Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Burslar

Çokdillilik Politikası

İbn Haldun Üniversitesi, sosyal bilimler odaklı bir araştırma üniversitesi olma misyonu ve fikri bağımsızlık ilkesi çerçevesinde mezunlarına, Doğu ile Batı medeniyetlerine ilişkin bilim geleneklerini, yöntem ve kavramlarını kullanabilme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, lisansüstü programlarında öğrenim gören adayların farklı dilleri kullanarak düşünebilme, düşündüklerini ifade edebilme ve birincil kaynaklara daha kolay ulaşabilme becerilerini kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, İbn Haldun Üniversitesi tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerimizin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize, çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınacaktır.

Burslar

İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü programlarındaki öğrencilere üç şekilde burs ve destek sağlamaktadır.

 • Kısmi ya da tam öğrenim ücreti muafiyeti
 • Aylık yaşam katkı payı
 • Barınma ve yemek desteği

Kabul alan tüm öğrenciler yukarıda belirtilen burs ve destek türlerinden bir veya birkaçından yararlanabilirler.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kabul alan öğrencilere verilebilecek burslar beş ana kategoride sınıflandırılmaktadır.

 • İbn Haldun Üstün Başarı Bursu (UBB): Yüksek akademik başarı ya da bilimsel literatüre ciddi bir katkısı bulunan adaylar için tasarlanmış; tevdi sürecinde üniversitemizin hayli seçici davrandığı bir burs türüdür. Akademik başarı dikkate alınarak üstün başarılı adaylara mülakat sınavı sonucuna göre verilir.
 • Tam Burs (TAB): Akademik başarı ve burs başvurusu belgeleri dikkate alınarak başarılı adaylara mülakat sınavı sonucuna göre verilir.
 • Öğrenim Bursu (OGB): Akademik başarı ve burs başvurusu belgeleri dikkate alınarak başarılı adaylara mülakat sınavı sonucuna göre verilir.
 • Anlaşmalı Kurum ve Proje Bursu (APB): Anlaşmalı kurum çalışanlarına ya da bir proje kapsamında eğitimleri finanse edilen adaylara verilir.
 • Personel Bursu (PEB): İbn Haldun Üniversitesi personeline mülakat sınavı sonuçlarına göre verilir

İbn Haldun Üniversitesi SBE bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarına kabul alan öğrenciler aşağıdaki burs kategorilerinde belirlenen imkânlardan yararlanırlar.

 • Öğrenim Bursu (OGB) : Sadece kısmi muafiyet mümkündür.
 • Anlaşmalı Kurum ve Proje Bursu (APB)
 • Personel Bursu (PEB)

Bu burs ve destek programlarının detay ve kapsamı tezli ve tezsiz yüksek lisans için sırasıyla Tablo 1 ve 2’de verilmiştir.

Adaylara verilecek burslar adayın akademik başarısına, başvuru dosyasının içeriğine (niyet mektubu, burs başvurusu niyet mektubu) ve mülakat sınavındaki performansına göre belirlenir.

İbn Haldun Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programları bünyesinde sunulan burs ve desteklerin detayları 03.09.2018 tarihli Lisansüstü Burs Yönergesi’nde belirlenmiştir. Başvuru sürecinde adayların bu yönergeyi esas alması önemlidir.

Tablo 1: 2019-2020 Akademik Yılı İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Programları Burs ve Destekleri

  Öğrenim Bursu Muafiyeti Yaşam Katkı Payı (Aylık, TL) Barınma* Şartlar
UBB1 %100 3000 Lisansüstü Burs Yönergesi’ne bakınız.

 

UBB2 %100 2500 +
TAB1 %100 2000
TAB2 %100 1500 +
TAB3 %100 1500
TAB4 %100 1000
OGB1 %100 +
OGB2 %100
OGB3 %75
OGB4 %50
OBG5 %25
APB1** %50
APB2** %50
APB3**
APB4*** %100’e kadar Proje finansmanını sağlayan kuruma göre değişebilir.
PEB1 %100
PEB2 %75
PEB3 %50
PEB4 %25
* Barınma desteği mevcut yurt imkânları ile sınırlıdır. Bunun yerine maddi destek sağlanabilir.

** Partner kurum ile yapılan anlaşmanın detaylarına bağlıdır.

*** Şartlar projenin finansmanını sağlayan kuruma göre değişebilir.

 

Tablo 2: 2019-2020 Akademik Yılı İbn Haldun Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları İndirim Oranları

  Öğrenim Bursu Muafiyeti Yaşam Katkı Payı (Aylık, TL) Barınma Şartlar
OGB3 %75 Lisansüstü Burs Yönergesi’ne bakınız.

 

OGB4 %50
OBG5 %25
APB1** %50
APB3** %25
PEB1 %100
PEB2 %75
PEB3 %50
PEB4 %25
** Partner kurum ile yapılan anlaşmanın detaylarına bağlıdır.  

Doktora Program Kontenjanları

Program Kontenjan
İşletme (İngilizce) 10
İktisat (İngilizce) 10
Klinik Psikoloji (Türkçe) 10
Özel Hukuk (Türkçe) 10
Tarih (İngilizce) 10
Temel İslam Bilimleri (%30 İngilizce) 15

Tezli Yüksek Lisans Program Kontenjanları

Program Kontenjan
Din Bilimleri (%30 İngilizce) 25
Eğitim Kurumları İşletmeciliği (%30 İngilizce) 20
Felsefe (İngilizce) 20
Finansal Ekonomi (İngilizce) 30
İktisat (İngilizce) 30
İşletme (İngilizce) 30
İşletme (Türkçe) 20
Klinik Psikoloji (Türkçe) 25
Özel Hukuk (Türkçe) 20
Radyo, Televizyon ve Sinema (%30 İngilizce) 15
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (%30 İngilizce) 20
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 25
Sosyoloji (İngilizce) 20
Temel İslam Bilimleri (%30 İngilizce) 35
Türkiye Çalışmaları (İngilizce) 20
Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk (Türkçe) 25

 

 

 

 

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur