İbn Haldun Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)

Neden İbn Haldun'da Rehberlik Psikolojik Danışmanlık?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde doğu ve batı kültürleri arasında entelektüel bir köprü kurma hedeflenmektedir. Öğrenciler dünyanın farklı yerlerindeki danışmanlık yaklaşımlarını inceleme ve keşfetme fırsatını bulacaklardır. Aynı zamanda, alandaki en son gelişimleri de takip ederek günümüz dünyasının sorunlarına çözüm üretmeyi öğreneceklerdir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olan pek çok seçmeli ders önerilmektedir. Öğrencilerimiz gelecek planlarına göre bu derslerden istediklerini seçebileceklerdir.

Program, öğrencilerin kendi kişisel, kültürel ve manevi değerlerini keşfederek bunları bir öğrenme ve uygulama aracına dönüştürmesine önem vermektedir. En yeni teknik ve uygulamaları öğrenmenin yanında, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak, kendi bilgilerini üretmeleri, kişisel ve mesleki gelişimlerinde aktif rol almaları beklenmektedir.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Sefa Bulut

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı hem geleceğin doktora öğrencileri hem de alandaki ve benzer alanlardaki uygulayıcılar için ihtiyaç duyulan teori ve uygulama yeterliliğine önem vermektedir. Öğrenciler, bilimsel-uygulama modeli çerçevesinde danışmanlıkta bilimsel bir yaklaşım, profesyonel bir tutum ve yetkinlik geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı 24 kredilik (124 AKTS) ders saatini içeren iki yıllık bir programdır. Süreç, bir tez hazırlama ve tezin sözlü savunması da dâhil olmak üzere dört yarıyıla yayılmıştır. Öğrenciler ayrıca kredisiz olarak belirlenen alan (saha) çalışması yapmak zorundadır. Programın başarıyla tamamlanması rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında uzmanlık derecesi almayı sağlamaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek lisans derecenizi tamamladıktan sonra, kariyerinizi bağımsız bir araştırmacı olarak sürdürebilir ya da devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde okutman ya da araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilirsiniz. Türkiye içinde ya da dışında doktora çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Diğer taraftan eğer kariyerinizi uygulamacı olarak sürdürmek istiyorsanız okullar, psikolojik danışma merkezleri, mahkemeler, rehabilitasyon merkezleri, aile danışma merkezleri, üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, insan kaynakları departmanları, Emniyet Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri ve Kızılay ya da Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşları tarzında pek çok farklı ortamda çalışabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
CPSY 501 / 501E Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği / Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
CPSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
CPSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
CPSY … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
CPSY 502E Statistics 3 0 3 8
CPSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
CPSY … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
CPSY … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
CPSY 500 / 500E Seminer / Seminar 3 0 0 8
CPSY 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 38
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
CPSY 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 24 132
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
CPSY 500 Seminer 3 0 0 8
CPSY 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
CPSY 502 Statistics 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
CPSY 504 Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
CPSY 504E Group Counseling Theory and Practices 3 0 3 8
CPSY 505 Career Counseling 3 0 3 8
CPSY 506 Group Counseling with Children 3 0 3 8
CPSY 507 Advanced Counseling Theories 3 0 3 8
CPSY 508 Female Psychology and Gender 3 0 3 8
CPSY 509 Personality Theories 3 0 3 8
CPSY 510 Marriage and Family Counseling 3 0 3 8
CPSY 510 Marriage and Family Counseling 3 0 3 8
CPSY 511 Individual Psychological Counseling with Children 3 0 3 8
CPSY 512 Advanced Adolescence Psychology 3 0 3 8
CPSY 512E Advanced Adolescence Psychology 3 0 3 8
CPSY 513 Culturally Sensitive Counseling Approaches 3 0 3 8
CPSY 514 Çocuk Psikopatolojisi 3 0 3 8
CPSY 514E Child Psychopathology 3 0 3 8
CPSY 515E Cognitive-Behavioral (CBT) Therapy 3 0 3 8
CPSY 516 Crisis Management and Trauma Psychology 3 0 3 8
CPSY 517 Bireysel Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları 3 0 3 8
CPSY 517E Individual Psychological Counseling Practices 3 0 3 8
CPSY 518 Play Therapy 3 0 3 8
CPSY 519 Coping Skills 3 0 3 8
CPSY 520 İleri Psikopatoloji 3 0 3 8
CPSY 520E Advanced Behavior Disorders (Psychopathology) 3 0 3 8
CPSY 521 Personality Tests and Evaluation 3 0 3 8
CPSY 522 Contemporary Approaches in Psychological Counseling 3 0 3 8
CPSY 523 Counseling with the Elderly (Gerontological Counseling) 3 0 3 8
CPSY 524 Existentialist Psychotherapy Approach (Logo-therapy) 3 0 3 8
CPSY 525 Projective Evaluation of Children and Adolescents 3 0 3 8
CPSY 526 Bibliotherapy 3 0 3 8
CPSY 527 Biography Analysis (Psychobiography) 3 0 3 8
CPSY 528 Life Story Research 3 0 3 8
CPSY 529 Qualitative Research 3 0 3 8
CPSY 530 Violence in Society 3 0 3 8
CPSY 531 Mystical Approaches in Psychological Counseling 3 0 3 8
CPSY 532 Kriminal Psikoloji 3 0 3 8
CPSY 532E Criminal Psychology 3 0 3 8
CPSY 533 Family in Turkish-Islamic Culture 3 0 3 8
CPSY 534 Travel Psychology 3 0 3 8
CPSY 535 History and Practice of Counseling Services in Eastern Cultures 3 0 3 8
CPSY 536 Human Nature in Traditional Texts 3 0 3 8
CPSY 537 Psychological Counseling for Gifted Students 3 0 3 8
CPSY 538 Multicultural Counseling 3 0 3 8
CPSY 539 Spirituality in Counseling 3 0 3 8
CPSY 540 Science of Face (Face Reading) 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 24 kredi ve 132 AKTS’lik sekiz ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 9 adet ders alınır. Bunların beş tanesi zorunlu, dört tanesi seçmeli derstir. Mezuniyet için ayrıca Çokdillilik Politikası gereği aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

2) Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dili İngilizce olan en az üç dersi almış ve başarmış olması gerekir.

3) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredisiz olarak açılacağından dersi başarma şartı saklı kalmak kaydıyla bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılmayacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

LANGUAGE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS Prerequisite
 Theory Practice
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
ENG 505C Advanced English I 1 4 3 5 *
ENG 506C Advanced English II 1 4 3 5 *
ENG 508C Intensive Intermediate English 2 8 6 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
*Diller Okulu onayı
Ders İçerikleri

CPSY500 Seminer
Psikolojik danışmaya özgü araştırma desenleri ve bir araştırma önerisi hazırlanması. Değişik araştırma türlerinden, nitel ve nicel olmak üzere farklı desenlerden araştırma makaleleri incelemek. Korelasyonel, T test, Anova, Manova, Boylamsal, Regresyon, Faktör Analizi, Alan Araştırması, Karışık Desenler gibi her bir araştırıma deseninden bir örnek makaleler incelemek.

CPSY501 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bilimsel araştırma teknik ve uygulamaları ile ilgili temel kavramalar. Veri toplama teknikleri ve yöntemleri, örnekleme türleri, araştırma tür, desenleri kullanım yerleri ve özellikleri, araştırıma önerisi, basamakları ve uygulaması, öneri yazımı, makale incelemesi. Yayınlarda uyulması gereken etik ilkeler, denek seçimleri, onam formu, aile onam formu, verilerin gönüllülük ilkesi ile toplanması, verilerin gizliliği, bilimsel makale ve yazılarda referans kullanımı, alıntı yapımı, İtanticate programının kullanımı gibi araştırma esnasında ve araştırma sonrasında yazım aşamasında uyulması gereken etik kuralların incelenmesini içerir. Ayrıca makale yazım aşamasında, yazarlar arasındaki iş bölümü, katkı sunumları ve yazar sırası gibi konular, APA standartları doğrultusunda öğretmeyi içerir.

CPSY502 İstatistik
İstatiksel tekniklere ait olan yöntemler ve bunların tanıtılması, betimsel ve deneysel araştırma yöntemleri, parametrik ve not-parametrik teknikleri, SPSS programının tanıtılması ve uygulamalarda kullanılması.

Seçmeli Dersler

CPSY504 Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Grupla psikolojik danışma yaklaşımlarının tanıtılması, grupla danışmaya ilişkin kavramlar, grubun evreleri, direnç, transferans, alıştırmalar, güçlüğü olan danışanlarla ilgilenme ve grup uygulamaları.

CPSY505 Kariyer Danışmanlığı                                                                            
Kariyer gelişim kuramları, çocukluk ve ergenlikte kariyer gelişimi, yetişkinlikte yaşanan mesleki krizlere müdahale, cinsel tercihi farklı iş görenlerle kariyer danışması

CPSY506 Çocuklarla Grup Danışmanlığı
Çocuklarla grup danışma, grup liderinin özellikleri ve grup dinamikleri, grubu oluşturma, çocuklarla çalışırken uyulacak etik ilkeler ve farklı durumlarda (kaygı, depresyon, yas, travma, sosyal beceri, saldırganlık vb.) oluşturulacak destek ve eğitim gruplarının özelikleri ve içerikleri.

CPSY507 İleri Psikolojik Danışma Kuramları
Tarihsel gelişimi içerisinde,  yaygın olarak kullanılan psikolojik danışma kuramları ve çağdaş psikolojik danışma kuramları (Kültürel Psikoloji, Feminist Psikoloji, Post-modern yaklaşımlar  vb.).  Bu  kuramlara  özgü  teknik  ve  yöntemler. Danışma kuramları ve etik.

CPSY508 Kadın ve Cinsiyet Psikolojisi
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet  kavramlarının farkı ve psikolojik kuramlar üzerindeki, cinsiyet rolleri ve  toplumsal cinsiyet rollerinin kazanımı, sosyalleşme süreci, psikoloji danışma kuramları ve bu kuramların uygulanması üzerindeki toplumsal cinsiyete ilişkin  kalıp yargıların etkisi. Psikolojik tanı koyma ve psikolojik sağaltıma kalıp yargıların olumsuz etkisi. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyete duyarlı  psikolojik danışma ve psikoterapiler. Danışma sürecine danışman ve danışmanın cinsiyetinin getirileri. Feminizmin psikoloji bilimine ve psikolojik danışma sürecine yaptığı katkılar.

CPSY509 Kişilik Teorileri
Çağdaş kişilik modelleri, danışmanda bulunması gereken kişilik nitelikleri, danışanın kişilik özelliklerinin incelenmesi ve danışma ilişkisinde iletilmesi, Türk kişilik yapısının incelenmesi. Uyum problemlerine yol açan kişilik özellikleri ve bazı kavramların (dayanıklılık, yetkinlik, v.b.) tartışılması.

CPSY510 Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Aile danışmanlığın da yapısalcı kuram, stratejik kuram, kuşaklar arası kuram, deneyimsel kuram, bilişsel, ve feminist aile danışmanlığı kuramları, method ve teknikler. Aile danışmanlığı süreci, ilk görüşme, amaçların belirlenmesi, sürecin etkiliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sonlandırma ve izleme ilke ve teknikleri. Aile danışmanlığında etik ilkeler.

CPSY511 Çocuklarla Psikolojik Danışma
Psikolojik danışma kuram ve tekniklerin çocuklara uyarlanması, oyun terapisi, sanat terapisi ve diğer yöntemler. Özel konularla (evsiz çocuklar, evde yalnız kalan, boşanma, yas, travma vb. ) çalışma. Çocuklarla danışmada etik ve yasal konular.

CPSY512 İleri Ergenlik Psikolojisi                                        
Ergenlik dönemini açıklayan kuramlar, ergenlik dönemindeki fiziksel, bilişsel, toplumsal ve psikolojik gelişim boyutları dahilinde cinsel kimlik kazanımı, arkadaş ve aile ilişkileri, yakınlık, özerklik, kimlik kazanımı ve ergenlik dönemine özgü problemler ele alınacaktır.

CPSY513 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları             
Kültür ve Psikoloji ilişkisi. Kültüre duyarlı kuramlar ve doğurguları. Kültüre duyarlılık gelişimi, kültürün psikolojik danışma süreçlerine ve terapötik ilişkiye etkisi.

CPSY514 Çocuk Psikopatolojisi                                                                                
Çocukluk döneminde görülen davranış problemleri, duygusal ve emosyonel sorunlar, etiyolojisi, prevalansı, tedavi yaklaşımları, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar. Gerekli görüldüğü durumlarda referal durumları.

CPSY515 Bilişsel Davranışçı Terapi                                   
BDT’nin ortaya çıkış ve gelişimi. Şema ve bilişsel sistemler, bilgi işleme süreçleri, meta- bilişsel süreçler ve duygulanım süreçlerinin açımlanması. Duygu ve düşünce arasındaki ilişkiler. BDT yaklaşımlarına göre danışma süreçleri, danışmanın rolü, kullanılan metod ve teknikler. Danışmanın sonlandırılması ve  etkinliğinin izlenmesi.

CPSY516 Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kriz nedir ve nasıl baş edilir? Kriz danışmanlığının normal danışma sürecinden farklılıkları. İntihar ve intihar risklerinin ölçülmesi ve alınması gereken tedbirler. Psikolojik danışmanın kriz anında sorumlulukları ve sorumluluklarının sınırları. Doğal afetler ve insan yapımı travmalar ve aralarındaki farklar. Travma sonrası stres bozukluğu ve komorbid sorunların tanı ve sağaltım süreci. Travmanın kültürel boyutu. Travma sonrası büyüme gibi konuları içerir.

CPSY517 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları                      
Belirli bir psikolojik danışma kuramı çerçevesinde bireysel psikolojik danışma süreç, teknik ve alıştırmalarının bireysel süpervizyon altında uygulanması.

CPSY518 Oyun Terapisi           
Oyun terapisinin temel ilkeleri ve uygulama süreçleri öğretilir. Axline ve Klien Modelleri, Dora Klaff ve Jungian Kum Terapisi incelenir. Oyun terapisinin okul öncesi, okul çağı ve ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılması öğretilir.

CPSY519 Baş Etme Yöntemleri                                                                                 
Bireylere özgü baş etme yolları. Bireyleri zorlantılara karşı dayanıklı kılan kişisel ve çevresel faktörleri tespit etme ve bunları kullanmalarını sağlama. Baş etme becerileri eğitimi: bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme teknikleri, aktif baş etme yollarını içerir. Baş etme ve dirençli olma dayanıklı olabilmeyi inceler. İnsanların zorluk ve güçlükler karşısında nasıl dayandıkları ve ruhsal bütünlüklerini nasıl koruduklarını inceler.

CPSY520 İleri Psikopatoloji
Davranış bozukluklarının tarihçesi, tanımlaması ve sınıflaması incelenir. DSM V sınıflamasına göre Eksen 1, 2, bozukluları tanıtılır. Eksen 3, 4, ve 5 tanılamaları öğrenilir. GAF raporunun yazılması öğretilir. Kaygı bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, post-travmatik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozukluklar, impulsive bozukluklar ve bunların tanılaması öğretilir.

CPSY521 Kişilik Testleri ve Değerlendirme           
Psikolojik danışma alanında en çok kullanılan kişilik testleri tanıtılır. Alanda sıklıkla uygulanan testlerin uygulanması ve raporlaması hakkında bilgi verilir. Bunların nasıl kullanılacağı ve raporlaştırılacağı öğretilir. Test etiği ve uzmanlığı hakkında bilgi verilir.

CPSY522 Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar                  
Psikolojik danışma alanında son gelişmeler. Çağdaş kuramların alana getirileri. Seçilen güncel kuramların derinlemesine incelenmesi (Külture duyarlı danışma kuramları, Feminist kuramlar, Post-modern kuramlar v.b.).

CPSY523 Yaşlılık Danışmanlığı
Yaşlılık dönemi sorunları ve bunlara psikolojik müdahaleler ele alınır. Anımsama terapisi gibi yaşlılık dönemine özgü danışma yöntemleri ele alınır.

CPSY524 Varoluşçu Psikoterapi
Varoluşçu psikoterapi yaklaşımının ortaya çıkışı, bu alandaki kuramcılar ve eserleri Varoluşçu terapinin temel ilkeleri ve bunların psikolojik danışmada kullanılması öğretilir.  Kuramcıların temel eserleri ve yaklaşımları tanıtılır.

CPSY525 Çocuk ve Ergenlerde Projektif Değerlendirme                       
Çocuk ve ergenlerde sıklıkla kullanılan psikodinamik yönelimli, yansıtma tekniklerine dayanan psikolojik değerlendirme araçlarının uygulanması ve yorumlanması öğretilir.

CPSY526 Bibliyoterapi
Bilişsel psikolojinin bir uygulama şekli olan kitap ve diğer yazılı kaynakların terapi sürecinde kullanılması, bu kaynakların ev ödevi olarak verilmesi ve bunun danışmanlık oturumlarında danışman ile tartışılması, okunan materyale kişisel yansıtmalarda bulunulması, okunan kaynağın okuyucuda bıraktığı etki, duygu, düşünce ve oluşturduğu duyguların danışanlar tarafından paylaşılması temeline dayanır. Kitaplar geliştirilmek istenen tema üzerinden, danışanların yaş grupları göz önüne alınarak seçilir.

CPSY527 Biyografi Analizi
Bilişsel yöntemlerden birisidir. Tarihte ve kendi alanında iz bırakan, sanatçı, edebiyatçı, politikacı, sivil toplum önderi, devrimci, bilim adamı ve dini liderlerin yazılmış hayat öykülerini incelemek, yaşamlarını görüş ve ideolojilerini şekillendiren tarihsel ve toplumsal koşulları anlamak, etki kaynaklarını tesbit etmek, yaşamlarındaki önemli tarihsel olayların incelemek, bireysel değişim ve dönüşüm deneyimlerini öğrenmek amacıyla bireylerin yaşam öykülerinin analiz edilmesi ve yorumlanması yaklaşımıdır.

CPSY528 Yaşam Öyküsü Araştırması                                                                   
Bireylerin yaşam olaylarına eğilerek, çocukluktan yaşlılığa kadar geçen süre içerisinde hangi evrelerden geçtikleri, hayatlarında önemli olan olayları incelemek, başarı ve başarısızlıklarını ve bunları nasıl yorumladıklarını anlamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Tamamen snoptan olabileceği gibi yarı yapılandırılmışta olabilir. Direk araştırmacının yaptığı görüşmelere dayanır. Bir anlamda bireyin kendi hayat hikâyesini gözden geçirmeyi gerektirir. Daha çok yaşlı bireylerde kullanılabilecek bir araştırma yöntemidir.

CPSY529 Nitel Araştırma
Merak edilen ve nicel yöntemlerle incelenemeyecek olan sübjektif yaşam deneyimlerinin direk bireyle derinlemesine görüşmeler yapılarak incelenmesidir. Bireyin ilk elden direk yaşadığı deneyimleri ve bunlarla ilgili yansıtmalarını araştırmak için kullanılan yöntemdir. Daha çok, ana akımdan farklı olan, bir yönüyle diğerlerinden farklı olan insanların yaşam deneyimlerini ele alır. Ayrımcılığa uğrama, kadın olma, dinsel ve etnik olarak farklı olma gibi konulara odaklanmak için kullanılan bir yöntemdir. Daha çok bir anlam araştırmasıdır. Mağdur olan bu insanların mağduriyetlerini nasıl anlamlandırdıkları üzerinde durur ve bunu anlamaya çalışır.

CPSY530 Toplumsal Şiddet
Toplumda yayın olarak görülen, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, cinsel taciz ve istismar, ayrımcılık, akran zorbalığı, siber şiddet ve siber zorbalık, bilişim teknolojileri, internet bağımlılığı ve mobbing gibi yaygın olan şiddet türlerini ve bunları ortaya çıkaran etkileri inceler, bunların oluşmasını engellemek için önlem almayı amaçlar ve kurbanların iyileştirilmesi için müdahale teknikleri geliştirmeyi amaçlar.

CPSY531 Psikolojik Danışmada Mistik Yaklaşımlar
Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi toplumda çok kabul gören ve temeli sufism ve hoşgörüye dayanan öğretilerin incelenmesi ve çok kültürlülük, sosyal kabul ve hoşgörü bağlamında tartışılması ve bu öğretilerin psikolojik danışmada kullanılması.

CPSY532 Kriminal Psikoloji
Suçluluk tipleri ve suçlu profili çıkarma, davranım ve antisosyal kişilik bozukluğu, Pedofoli, cinsel istismar, tecavüzcüler ve seri katiller gibi suçluların kişilik tipleri ve örüntüleri, bunları ortaya çıkaran faktörler, toplumdaki şiddet olayları ve bunlarda görülen trendleri incelenir.

CPSY533 Türk-İslam Kültüründe Aile                                                             
Geleneksel aile yapımız ve önemi, aile yapımız içinde paylaşım ve dayanışma, aile üyelerinin rol ve görevleri, ailede değişim, geleneksel ailenin koruyucu ve geliştirici özellikleri. Geleneksel aile de değer yargıları ve problem çözme becerileri. Geleneksel ailede değişim, çekirdek aileye dönüşüm. Çekirdek ailenin problem alanları gibi konuları içerir. Geleneksel aile deki dayanışma ve sosyal destek kaynaklarını inceler.

CPSY534 Seyahat Psikolojisi                                                                                              
Çok kültürlülük, seyahat, eğlenme, dinlenme, yerel kültürü tanıma, yeni insanlarla tanışma ve ilişki geliştirme, yeni yerler görme ve buralardaki sanat, kültür, edebiyat ve bireysel ilişkilerin, insanların iyileşmesi, değişmesi ve kendilerini geliştirmesine etkisini incelemek. Daha önce yazılan seyahatnameleri ve gezi notlarını okumak ve bireysel deneyimleri paylaşmak.

CPSY535 Doğu Kültürlerinde Psikolojik Danışmanın Tarihi ve Uygulaması
Bu ders insana bakış açısını doğu kaynaklarından incelemeyi amaçlar. Rus, Kore, Geleneksel Çin, Japon, Hint ve Arap kültüründe insana bakış açısını ele alır. Bu kültürlerdeki geleneksel ve aynı zamanda da modern yardım etme ve danışmanlık tekniklerini inceler.

CPSY536 Geleneksel Metinlerde İnsan Doğası                                                
Bu dersin amacı geleneksel Türk ve İslam kaynaklarda insana ve insan doğasına bakış açısını ve insan ilişkilerini incelemektir. Mesnevi, Bostan ve Gülistan, Mukaddime ve Kalplerin Keşfi gibi eserleri incelemek ve modern teoriler ile karşılaştırmaktır.

CPSY537 Üstün Yeteneklilerle Psikolojik Danışma     
Üstün yetenekliliğin tanımı, üstün yetenekli öğrencilerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve moral özellikleri, ihtiyaçları ve üstün yetenekli öğrencilerle psikolojik danışma ilişkisini ve danışmayı içerir.

CPSY538 Çok Kültürlü Danışmanlık               
Çoğunluktan farklı olan insanları anlamak, onların yaşamlarını, geleneklerini, inanç ve sistemlerini tanımak, bu kültürlerde kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların rol ve görevlerini tanımak, eğitim, kültür ve inanç uygulamalarını tanımayı hedefler. Bu kapsamda, yaşlılar, engelli bireyler, farklı toplumsal gruplarda bulunan insanlar hakkında bilgi edinmeyi, duyarlılık oluşturmayı ve onlara yardım etme süreçlerini içerir.

CPSY539 Manevi Danışmanlık
Öğrenciler bu derste dinin ve maneviyatın psikolojik danışmanlık ilişkisindeki yeri ile ilgili tartışmalara aşina olacaklardır. Psikolojik danışmaya yönelik seküler ve dini yaklaşımlar tartışmaya açılacaktır. Yine, öğrenciler danışmada karşılaştıkları dini ve manevi konuları nasıl ele alackalırın öğrenecekler ve kültürel bağlamda dindar bireylerle nasıl çalışılacağını öğreneceklerdir.

CPSY 540 İlm-i Sima
Bireysel danışma çalışmalarında danışanın sözsüz veya davranış olarak ifade ettiği  bilgilerin değerlendirilmesi için farkındalık sağlamak. Danışanın özellikle psikolojik veya sosyal durumunu etkileyebilecek bedensel hastalıklarının ipuçlarının yakalanması için farkındalık sağlamak. Psikoteknik inceleme veya işe alma gibi toplu görüşmelerde durumlarda başvuranın işe uygunluğu konusunda değerlendirmede kolaylık sağlama. Adli çalışmalarda yargı ve emniyet personeline suça yatkınlık, yalan ifade gibi günlük çalışmalarda yol gösterecek eğitimleri verebilecek düzeyde eğitim vermek.

CPSY 542 Gestalt Terapi
Gestalt Terapi’nin tarihsel temelleri, Gestalt Terapi’nin temel kuramsal kavramları, Gestalt Terapi’nin terapötik amaçları, Temas ve temas engellemeleri, Gestalt Terapi’nin temel uygulamaları, Gestalt Grup Terapisi deneyimi.

CPSY 544 Kişilik Bozuklukları
Dersin amacı; öğrencilerin kişilik kavramını, kişilik konusunda ortaya atılmış kuramları, kişilik gelişimine etki eden faktörleri, kişilik bozukluğu kavramını, kişilik bozukluğu tiplerini öğrenmeleri ve bu bozuklukların diğer psikopatolojilerle etkileşimini anlamalarıdır. Bu bilgiler ışığında öğrencinin kişilik bozukluklarını tanıyabilmesi ve kişilik bozukluklarının bireyin hayatını ve davranışlarını ne şekilde etkileyebileceğini öngörebilme yeteneği kazanmaları hedeflenmektedir.

İletişim

pdr@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur