Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Neden İbn Haldun'da Klinik Psikoloji?

İbn Haldun Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programı öğrencilerine aşağıdaki imkanları sunmaktadır:

  • İbn Haldun Psikoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi: İbn Haldun Klinik Psikoloji yüksek lisans programının en güçlü yanı bünyesinde bulunan ve halka hizmet sunan psikoloji kliniğidir. Bu klinikte öğrencilerimiz, program dahilindeki klinik stajlarını yapma, alanda uzun yıllar deneyime sahip süpervizörlerden danışmanlık alma ve terapi görüşmelerini izleme gibi bir çok olanağa sahiptir. Merkez bünyesinde düzenlenen seminerler, psikoloji eğitimleri ile merkezimiz aktif bir öğrenme alanıdır.
  • Uluslararası ve Güçlü Akademik Kadro: Öğrencilerimiz program kapsamındaki dersleri, pratiği ve akademiyi birleştirmiş, yetkin isimlerden öğrenme ve bu isimlerin deneyimlerinden faydalanma fırsatına sahiptir.
  • Farklı Psikoterapi Yaklaşımları Öğrenme: Program öğrencileri Bilişsel-Davranışçı Terapi yaklaşımı odaklı bir eğitim almanın yanında, Klinik Pozitif Psikoterapi, Naratif (Öyküsel) Terapi gibi farklı psikoterapi yaklaşımlarına dair de eğitimler almaktadır.
Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Medaim Yanık

Programın Amaçları:

Son yıllarda istatiksel olarak bakıldığında psikolojik rahatsızlıkların toplumlarda ve dünya genelinde giderek yaygınlaştığını görmekteyiz. İnsanların birçoğu günlük hayatlarını etkileyen sorunlarından yakınmakta ve bu sorunların çözümü için bir kaynak arayışına girerek uzman desteğine başvurmaktadır. Günümüzde eğitim, sağlık ve hatta ticari sektörler de dahil olmak üzere birçok farklı kurumda psikolog bulundurmak neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle de içinde yaşadığımız çağ ve coğrafya yaşanan savaşların şiddeti ve bu savaşların çok daha geniş kitleleri etkilemesiyle ruh sağlığı alanında yetişmiş uzmanlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Savaşlar, doğal afetler, terör olayları insanların yaşamlarını derinden etkilemekte ve bu durumlarda psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek çalışmalarının önemini artırmaktadır. Ne yazık ki gerek ülkemizde, gerek dünya genelinde ruh sağlığı alanında açık vardır. Bu alanda yetişmiş uzman sayısı duyulan ihtiyacı karşılamamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de buna binaen son yıllarda ruh sağlığı alanındaki açığa dikkat çekmek ve bu açığı kapatmak için çalışmalar yapmaktadır.

Klinik psikoloji yüksek lisans programının amacı ruh sağlığı alanında yaşanan bu açığı kapatmak için daha çok uygulamaya dönük bir eğitim vermektir. Psikoloji lisans eğitiminin pratik alanda uygulama yapmaya yeterli düzeyde olmadığı bugün bütün dünyada kabul görmekte ve bilhassa sağlık sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olmak için birçok ülke klinik psikoloji yüksek lisansını şart koşmaktadır. Bizim ülkemizde de uzman psikolog ünvanını alabilmek için klinik psikoloji alanında yüksek lisans şartı aranmaktadır. Bütün bu saydığımız sebeplerden dolayı İbn Haldun Üniversitesi olarak ülkesine ve içinde yaşadığı coğrafyaya hizmet edebilecek donanımlı uzmanlar yetiştirmek hedefiyle klinik psikoloji yüksek lisans programını sizlere sunuyoruz. Bu program ruh sağlığı alanda çalışmak ve uygulamaya yönelik ilerlemek isteyen lisans mezunlarına teorik ve pratik becerilerini eş zamanlı artırma, bir yandan eğitim alırken bir yandan da öğrendiklerini süpervizör gözetiminde uygulama ve alanda çalışabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve aynı zamanda etik bilinç ve sorumluluğu kazandırmayı hedeflemektedir.

Programın Kapsamı:

Program kapsamında öğrencilere Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) temelli bir eğitim verilecektir. Programın omurgasını oluşturan klinik uygulama, psikolojik değerlendirme, psikoterapötik görüşme becerileri derslerinin yanı sıra bir çok alanda seçmeli ders imkanı da sunulmaktadır. Öğrencilerin programdan başarıyla mezun olabilmeleri için gerekli olan süpervizyon ve tezi tamamlamaları gerekmektedir.

Programın Hedef Kitlesi:

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı temel olarak:

  • Ruh sağlığı alanında sahada aktif olarak yer almak ve bu alanda teorik ve pratik yetkinliğe sahip olmak isteyenler;
  • Yeterli donanıma sahip olup kendi kliniğini açmak veya hastanelerde ve özel kurumlarda psikolog unvanıyla çalışmak isteyenler;
  • Psikopatoloji ve psikoterapi alanına ilgi duyan ve bu alanda akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen katılımcıları hedeflemektedir
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Öğretim Kadrosu

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı, alanında uzmanlaşmış, teori ile uygulamayı bir arada yürüten ve içerisinde psikiyatr ve uzman psikologların yer aldığı psikoloji lisans ve yüksek lisans programlarında deneyim sahibi bir akademik kadro tarafından yürütülür.

Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 501 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 8
PSY 521 İleri Psikopatoloji 3 0 3 8
PSY 531 Klinik Görüşme ve Danışmanlık Becerileri 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 500 Seminer 3 0 0 8
PSY 508 Klinik Psikolojide İstatistik 2 2 3 8
PSY 542 Psikopatolojinin Biyolojik Tedavileri 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 9 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 535 Klinik Uygulama ve Süpervizyon I 0 2 1 6
PSY 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 1 36
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 537 Klinik Uygulama ve Süpervizyon II 0 2 1 6
PSY 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 1 36
Genel Toplam 23 136
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 500 Seminer 3 0 0 8
PSY 501 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 8
PSY 508 Klinik Psikolojide İstatistik 2 2 3 8
PSY 521 İleri Psikopatoloji 3 0 3 8
PSY 531 Klinik Görüşme ve Danışmanlık Becerileri 3 0 3 8
PSY 535 Klinik Uygulama ve Süpervizyon I 0 2 1 6
PSY 537 Klinik Uygulama ve Süpervizyon II 0 2 1 6
PSY 542 Psikopatolojinin Biyolojik Tedavileri 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 511 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I 3 0 3 8
PSY 512 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II 3 0 3 8
PSY 518 İleri Psikoterapi Kuramları 3 0 3 8
PSY 520 Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi 3 0 3 8
PSY 522 Pozitif Psikoterapi 3 0 3 8
PSY 523 Grup Terapisi 3 0 3 8
PSY 524 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 0 3 8
PSY 525 Klinik Pozitif Psikoterapi 3 0 3 8
PSY 526 Oyun Terapisi 3 0 3 8
PSY 528 Psikodinamik Psikoterapi 3 0 3 8
PSY 529 Kabul ve Adanmışlık Psikoterapisi 3 0 3 8
PSY 530 Anlatı Terapisi 3 0 3 8
PSY 533 Klinik Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 8
PSY 534 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme 3 0 3 8
PSY 537 Klinik Uygulama ve Süpervizyon III 3 0 3 8
PSY 540 Psikoterapi ve Kültür 3 0 3 8
PSY 543 Cinsel Bozukluklar ve Tedavisi 3 0 3 8
PSY 545 Bağımlılıklar ve Tedavisi 3 0 3 8
PSY 546 Çift Terapileri 3 0 3 8
PSY 547 Aile Terapileri 3 0 3 8
PSY 548 Psikolojik Travma ve Tedavisi 3 0 3 8

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 23 kredi ve 140 AKTS’lik dokuz ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 10 adet ders alınır. Bunların 8 tanesi zorunlu, 2 tanesi seçmeli derstir.

Öğrencilerin mezun olmak için ikinci yıllarında toplam 600 saatlik aktif staj saati zorunluluğu bulunmaktadır. Aktif staj saati; süpervizyon altında bireysel danışan görüşmesi yapma, tecrübeli psikoterapistlerin yaptığı görüşmeleri izleme, seans deşifresi, vaka sunumu, süpervizyon, test uygulama-raporlama vb. uygulamaları içerir.

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

PSY 500 Seminer

Bu derste öğrencilerin bitirme tezi için ihtiyaç duyacakları bilimsel ve teknik altyapı oluşturacak bilgi ve becerileri kazanmaları için gerekli konular işlenir. Bunların yanı sıra, öğrencilerin kendi tez konularını belirlemesi, bu konularda literatür taraması yapması, ayrıntılı olarak tez planlaması için gerekli ortam ve destek sağlanır.

PSY 521 İleri Psikopatoloji

Psikolojik sağlıkla ilgili olarak bio-psiko-sosyal model öğretilir. Diatez-stres modeli çerçevesinde biyolojik ve sosyal yatkınlıklar anlatılır. Genel psikopatoloji ve DSM-IV sınıflandırma sistemindeki tanı kategorileri öğretilir, örnek vakalarda tanılama ve ayırıcı tanılar tartışılır. Bu kapsamda kaygı bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, post-travmatik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları incelenir.

PSY 531 Klinik Görüşme ve Danışmanlık Becerileri

Psikoterapi görüşmelerinin temel özellikleri öğretilir. Görüşme ortamının düzenlenmesi, danışanın karşılanması, koşulsuz olumlu kabul, saygı, empati, şeffaflık, tepki ve yönlendirmeler, ilk görüşme teknikleri, değerlendirme görüşmeleri, danışmanlık ve yardımın ilkeleri öğretilir, rol oynama tekniğiyle bu konularda beceri kazandırılır.

PSY 511 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin temel kavramları ve yöntemleri yanında felsefesi ve insan modeli öğretilir.

PSY 501 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Etik

Deneysel araştırmalarda kullanılan çeşitli yöntemlerin ve bulguların çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel tekniklerin detaylı öğretimini içerir. Derste, çeşitli deneysel ve yarı-deneysel tasarımlarla birlikte parametrik ve non-parametrik teknikler incelenir.

Psikoloji mesleği ile ilgili dünya normlarını belirleyen APA ve EFPA’nın etik ilkeler ve standartları gözden geçirilir, mesleki uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili etik standartlar öğretilir, etik ihlal örnekleri üzerinden tartışılır.

PSY 512 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin her psikopatolojiye özgü yaklaşımı ve uygulamadaki özellikleri öğretilir.

PSY 524 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi

Bu derste çocuk ve ergen psikolojisi etiyolojisi konusunda genel bir bilgi sunulur. Çocuk-ergen ve aileleri ile çalışılırken kullanılabilecek değerlendirme yöntemleri ve farklı terapi yaklaşımları konusunda kuramsal bir arka plan kazandırılması amaçlanmaktadır.

PSY 508 Klinik Psikolojide İstatistik

Bu çalışmada öğrenciler betimsel ve çıkarımsal istatistik bilgisine ileri düzeyde sahip olurlar ve bunu araştırmalarında kullanmayı öğrenirler.

PSY Psikolojik Değerlendirme

Psikolojik değerlendirme yöntemlerinin teorik ve pratik özellikleri öğretilir. Psikometrik ölçekleri uygulama ve yorumlama konusunda kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve beceri kazandırılır.

PSY 535 Klinik Uygulama ve Süpervizyon I

Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Terapi, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.

PSY 537 Klinik Uygulama ve Süpervizyon II

Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Terapi, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.

PSY 538 Klinik Uygulama ve Süpervizyon III

Bir klinik ortamda, denetimli (süpervizyonlu) bir uygulamayı içerir. Terapi, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesine önem verilir.

PSY 542 Psikopatolojinin Biyolojik Tedavileri

Psikopatolojileri açıklayan biyolojik yaklaşımlar ve psikoterapiyi desteklemede kullanılan ilaçlar tanıtılır ve farmakolojik özellikleri öğretilir.

Seçmeli Dersler

PSY 523 Grup Terapisi

Grup terapisinin teorik alt yapısı ve kuramların içerikleri öğretilirkengrup terapisinde kullanılan ilkeler ve süreçler de öğretilir.

PSY 540 Psikoterapi ve Kültür

Kültürel özelliklerin psikopatolojiler ve psikoterapi üzerindeki etkisi öğretilir.

PSY 525 Klinik Pozitif Psikoterapi

Pozitif Psikolojik yaklaşımının temel ilkeleri, insan modeli ve uygulama örnekleri öğretilir.

PSY 543 Cinsel Bozukluklar ve Tedavisi

Cinsel sorunlar, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel terapi bilişsel davranışçı terapi üzerinden öğretilir.

PSY 545 Bağımlılıklar ve Tedavisi

Bağımlılık hakkındaki teoriler, bağımlılık döngüsü, bağımlılık kriterleri öğretilir. Bağımlı danışan ile nasıl terapötik ilişki kurulur ve yürütülür gibi konularda bilgi verilir.

PSY 526 Oyun Terapisi

Oyun terapisinin temel ilkeleri ve uygulama süreçleri öğretilir.

PSY 518 İleri Psikoterapi Kuramları

Tarihsel olarak psikoterapi kuramları ele alınır. Psikoterapi kuramlarının genel insan ve zihin modelleri, değişimde odaklandıkları nokta, terapistin konumu, değişimde terapistin ve görüşmecinin sahip oldukları roller ve sorumluluklar hakkında karşılaştırmalı incelemeler yapılır.

PSY 528 Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik Psikoterapi yaklaşımının temel ilkeleri, insan modeli ve uygulama örnekleri öğretilir.

PSY 546 Eş ve Aile Terapileri

Eş ve aile terapileri ve modelleri öğretilir.  Terapi uygulamaları süpervizyon denetiminde yapılır.

PSY 520 Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel ve Davranışsal Psikoterapi

Yaygın gelişimsel bozukluğa sahip veya üstün zekalı çocuklarla psikoterapi öğretilir.

PSY 534 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarının uygulanması ve yorumlanması öğretilir.

PSY 522 Pozitif Psikoterapi

Pozitif Psikoloji ekolünün psikoterapi yaklaşımı, patolojiye ve tedaviye bakış açısı ve klinik uygulamaya yönelik pratikleri öğretilir.

PSY 530 Anlatı Terapisi

Anlatı terapisinin tarihi, temel kavramları, insana ve patolojiye yaklaşımı ve travma-aile gibi belirli konularda nasıl uygulandığı öğretilir.

PSY 529 Kabul ve Adanmışlık Terapisi

Kabul ve Adanmışlık terapisinin tarihi, temel kavramları, terapi yaklaşımı ve tedavide izlediği yöntem anlatılır.

PSY 548 Psikolojik Travma ve Tedavisi

Travmanın psikolojik etkileri ve bunların tedavisinde uygulanan ve etkinliği ispatlanmış temel teknikler öğretilir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur