

YDS / E-YDS sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?
Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

Yüksek lisans burs türleri nelerdir?
Yüksek lisans burs türleri hakkında “http://apply.ihu.edu.tr/burslar/” sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?
Hak kazandığınız burs ya da indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir. Normal öğrenim süresi tezli yüksek lisans programlarında 2 yıl, doktora programlarında, yüksek lisans derecesiyle kayıt olanlar için 4, lisans derecesiyle kayıt olanlar için ise 5 yıldır.

Burslu öğrencilerin üniversitede çalışma yükümlülüğü olacak mı?
Üstün Başarı Bursu (UBB), Tam Burs (TAB) ve Özel Bütçeli Burs (OBB) alan öğrenciler, kendilerinin akademik yetkinliklerine göre üniversitemizin öğretim, araştırma ve idari faaliyetlerinde görev alacaktır.

Burslu lisansüstü eğitimime devam ederken başka bir yerde çalışabilir miyim?
Üstün Başarı Bursu (UBB), Tam Burs (TAB) ve Özel Bütçeli Burs (OBB) alan öğrencilerin başka bir kurumda çalışmaması gerekmektedir.

Hangi durumlarda ilişik kesilir?

  • Bilimsel hazırlık programlarının iki yarıyıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Yabancı dil hazırlık programlarının iki yarıyıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans programını azami süresi içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencini yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Tezli Yüksek Lisans programlarında dört yarıyıl sonunda müfredatta yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamayan veya bu müddet zarfından başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan yahut tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Tezli/Doktora programlarında Savunma sınavından ikinci kez başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla dört ve altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin belirlediği en az Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Doktora programlarında Yeterlik sınavından iki kez başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Doktora programlarında ikinci kez Tez önerisini savunan öğrencinin Tez Önerisi ret edildiği takdirde öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Doktora programlarında Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
  • Tezli/Doktora programlarındaki öğrenciler tez savunmasını takip eden en geç bir ay içinde (dilerse bir ay ek süre daha istemek kaydı ile) tezinin ciltlenmiş kopyasını Enstitüye teslim etmesi gerekir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur