İbn Haldun Üniversitesi

Klinik Psikoloji Doktora Programı (%30 İngilizce)

Neden İbn Haldun Klinik Psikoloji Doktora?

İbn Haldun Üniversitesi klinik psikoloji doktora programını öne çıkaran unsurlardan biri bünyesindeki İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezidir (İPAM). Bu merkezimiz öğrencilere terapist olarak yetişmelerini sağlayacak bir klinik tecrübe ortamı sunmaktadır.

Programımızda bilim nosyonu güçlü ulusal ve uluslararası akademisyenlerle teorik eğitim ile klinik pratik dengeli bir şekilde yürütülmektedir. Başta bilişsel-davranışçı terapi olmak üzere klinik psikoloji alanındaki farklı terapi ekollerine yer veren programın en önemli odakları travma, çift terapileri, pozitif psikoterapi ve islami yönelimli psikoterapidir.

Programa kabul alan başarılı doktora öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Asistanlık faaliyetleri kapsamında bursiyerler akademik tecrübe kazanabilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilere doktora sürecinde İPAM’da klinisyen olarak çalışma fırsatı sunulmaktadır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Morgül

Program Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal

Program kapsamında sağlam bir metodolojik ve teorik altyapıyla birlikte araştırma, geliştirme ve uygulama imkânları sunulmaktadır. Bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımı odaklı ve pozitif psikoterapi, islami yönelimli psikoterapi gibi farklı yaklaşımlar ile zenginleştirilmiş mukayeseli bir eğitim verilmektedir. Ayrıca üniversite bünyesindeki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma merkezinde yoğun klinik staj imkânı sunulmaktadır. Araştırma ve uzmanlaşma alanları olarak travma, aile terapisi ve pozitif psikoterapiye öncelik verilmektedir.

Başvuru Koşulları
Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı

2020 yılı ve sonrası girişli öğrenciler için geçerlidir.

YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE KABUL ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 601 / PSY 601E Klinik Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik /
Advanced Research Methods and Ethics in Clinical Psychology
3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders / Departmental Elective Course 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders / Departmental Elective Course 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 600A / PSY 600AE Seminer I / Seminar I 3 0 0 6
PSY 631 / PSY 631E Klinik Uygulamaya Giriş ve Etik /
Introduction to Clinical Practice and Ethics
2 2 3 8
PSY 635 / PSY 635E Klinik Süpervizyon I /
Clinical Supervision I
3 0 3 8
PSY 685 / PSY 685E İleri İstatistik /
Advanced Statistics
3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 38
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 632 / PSY 632E İleri Klinik Uygulama /
Advanced Clinical Practice
2 2 3 8 PSY 631
PSY 636 / PSY 636E Klinik Süpervizyon II /
Clinical Supervision II
3 0 0 8 PSY 635
PSY 696A Klinik Stajı I 0 0 0 12
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 44
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 697 Doktora Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
PSY 600B / PSY 600BE Seminer II / Seminar II 0 0 0 6
PSY 696B Klinik Stajı II 0 0 0 12
Dil Dersleri
Toplam 0 48
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
PSY 696C Klinik Stajı III 0 0 0 12
Toplam 0 42
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
PSY 696D Klinik Stajı IV 0 0 0 12
Toplam 0 42
IV. Yıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 699 Doktora Tezi 0 0 0 60
Toplam 0 60
Genel Toplam 36 306
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 600A / PSY 600AE Seminer I / Seminar I 3 0 0 6
PSY 600B / PSY 600BE Seminer II / Seminar II 3 0 0 6
PSY 601 / PSY 601E Klinik Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik /
Advanced Research Methods and Ethics in Clinical Psychology
3 0 3 8
PSY 631 / PSY 631E Klinik Uygulamaya Giriş ve Etik /
Introduction to Clinical Practice and Ethics
2 2 3 8
PSY 632 / PSY 632E İleri Klinik Uygulama /
Advanced Clinical Practice
2 2 3 8 PSY 631
PSY 635 / PSY 635E Klinik Süpervizyon I /
Clinical Supervision I
3 0 3 8
PSY 636 / PSY 636E Klinik Süpervizyon II /
Clinical Supervision II
3 0 3 8 PSY 635
PSY 685 / PSY 685E İleri İstatistik /
Advanced Statistics
3 0 3 8
PSY 696A Klinik Stajı I 0 0 0 12
PSY 696B Klinik Stajı II 0 0 0 12
PSY 696C Klinik Stajı III 0 0 0 12
PSY 696D Klinik Stajı IV 0 0 0 12
PSY 697 Doktora Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
PSY 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
PSY 699 Doktora Tezi 0 0 0 90
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 542 Psikopatolojinin Biyolojik Tedavileri 3 0 3 8
PSY 542E Biological Treatment of Psychopathology 3 0 3 8
PSY 625 Klinik Pozitif Psikoterapi 3 0 3 8
PSY 625E Clinical Positive Psychotherapy 3 0 3 8
PSY 630 Narrative Terapi 3 0 3 8
PSY 630E Narrative Therapy 3 0 3 8
PSY 640 Psikoterapi ve Kültür 3 0 3 8
PSY 640E Psychotherapy and Culture 3 0 3 8
PSY 646 Çift Terapileri 3 0 3 8
PSY 646E Couple Therapies 3 0 3 8
PSY 652 Psikolojik Travma ve Tedavisi 3 0 3 8
PSY 652E Psychological Trauma and Treatment 3 0 3 8
PSY 654 Ayırıcı Tanı 3 0 3 8
PSY 654E Differential Diagnosis 3 0 3 8
PSY 662 Vaka Analizi 3 0 3 8
PSY 662E Case Analysis 3 0 3 8
PSY 667 Psikolojik İyi Oluş ve Sağlamlık 3 0 3 8
PSY 667E Psychological Well-being and Resilience 3 0 3 8
PSY 670 Islamically Integrated Psychotherapy: Theory and Practice 3 0 3 8
PSY 670E Introduction to Islamically Integrated Psychotherapy: Theory and Practice 3 0 3 8
PSY 671 İslami Yönelimli Psikoterapi İleri Düzey: Teori ve Uygulama 3 0 3 8
PSY 671E Advanced Islamically Integrated Psychotherapy: Theory and Practice 3 0 3 8
PSY 675 Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Vaka Analizi 3 0 3 8
PSY 675E Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Oriented Case Analysis 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Bu ders planı 2020-2021 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.

2) Mezuniyet yükümlülüğü yüksek lisans derecesiyle kabul alan öğrenciler için 302 AKTS, lisans derecesiyle kabul alan öğrenciler için 356 AKTS’dir.

3) Öğrencilerin mezun olmak için ikinci yıllarından itibaren toplam 1200 saatlik aktif staj saati bulunmaktadır. Aktif staj saati; süpervizyon altında bireysel danışan görüşmesi yapma, tecrübeli pskoterapistlerin yaptığı görüşmeleri izleme, seans deşifresi, vaka sunumu, süpervizyon, test uygulama-raporlama vb. uygulamaları içerir.

2020 yılı ve sonrası girişli öğrenciler için geçerlidir.

LİSANS DERECESİYLE KABUL ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 601 / PSY 601E Klinik Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik /
Advanced Research Methods and Ethics in Clinical Psychology
3 0 3 8
PSY 521 / PSY 521E İleri Psikopatoloji /
Advanced Psychopathology
3 0 3 8
PSY 531 / PSY 531E Klinik Görüşme ve Danışmanlık Becerileri /
Clinical Interviewing and Counseling Skills
3 0 3 8
PSY 524 / PSY 524E Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi /
Child and Adolescent Psychopathology
3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 600A / PSY 600AE Seminer / / Seminar I 3 0 0 6
PSY 631 / PSY 631E Klinik Uygulamaya Giriş ve Etik /
Introduction to Clinical Practice and Ethics
2 2 3 8
PSY 635 / PSY 635E Klinik Süpervizyon I /
Clinical Supervision I
3 0 3 8
PSY 685 / PSY 685E İleri İstatistik /
Advanced Statistics
3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders / Departmental Elective Course 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 38
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 632 / PSY 632E İleri Klinik Uygulama /
Advanced Clinical Practice
2 2 3 8 PSY 631
PSY 636 / PSY 636E Klinik Süpervizyon II /
Clinical Supervision II
3 0 3 8 PSY 635
PSY … Program Seçmeli Ders / Departmental Elective Course 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 600B / PSY 600BE Seminer II / Seminar II 3 0 0 6
PSY … Program Seçmeli Ders / Departmental Elective Course 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders / Departmental Elective Course 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 30
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 697 Doktora Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
PSY 696A Klinik Stajı I 0 0 0 12
Toplam 0 42
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
PSY 696B Klinik Stajı II 0 0 0 12
Toplam 0 42
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
PSY 696C Klinik Stajı III 0 0 0 12
Toplam 0 42
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
PSY 696D Klinik Stajı IV 0 0 0 12
Toplam 0 42
V. Yıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 699 Doktora Tezi 0 0 0 60
Toplam 0 60
Genel Toplam 45 360
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 521 / PSY 521E İleri Psikopatoloji /
Advanced Psychopathology
3 0 3 8
PSY 531 / PSY 531E Klinik Görüşme ve Danışmanlık Becerileri /
Clinical Interviewing and Counseling Skills
3 0 3 8
PSY 524 / PSY 524E Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi /
Child and Adolescent Psychopathology
3 0 3 8
PSY 600 / PSY 600E Seminer / Seminar 3 0 0 8
PSY 601 / PSY 601E Klinik Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik /
Advanced Research Methods and Ethics in Clinical Psychology
3 0 3 8
PSY 631 / PSY 631E Klinik Uygulamaya Giriş ve Etik /
Introduction to Clinical Practice and Ethics
2 2 3 8
PSY 632 / PSY 632E İleri Klinik Uygulama /
Advanced Clinical Practice
2 2 3 8 PSY 631
PSY 635 / PSY 635E Klinik Süpervizyon I /
Clinical Supervision I
3 0 3 8
PSY 636 / PSY 636E Klinik Süpervizyon II /
Clinical Supervision II
3 0 3 8 PSY 635
PSY 685 / PSY 685E İleri İstatistik /
Advanced Statistics
3 0 3 8
PSY 696A Klinik Stajı I 0 0 0 12
PSY 696B Klinik Stajı II 0 0 0 12
PSY 696C Klinik Stajı III 0 0 0 12
PSY 696D Klinik Stajı IV 0 0 0 12
PSY 697 Doktora Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
PSY 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
PSY 699 Doktora Tezi 0 0 0 90
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Uygulama
PSY 542 Psikopatolojinin Biyolojik Tedavileri 3 0 3 8
PSY 542E Biological Treatment of Psychopathology 3 0 3 8
PSY 625 Klinik Pozitif Psikoterapi 3 0 3 8
PSY 625E Clinical Positive Psychotherapy 3 0 3 8
PSY 630 Narrative Terapi 3 0 3 8
PSY 630E Narrative Therapy 3 0 3 8
PSY 640 Psikoterapi ve Kültür 3 0 3 8
PSY 640E Psychotherapy and Culture 3 0 3 8
PSY 646 Çift Terapileri 3 0 3 8
PSY 646E Couple Therapies 3 0 3 8
PSY 652 Psikolojik Travma ve Tedavisi 3 0 3 8
PSY 652E Psychological Trauma and Treatment 3 0 3 8
PSY 654 Ayırıcı Tanı 3 0 3 8
PSY 654E Differential Diagnosis 3 0 3 8
PSY 662 Vaka Analizi 3 0 3 8
PSY 662E Case Analysis 3 0 3 8
PSY 667 Psikolojik İyi Oluş ve Sağlamlık 3 0 3 8
PSY 667E Psychological Well-being and Resilience 3 0 3 8
PSY 670 Islamically Integrated Psychotherapy: Theory and Practice 3 0 3 8
PSY 670E Introduction to Islamically Integrated Psychotherapy: Theory and Practice 3 0 3 8
PSY 671 İslami Yönelimli Psikoterapi İleri Düzey: Teori ve Uygulama 3 0 3 8
PSY 671E Advanced Islamically Integrated Psychotherapy: Theory and Practice 3 0 3 8
PSY 675 Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Vaka Analizi 3 0 3 8
PSY 675E Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Oriented Case Analysis 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Bu ders planı 2020-2021 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.

2) Mezuniyet yükümlülüğü yüksek lisans derecesiyle kabul alan öğrenciler için 302 AKTS, lisans derecesiyle kabul alan öğrenciler için 356 AKTS’dir.

3) Öğrencilerin mezun olmak için ikinci yıllarından itibaren toplam 1200 saatlik aktif staj saati bulunmaktadır. Aktif staj saati; süpervizyon altında bireysel danışan görüşmesi yapma, tecrübeli pskoterapistlerin yaptığı görüşmeleri izleme, seans deşifresi, vaka sunumu, süpervizyon, test uygulama-raporlama vb. uygulamaları içerir.

Ders İçerikleri

PSY 600 A Seminer I

Söz konusu doktora seminer dersleri ile öğrencilere klinik psikoloji alanında en güncel uygulamalı araştırma konuları ile ilgili farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle öğrenciler ilgilendikleri araştırma konuları ile ilgili literatür bilgilerine sahip olabileceklerdir. Dersin kapsamında öğrenciler, doktora öğrenimi süresince edindikleri bilgileri, bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak hazırlayacakları bir seminer ile kendi tez konularına yönelik ön bir sunum yapacaklardır.

PSY 600 B Seminer II

 

PSY 601 Klinik Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bu derste ileri düzey araştırma yöntemleri işlenir, araştırma deseni oluşturma ve planlama gibi konulara ek olarak nicel analiz gibi belirli bir araştırma yöntemi hakkında öğrenciler ileri düzey bilgi ve uygulama becerisi kazanırlar.

PSY 631 Klinik Uygulamaya Giriş ve Etik 

Bu ders Klinik Psikolojiyi uygulamada profesyonellik, etik sorunları ve prensiplerini içerir. Bu dersin ana hedefleri arasında: klinik psikologların etik sorumlulukları, profesyonel uygulamada sorunlar, rıza, gizlilik, sınırlar gibi konular bulunur. Öğrenciler, kendi değerlerinin ve geçmişlerinin kendi etik setlerini oluşturma üzerindeki etkilerini araştırıp bulmakla yükümlü sayılırlar. Bu dersin öğrencilere profesyonel klinik psikolog olarak karşılaşacakları etik dilemmalarda karar verme sürecine yardımcı olması; ayrıca öğrencilerin profesyonel kimliklerini geliştirip daha ileriye taşımalarına katkıda bulunması beklenir.

PSY 632 İleri Klinik Uygulama 

Bu ders Klinik Uygulamaya Giriş ve Etik dersinin ikinci modülüdür. Öğrenciler üniversite bünyesindeki İbn Haldun Psikoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bireysel psikoterapi görüşmeleri, psikososyal grup aktiviteleri, test uygulama ve raporlama, vaka sunum ve tartışmaları gibi klinik uygulamalar gerçekleştirirler.

PSY 635 Klinik Süpervizyon I

Bu ders, doktora öğrencilerinin profesyonel kimlik geliştirmelerine yardımcı olmak üzere orta düzey klinik süpervizyon içerir. Ayrıca, öğrenciler hastalardan elde ettikleri verileri vaka formülasyonu oluşturmak üzere düzenlemeyi öğrenirler. Bu ders öğrencilere, teoride aldıkları bilgi ve becerilerin ötesinde ve onlara ek olarak klinik düzeyde eğitim sunar. Öğrenciler gerek hastaları ile gerekse özel/mesleki/ eğitim yaşamlarında karşılaştıkları sorun ve zorlukları tartışma olanağı bulurlar.

PSY 636 Klinik Süpervizyon II

Klinik süpervizyonun ikinci modülü olan bu ders, yaratıcı bir terapist için gerekli ileri düzey gözetimli klinik deneyimi sağlar. Hastanın ne duyacağını belirleyen ne söyleneceği, nasıl söyleneceği ve ne zaman söyleneceği hususundaki nüanslar ve ince farklılıkları içerir. Bu dersin teorik yaklaşımı, terapinin sadece tekniklerle ilgili DEĞİL, aynı zamanda etkili terapötik ilişkiyle ilgili olduğu inancıdır.

PSY 685 İleri İstatistik

Bu derste yüksek lisans deneyiminde elde edilmiş istatistik bilgisini ve uygulama becerisini geliştirmek adına ileri düzey istatistiksel analizler ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlama bilgisi öğretilir.

Seçmeli Dersler

PSY 625 Klinik Pozitif Psikoterapi

Pozitif psikoloji insanların, ilişkilerin, kurumların ve toplumların bilimsel ve pratik stratejiler ile güçlü yönlerini açığa çıkaran ve geliştiren yaklaşımdır. Bu derste pozitif psikolojinin temel kavramları, yöntemleri ve klinikteki uygulamaları sunulmaktadır.

PSY 630 Narrative Terapi 

Bu derste, post-modern psikoterapi ekollerinden biri olan anlatı terapisinin tarihsel gelişimi, temel kavramları, teorik arka planı, insana ve patolojiye yaklaşımı ve travma-aile gibi belirli durumlarda uygulanışı ele alınır. Sahada uygulama yapacak olan psikolog adayları bu derste anlatı terapisinin uygulamalarını sınıf içinde deneyimler.

PSY 640 Psikoterapi ve Kültür

Bu derste kültürel etkenlerin psikoterapi uygulamalarına etkisi ve psikoterapi uygulamalarının kültürden ne şekilde faydalanabileceği konuları işlenerek kültüre duyarlı ve uyumlu psikoterapi modellerinin gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

PSY 646 Çift Terapileri 

Bu derste aile ve eş terapi ekollerinin temel yaklaşımları, kavramları ve müdahale teknikleri ele alınacaktır. Aile ve eş terapisi fikrinin doğmasından bugüne kadarki gelişim süreci hem tek tek ekoller düzeyinde hem de karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Teorik bilgiler yanında klinik deneyimler de paylaşılacaktır. Bu dersler ele alınırken kültürel şartlar ele alınacak, kültüre duyarlı bir aile ve eş terapileri yaklaşımı ortaya konulacaktır.

PSY 652 Psikolojik Travma ve Tedavisi

Bu dersin amacı psikolojik travmayı ve travmanın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini bütün yönleriyle anlamaktır. Bu nedenle derste psikolojik travmanın insanlar üzerindeki bilişsel, duygusal ve farklı sistemler üzerindeki etkileri, yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar, kısa ve uzun süreli sonuçları ve bu sorunların çözümünde izlenecek tedavi yolları konuları işlenir. 

PSY 654 Ayırıcı Tanı

Bu derste klinik uygulama esnasında doğru tanıyı koyabilmek için gerekli bilgiler öğretilir, ayırıcı tanı yapabilmek için sorulması gereken sorular, dikkat edilmesi gereken noktalar, hastalıklara özgü belirtiler ele alınır ve vaka örnekleriyle tartışılır.

PSY 662 Vaka Analizi

Bu derste klinik vaka tartışmaları ve analizleri üzerinden patoloji ve klinik uygulamaya dair bilgiler pekiştirilir.

PSY 667 Psikolojik İyi Oluş ve Sağlamlık 

Bu derste psikolojik iyi oluş haline katkı sağlayan etkenler ve uygulamalar öğretilir, psikolojik sağlamlığın kaynakları ve bu kaynakları geliştirmeye yönelik uygulamalar işlenerek bireyin ve toplumun psikolojik sağlığını iyileştirmeye yönelik programlar geliştirmek amaçlanır.

PSY 670 İslami Yönelimli Psikoterapiye Giriş: Teori ve Uygulama

Geleneksel İslami Yönelimli Psikoterapiye (TIIP) giriş niteliğinde olan bu ders İslami epistemoloji tartışmasını ve insan ruhunun İslami ontolojik çerçevesini içeren TIIP modelinin temel ilkelerini içermektedir.  Bu ders öğrencilere ayrıca bu İslami modeli kullanarak psikolojik bozuklukların nasıl kavramsallaştırılacağı ve tedavi edileceği konusunda somut beceriler sağlayacaktır.

PSY 671 İslami Yönelimli Psikoterapi İleri Düzey: Teori ve Uygulama

İslami Yönelimli Psikoterapiye Giriş dersine dayanan bu ders Geleneksel İslami Yönelimli Psikoterapi (TIIP) olarak bilinen psikoterapideki İslami bakış açısının pekiştirilmesini içerir.  TIIP’nin İslami epistemolojik ve ontolojik temellerinin sağlamlaştırılmasını sağlar. TIIP’nin temel ilkeleri, çeşitli terapötik bağlamlarda ve karmaşık patolojilerde daha büyük uygulama katmanlarıyla yeniden gözden geçirilir.

PSY 675 Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Vaka Analizi 

ACT ile ilgili temel kavramlara, felsefi altyapısına, uygulama süreçlerine ilişkin teorik ders anlatımı ve pratik uygulamaları yapılacaktır. Teorik dersler sonrasında ACT temelli vaka analizi, rol-play, real-play ve terapist danışan görüşmeleri izlenip, yorumlanacaktır.

İletişim

psy@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur