İbn Haldun Üniversitesi

Radyo Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)

Neden İbn Haldun'da Radyo TV Sinema?

İbn Haldun Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olma amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle lisansüstü ağırlıklı ve araştırma odaklı bir eğitim anlayışını benimsemiştir.  Üniversitemizin bu temel hedeflerine ulaşmak, medya ve iletişim alanına akademik anlamda katkılar sunmak Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programının öncelikli amacıdır. Ayrıca son yıllarda internet ve dijital teknolojilerle birlikte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de medya ve iletişim sektörüne ilgi önemli ölçüde artmıştır. Bu bakımdan İbn Haldun Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema programı, ülkemizin tarihsel birikimini kısa filmler, TV Programları, sinema ve belgesel diliyle gelecek kuşaklara aktarmayı bir diğer öncelik olarak belirlemiştir. Özetle bu program, hedeflediği entelektüel birikimin yanı sıra, uygulama imkânlarını da içinde barındırarak öğrencisini geleceğe güvenle hazırlayacaktır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Öcal

Program Hakkında:

Sosyal bilimlerin kesişiminde yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema programı, gerek teorik gerekse uygulama derslerinin yer aldığı vizyoner bir programdır. Bu bakımdan program araştırma ve proje yönüyle öğrencinin akademik yönünü, kısa filmler, TV programları, sinema ve belgesel ağırlıklı olması ile pratik ve uygulama yönünü geliştirecektir. Medya Çalışmaları, Film Analizi, Spikerlik ve Sunuculuk, Senaryo Yazım ve Teknikleri gibi daha birçok ders, programın iki temel yönüne işaret etmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema programının bu karakteristiği öğrencinin yüksek lisans tezi veya uygulama örneği olarak hazırlayacağı kısa film ve belgesel film vb. ile tamamlanmaktadır.

Mezuniyette Kazanılacak Değerler

Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı mezunları, elde edecekleri çift yönlü kazanım ile gerek akademik hayatlarına gerekse sektörde güçlü biçimde varlık gösterebileceklerdir. Bu yönüyle program son yıllarda ülkemizde sayıları artan İletişim Fakülteleri’ndeki nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmuş olacaktır. Ayrıca basın, TV, sinema ve belgesel sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeterliğe sahip bireyleri yetiştirmiş olacaktır.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
1st Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 501 Scientific Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
RTC 503 Social Theory and Media Studies 3 0 3 8
RTC 508 Media Analysis 3 0 3 8
RTC … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Total 12 32
2nd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 500 Seminer 3 0 0 5
RTC 515 Digital Media Broadcasting 3 0 3 8
RTC 504 İktidar, İdeoloji ve Medya 3 0 3 8
RTC … Program/Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Total 9 29
3rd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Total 0 30
4th Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Total 0 30
Grand Total 21 121
REQUIRED COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 500 Seminer 3 0 0 5
RTC 501 Scientific Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
RTC 503 Social Theory and Media Studies 3 0 3 8
RTC 504 İktidar, İdeoloji ve Medya 3 0 3 8
RTC 508 Media Analysis 3 0 3 8
RTC 515 Digital Media Broadcasting 3 0 3 8
PROGRAM ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 507 Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler 3 0 3 8
RTC 509 İletişim Sosyolojisi 3 0 3 8
RTC 510 Kısa Film Yapımı 3 0 3 8
RTC 511 Toplumsal Değişim ve Medya 3 0 3 8
RTC 512 Belgesel Film Yapımı 3 0 3 8
RTC 513 Media Etiği 3 0 3 8
RTC 514 Radyo Televizyon Yayıncılığı 3 0 3 8
RTC 516 TV Programcılığı 3 0 3 8
RTC 517 Film Kuramları 3 0 3 8
RTC 518 Türk Sineması 3 0 3 8
RTC 519 Radyoda Program Yapımı 3 0 3 8
RTC 520 Siyasi Sinema 3 0 3 8
RTC 521 Spikerlik ve Sunuculuk 3 0 3 8
RTC 522 Bağımsız Sinema 3 0 3 8
RTC 523 Senaryo ve Yazım Teknikleri 3 0 3 8
RTC 524 Medya, Tüketim ve Gençlik 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Radyo Televizyon ve Sinema %30 Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve 121 AKTS’lik yedi ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet ders alınır. Bunların altı tanesi zorunlu, iki tanesi seçmeli derstir.

2) Genel seçmeli ders ancak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile saydırılabilir. Bu sebeple genel seçmeli ders alan öğrencilerin Enstitü’ye sunacakları bir dilekçe ile saydırma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

3) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Radyo Televizyon ve Sinema %30 Tezli Yüksek Lisans Programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredisiz olarak açılacağından bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılmayacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

LANGUAGE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS Prerequisite
 Theory Practice
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
ENG 505C Advanced English I 1 4 3 5 *
ENG 506C Advanced English II 1 4 3 5 *
ENG 508C Intensive Intermediate English 2 8 6 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
*Approval of School of Languages
Ders İçerikleri

RTC 500 Seminer
Bu derste öğrenci, iletişim alanında yapılan araştırmaları inceleyerek araştırma önerisi hazırlama, literatür taraması, kaynak yönetimi, araştırma modeli geliştirme ve raporlama gibi araştırma adımlarını öğrenir.

RTC 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (İngilizce)
Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri, örneklem ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması. Teori Geliştirme ve Metodoloji: Niceliksel ve Niteliksel Araştırmalar, Odak Grup Görüşmeleri, İçerik Analizi, Örnek Olay Araştırmaları, Niteliksel Verilerin Analizi, Geçerliliği ve Güvenilirliği, Nicel Araştırmanın Doğası: Ölçme ve Ölçeklendirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri, Sistematik Yeniden Gözden Geçirme, Nedensellik Çalışmaları ve Deneysel Tasarım, Alan Araştırması Tasarımı Örnekleme Süreci-Teorileri-Örnek Sayısı, Veri Seti Hazırlama ve Öncül Analizler, Hipotez Testi1: Parametrik Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Hipotez Testi2: Parametrik Olmayan Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Araştırma Taslaklarının Sunumu ve Tartışılması, Genel Değerlendirme

RTC 503 Sosyal Teori ve İletişim Çalışmaları (İngilizce)
Dersin amacı medyaya ilişkin çalışmaları genel sosyal teori çerçevesinde değerlendirmek ve iletişim alanında yüksek lisans yapabilmek için bir temel oluşturmaktır. Pozitivist metodoloji, pozitivizme yönelik eleştiriler ve alternatif yaklaşımlar, medya çalışmalarının erken dönemlerinde yapılan çalışmalar, kültürel göstergeler ve etki kavramları, eleştirel teori, kültürel çalışmalar, feminist yaklaşımlar, teknolojik determinizm ve hipergerçeklik ve simülasyon kavramları bu derin içeriğini oluşturmaktadır.

Bu dersi alan öğrenci;

 1. Pozitivist metodolojinin özelliklerini tanımlar.
 2. Pozitivist metodolojiye yönelik eleştirileri değerlendirir.
 3. Eleştirel teorinin özelliklerini tanımlar.
 4. Eleştirel teori ile pozitivist metodoloji arasındaki farklılıkları değerlendirir.
 5. Amerikan medya çalışmalarında pozitivist metodolojinin kullanıldığı erken dönem araştırmaları sıralar.
 6. Amerikan medya çalışmalarında pozitivist metodolojinin kullanıldığı erken dönem araştırmalara yönelik eleştirileri değerlendirir.
 7. Medya çalışmalarında “etki” paradigmasının ne olduğunu açıklar.
 8. Medya çalışmalarında “etki” paradigmasını merkez alan çalışmaları değerlendirir.
 9. İngiliz eleştirel kültürel ve medya çalışmaları geleneği bağlamında Raymond Williams, Glasgow Media Group ve Stuart Hall tarafından gerçekleştirilmiş çalışmaları değerlendirir.
 10. “İletişimsel” kültürel çalışmalarını ve izleyici araştırmalarını tanımlar, bu araştırmaların “etki paradigması”nı merkez alan önceki araştırmalardan farklılaşan metodolojik yönelimlerini değerlendirir.
 11. “İletişimsel” kültürel çalışmaları ile izleyici araştırmalarının “etki paradigması”nı merkez alan önceki araştırmalardan farklılaşan metodolojik yönelimlerini değerlendirir.
 12. Medya çalışmalarına feminist metodolojinin katkısını değerlendirir.

RTC 504 İktidar, İdeoloji ve Medya
Bu dersin amacı medyanın ideolojik arka planını kavrama, sermaye ve iktidar ile olan ilişkisini analiz etme, gazete metinleri üzerinden metin incelemesi ve söylem analizi yapmayı kavramayı öğrencilere kazandırmaktır. İdeoloji, Yeniden üretim, söylem analizi, basın ve medya, Frankfurt Okulu gibi konu başlıkları dersin içeriğinde ele alınacak konu başlıklarıdır. Dersi alan öğrenci, ideolojinin farklı anlamlarını tanımlar ve ortaya çıkışı, amaç ve etkilerini ve kitle iletişim araçlarının dördüncü güç olma özelliğini kavrar; kitle iletişim araçlarının/basının medyaya dönüşüm sürecini eleştirel olarak ayırt eder; medyanın ideolojiyi kurgulama ve aktarma yollarını eleştirel değer biçer.

RTC 508 Medya Analizi (İngilizce)
Bur dersin amacı metin çözümlemelerinde geçerli analiz tekniklerinin ele alınmasını ve farklı metinlerin hangi yöntemlerle incelenebileceğini ele almak amaçlanmaktadır. İçerik çözümlemesi, yorumsamacı çözümleme, tematik çözümleme, söylem çözümlemesi ideolojik çözümleme gibi farklı analiz metotları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin sonunda öğrenci, yazılı, görüntülü, sesli ve multimedya metinlerini analiz edebilecek, veri toplayabilecek ve bunları değerlendirebilecektir.

RTC 515 Yeni Medya Yayıncılığı (İngilizce)
Günümüz online ve sosyal medya araştırmasına şekil veren belli başlı hususlarla birlikte, sosyal medyaya ait temel araştırma tekniklerinin öğretilmesi dersin temel amacıdır. Ders kapsamında online araştırma ölçeği, hızlı gelişme nedenleri incelenerek yeni medyada araştırma yöntemleri konusu işlenecektir.

Seçmeli Dersler

RTC  507 Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler
Dersin amacı yeni toplumsal yapılara ve bu yapıların oluşumunda yeni iletişim teknolojilerinin ve süreçlerinin rolüne dair kuramsal bir giriş yapmaktır. Bu ders yeni medya kavramı, dijital kültürler, ağ tabanlı sosyallik ve siyaset, ağ tabanlı toplumsal hareketler ve sosyal medya kullanım pratikleri gibi konuları içermektedir. Bu konular dijital iletişim teknolojilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğine odaklanarak ele alınacaktır. Bu dersi alan öğrenci; günümüz iletişim teknolojilerinin temellerini tarihsel bir perspektif içerisinde tanımlayabilecek; ağ toplumu, bilgi toplumu, yeni iletişim düzeni, sosyal medya, toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim kuramları bağlamında kullanabilecek; sosyal medya, çevrimiçi kamusal alan, dijital toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim teorileri çerçevesinde tartışabilecek; modern toplum ve postmodern toplum arasındaki temel farklılıkları karşılaştırabilecek; günümüz bilgi toplumu ve ağ toplumunun temel özelliklerini değerlendirebilecektir.

RTC 509 İletişim Sosyolojisi
Bu dersin amacı kitle iletişim araçlarının toplum ve bireyler açısından insanlar üzerindeki etkilerinin kültürel çerçevede değerlendirilmesi ve irdelemesidir. İletişim araştırmaları tarihi çerçevesinde kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersi alan öğrenci; kitle iletişim araçlarının toplum ve bireyler açısından etkilerini kültürel çerçevede değerlendirmeyi ve irdelemeyi kavrar.

RTC 510 Kısa Film Yapımı
Bu ders, güncel video yapım teknikleri ve estetiği konusuna odaklanır. Öğrencileri teknik ekipmanlarla tanıştırmayı ve bu alandaki teknik gelişmelerin temel tarihini vermeyi amaçlamaktadır. Ders süresince, kamera ve televizyon sisteminin çalışma prensipleri, kamera destek sistemleri, objektifler, kurgu gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

RTC 511 Toplumsal Değişim ve Medya
Bu dersin amacı, farklı toplumsal değişim kuramları çerçevesinde iletişim, kültür ve medyanın dönüşümünü, aynı zamanda da bu ögelerin toplumsal değişimdeki rollerini tarihsel perspektifte incelemektir. Bu bağlamda ekonomik, kültürel, teknolojik, demografik, siyasi gelişmeler ve bunların kültürel ve medyatik pratiklerdeki yansımaları ele alınacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci; toplumsal değişim kuramları çerçevesinde dünya ve Türkiye tarihini yorumlar; ekonomik, kültürel, demografik, siyasi ve teknolojik gelişmelerin medya ve kültürel pratikler üzerindeki etkisini açıklar; iletişim, medya ve kültürel pratikler ile toplumsal değişim arasındaki ilişkiyi açıklar; kültürel ve medyatik pratikler hakkındaki güncel tartışmaları kavrar.

RTC 512 Belgesel Film Yapımı
Bu ders, öyküsel olmayan sinema ürünlerinin dünyasına bir giriş olarak tasarlanmıştır. Ders erken dönemlerden günümüze kadar, çoğunlukla belgesel ve etnografik filmler olmak üzere, ama deneysel filmlere de değinerek, öyküsel olmayan sinema ürünlerinin tarihi gelişimine eleştirel bir bakış sunacaktır. Ders, belgesel kuram ve eleştirisini, etik konuları, sunumla ilgili sorunsalları, fikir geliştirmeyi, araştırma yöntemlerini, proje önerisi yazmayı, bütçelendirmeyi ve dağıtım haklarını kapsayacaktır. Ayrıca, öğrenciler bu derste ön hazırlıklarından kurgusuna kadar öyküsel olmayan bir film projesi gerçekleştireceklerdir.

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 1. Öğrenciler uzun ve kısa metraj belgeseller izleyip yorumlayabilir hale gelecekler
 2. Öğrenciler bir olayı ya da duyguyu görsel olarak nasıl ifade edebileceklerini deneyimleyecekler
 3. Öğrenciler bir belgesel filmin üretim sürecine dahil olacaklar ve çekim gerçekleştirecekler
 4. Dönem içinde gerçekleştirecekleri kısa belgesel film projesi için sinopsis ve tretmanli proje dosyası hazırlayacaklar.
 5. Belgesel sinemanın çeşitli teamüllerini ve yönelimlerini tartışacaklar.

RTC 513 Medya Etiği
Bu dersin en temel hedefi, öğrencilerin medyadaki etik sorunları fark edebilmeleri ve çözüm önerileri geliştirebilmeleridir. Daha özelde gazetecilik mesleğiyle ilgili etik düzenlemeleri içselleştirmeleri ve etik dışı örnekleri fark ederek eleştirebilmeleri hedeflenmektedir. Medyadaki etik dışı uygulamaların ortaya çıkış nedenlerini analiz etmek dersin bir diğer amacıdır.

RTC 514 Radyo Televizyon Yayıncılığı
Bu derste radyo ve televizyon yayıncılığının toplumsal tarihi, Türkiye’de radyo televizyon yayıncılığı, radyo – televizyon yayıncılığında yapı ve işleyiş, uluslararası radyo televizyon yayıncılığı, karasal televizyon yayıncılığı, uydu televizyon yayıncılığı, IPTV ve internet yayıncılığı, mobil televizyon yayıncılığı konuları işlenecektir. Bu dersi alan öğrenci radyo ve televizyon yayıncılığının toplumsal tarihçesini açıklar, radyo ve televizyon yayıncılığının teknolojik gelişimini kronolojik olarak açıklar, radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan yayın teknolojilerini birbirleri ile karşılaştırır.

RTC 516 TV Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı dersinin amacı televizyon programları konusunda gerekli kurumsal bilginin yanında, radyo ve televizyon programcılığı süreçlerini yönetme, çeşitli programlar üretme ve yayınlama bilgisini kazandırmaktır.

RTC 517 Film Kuramları
Bu dersin amacı sinemayı, başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca kuramları ve kuramcıları öğreterek, sinemaya daha geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci sinema sanatını geliştirir; temel sinema kuramları ve önemli kuramcıları hakkında bilgi edinirler; sinema kuramlarının ortaya çıkma nedenlerini öğrenirler, sinemanın hangi nedenlerle ve nasıl kullanıldığını görürler; sinema dilinin gelişimini kavrarlar.

RTC 518 Türk Sineması
Bu dersin amacı Türk sinemasının tarihsel gelişimi içerisinde ele alarak, sinemanın siyasal, ekonomik, endüstriyel yapıyla ilişkilerini kurup açıklamak, öğrencilerin sinema pratiğinin Türkiye’de hangi gelişim aşamalarından geçtiğinin farkına varmalarını ve bu aşmaların nasıl bir sinemasal gelenek oluşturduğunu değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci; Türk sinemasının temel karakteristik özelliklerinin neler olduğunu tanımlar, siyasal olanla Türk sineması arasındaki ilişkiyi açıklar, Türk sinemasının endüstriyel yapısının nasıl işlediğini açıklar, yapım koşullarını ve olanaklarını analiz eder, dağıtım koşullarını ve olanaklarını analiz eder, Türk sinemasıyla diğer ülke sinemaları arasında ilişki kurar, Türk sinemasının özgül yanlarını ve bunların ortaya çıktığı koşulları açıklar, Türk sinemasının kendine özgü türlerini tanımlar ve bunların hangi koşullarda ortaya çıktığını açıklar, Türk sinemasının kendine özgü estetik geleneklerini tanımlar. Türk sinemasının kendine özgü estetik geleneklerini tanımlar, Türk sinemasının estetik gelenekleriyle diğer ülke sinemalarında ortaya çıkan gelenekler arasındaki ilişkiyi karşılaştırır, Türk sinemasının estetik gelenekleriyle diğer ülke sinemalarında ortaya çıkan gelenekler arasındaki ilişkiyi karşılaştırır, değişik tarihsel dönemlerde sinemada ortaya çıkan farklılıkları karşılaştırarak bunların gelişiminin ana hatlarını gösterir, anlatı yapısındaki farklılıkları ve bunların nedenlerini değerlendirir, tematik gelişimdeki farklılıkları ve bu farklılıkları etkileyen faktörleri açıklar, sinema tarihi yazımının özelliklerini göz önünde bulundurarak Türk sinema tarihinin yeniden yazımında hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini değerlendirir.

RTC 519 Radyoda Program Yapımı
Dersin amacı, öğrencinin radyo programcılığı ve radyo programı hazırlama konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır.

RTC 520 Siyasi Sinema
Politik faktörlerin estetik yaklaşımlara dönüşümü ile estetik ve politik analiz arasındaki ilişkiyi anlamak. Ders kapsamında, birbirinden farklı oldukları kabul edilen iki değer arasındaki olası ilişkiler tartışılacaktır. Bu bakımdan, estetik ve politika arasındaki ilişki insan, doğa ve insanlığın ürünleri çerçevesinde yeniden düşünülerek incelenecektir.

RTC 521 Spikerlik ve Sunuculuk
Bu derste düzgün konuşma ve sunum tekniklerinin aktarılmasının yanı sıra etkili konuşmada sesi kullanım öğretilmesi, dili doğru kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca konular arasına öğrencinin sinema televizyon alanında haber spikeri, program sunucusu olabilmesine yönelik çalışmalar yapması hedeflenmektedir.

RTC 522 Bağımsız Sinema
Bu ders dijital çağda değişen uygulamalara özel bir vurgu yaparak bağımsız sinemanın estetiğini, tarih ve kültürünü inceler. Kurmaca ve kurmaca olmayan anlatılar arasındaki karmaşayı çözebilmek için bağımsız sinemanın çağdaş trendlerini araştırır.

RTC 523 Senaryo ve Yazım Teknikleri
Bu dersin amacı senaryo yazım tekniklerinin (klasik yöntem, Amerikan yöntemi) kavranması ve uygulamada kullanılabilmesi, ayrıntılı film öyküsü, sinopsis, tretman, senaryo yazımı kavramlarının teorik ve teknik olarak aktarılması, sahne, Plan, sekans, plan-sekans ayrımlarının kavratılması, dramatik yapı, karakter analizi, olay örgüsü, diyalog örgüsü, kavramlarının teorik olarak kavratılması, senaryo yazmaya ilişkin temel bilgilerin edinilmesini hedefler. Derste öykü, edebi öykü ve filmsel öykü ayrımı, film öyküsü, sinopsis, kuramsal bilgiler, tretman, senaryo yazım teknikleri, sahne, plan, sekans, plan-sekans ayrımlarına kuramsal ve uygulama üzerinden karşılaştırma, dramatik yapının kuramsal olarak incelenmesi, dramatik yapının kuramsal analizi, karakter yapılanmasının kuramsal analizi gibi konular ele alınacaktır.

RTC 524 Medya, Tüketim ve Gençlik
Bu dersin amacı medya araçlarının kullanımının yaygınlaştığı günümüzde gençlerin tüketim kültürü içerisindeki yerini sorgulamaktır. Popüler kültür, teknoloji bağımlılığı, sanal dedikodu, sanal gerçeklik, Y Kuşağı, postmodernizm, sosyal ağlar gibi konular dersin genel içeriğini oluşturmaktadır.

İletişim

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur