İbn Haldun Üniversitesi

Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Neden İbn Haldun'da Hava Taşımacılığı Yönetimi (HTY)?

Dünya haritasını önümüze koyduğumuzda sivil havacılığın merkezinin batıdan doğuya kaydığını görürüz. Mevcut veriler yakın zamanda İstanbul’un havacılığın geleceğinde en önemli merkezlerden biri olacağını göstermektedir. Türk sivil havacılık sektörünün 2000’li yılların başından itibaren yakaladığı ivme ile havacılıkta global liderlerden biri olma yolundaki istikrarlı yükselişi sürmektedir. Yapılan devasa havacılık yatırımları ile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sivil havaalanı sayısı 60’ı geçecek; sadece İstanbul, üç havalimanı ile 200 milyonun üzerinde bir kapasiteye ulaşacaktır. Buna uygun olarak sektör bilgisine sahip havacılık uzmanlarına ve yöneticilerine ciddi bir ihtiyaç vardır.

İbn Haldun Üniversitesi Hava Taşımacılığı Yönetimi programı havacılıkta Türkiye’nin global markası olan THY Havacılık Akademisi ve AIRBUS AirBusiness Academy ortaklığı ile sunulmaktadır. Programın amacı, havacılık sektörüne alanında uzman ve vizyoner yöneticiler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Program Hakkında

İbn Haldun Üniversitesi HTY programı havacılık odaklı ama çok yönlü ve disiplinler arası bir eğitim öngörmektedir. Program havacılık işletmeciliğine özel havacılık işletmesinin temelleri, havacılıkta ekonomi ve finans, filo planlaması, gelir yönetimi, tedarik zinciri, servis yönetimi, bilişim sistemleri ve iş analitiği gibi farklı modüllerden oluşmaktadır. Program, güncel havacılık uygulamalarına uygun ders planı ve global partnerleri ile dünyada bu alandaki sayılı programlardandır. Program temel zorunlu derslerin yanında ilgi alanına göre alınabilecek olan seçmeli dersler ile zenginleştirilmiştir. Profesyonel ve akademik uzmanlarla birlikte geleceğin havacılık endüstrisinin liderlerini yetiştirmek için tasarlanan programda yüksek lisans tezi ve bitirme projesi ile uygulamalı bir yaklaşım sunulmaktadır.

Kariyer Profili

Programın zengin kültürel ve mesleki birikimini yansıtan uluslararası öğrenci ve akademisyen profili ile mezunlarımız havacılık endüstrisinde eşsiz bir ağın parçası olmaktadır. Program boyunca edindikleri kazanımlarla mezunlarımız, havacılık sektöründeki yeni gelişmelere vakıf olmakta, alandaki iş modellerini ve süreçlerini analiz edebilmektedir. Programda uygulama odaklı bir eğitim yaklaşımı benimsenmektedir. Bu sayede sektöre özgü problemlerin ve vakaların çözümü için operasyonel araçları tanıyan mezunlarımız bunları doğru şekilde kullanabilmektedir.

Mezunlarımız böylece havacılık alanındaki işletmelerde doğal yönetici adayları olmaktadır. Programın mezun profiline göre istihdam alanlarından bazıları şunlardır:

Havayolu şirketleri

Havalimanı işletmeleri

Uçak bakım ve onarım işletmeleri

Danışmanlık firmaları

Havacılık ve uzay sanayii işletmeleri

Havacılık alanında eğitim veren akademik kurumlar

Program Ücreti

Lütfen https://akademi.thy.com/ adresini ziyaret ediniz.

Anabilim Dalı Başkanı
Öğretim Kadrosu

Programda ders veren öğretim kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

ATM kapsamında üniversitemiz akademik kadrosu ile birlikte program ortağı olan kurumlardan misafir uzman ve öğretim üyeleri de derslere katkı sağlamaktadır.

Katkı sunanlar:

Alain Brault – AirBusiness Academy (AIRBUS)

Jerome Allouche – AirBusiness Academy (AIRBUS)

Nicolas Cedras – AirBusiness Academy (AIRBUS)

Paulo Nunes – AirBusiness Academy (AIRBUS)

Matthieu Poirson – AirBusiness Academy (AIRBUS)

John Wensveen – Airline Visions, LLC (AIRBUS)

Prof. Kalyan T. Talluri – Imperial College Business School

Rachel M. Vigness – Embry-Riddle Aeronautical University

Prof. Frankie O’Connell – Institute for Aviation Research

Dr. Anthony Webber – University of New South Wales

Prof. Fethi Çalışır – İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Selim Zaim – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Ders Planı
1st Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 502 Fundamentals of Airline Management 3 0 3 8
AIR 515 Information Systems and Business Analytics in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 503 Aviation Economics and Financial Analysis 3 0 3 8
AIR 505 Airlines Marketing Strategies 3 0 3 8
Total 12 32
2nd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 500 Seminar 3 0 0 8
AIR 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
AIR 506 Airline Business Models and Strategic Management 3 0 3 8
AIR 513 Network, Fleet and Schedule Planning 3 0 3 8
AIR 523 Revenue Management in Aviation 3 0 3 8
Total 12 40
3rd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR … Departmental Elective Course 3 0 3 8
AIR … Departmental Elective Course 3 0 3 8
AIR 599 Master Thesis 0 0 0 30
Total 6 46
4th Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 599 Master Thesis 0 0 0 30
Total 0 30
Grand Total 30 148
REQUIRED COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 500 Seminar 3 0 0 8
AIR 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
AIR 502 Fundamentals of Airline Management 3 0 3 8
AIR 503 Aviation Economics and Financial Analysis 3 0 3 8
AIR 505 Airlines Marketing Strategies 3 0 3 8
AIR 506 Airline Business Models and Strategic Management 3 0 3 8
AIR 513 Network, Fleet and Schedule Planning 3 0 3 8
AIR 515 Information Systems and Business Analytics in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 523 Revenue Management in Aviation 3 0 3 8
DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 504 Supply Chain and Logistics in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 511 Air Law and Regulations 3 0 3 8
AIR 514 Airport Planning and Management 3 0 3 8
AIR 517 Aviation Safety, Security and Crisis Management 3 0 3 8
AIR 518 Service Management and Innovation 3 0 3 8
AIR 521 Management of Engineering Projects 3 0 3 8
AIR 522 International Strategic Management 3 0 3 8
AIR 524 Project Finance in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 525 Flight and Ground Operations 3 0 3 8
AIR 526 International Human Resources Management 3 0 3 8

NOTES:

To graduate from Air Transport Management (Thesis) Master of Science Program, 30 credits in total and 11 courses having 148 ECTS which includes ten courses and one seminer course must be taken. Nine of these courses are compulsory and two of them are elective.

Ders İçerikleri

AIR 500 Seminer
Seminer dersinin amacı, program öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlaması ve sunmasıyla topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.

AIR 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Bu derste bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi konular ele alınacaktır. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi, yayın etiği, eğitim ve etik, etik gerekçelendirme ve temellendirmeler dersin diğer başlıca konularıdır.

AIR 502 Havacılık Yönetiminin Temel İlkeleri
Günümüzde hızlı bir değişim geçiren havayolu şirketlerinin ihtiyaç duyduğu insan kıymetinin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Derste işlenecek bazı temel konular arasında, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, mevcut pazar yapısının analizi, havayolları stratejileri ve iş modelleri, uçak finansmanı, uçak performansı, havacılık ekonomisi, şebeke ve filo planlaması, uçak değer analizi gibi konulara da değinilecektir.

AIR 503 Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz
Günümüzde havayolu şirketlerinin sayısıyla beraber rekabetin de artması güçlü ortaklıkların kurulmasını ve satın almalarla sektörde daha güçlü hale gelinmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu derste, havayolu finansmanının temel unsurları ve havayolu sektörünün ekonomik dinamikleri ele alınacak, sektörün kullanabileceği fon kaynakları, şirketlerin finansal performansını ortaya koymakta kullanılan analiz teknikleri ve uzun vadeli finansal planlama yaklaşımı incelenecektir. Bu kapsamda taşımacılık yapan şirketler, havalimanı işleticileri, yer hizmeti veren kuruluşlar, kargo acentaları ve uluslararası kuruluşlar ile yapılan işbirlikleri ekonomik boyutlarıyla inceleyecektir. Çeşitli havayolu iş modellerinin (tam hizmet verici havayolu, düşük maliyetli havayolu, ultra düşük maliyetli havayolu ve charter şirketleri) farklılıkları örnekler ile aktarılacaktır.

AIR 505 Havayolları Pazarlama Stratejileri
Bu derste, havayolu pazarlama stratejileri, havayolu ürünlerinin dağıtımı, müşteri sadakati şemaları ve marka yönetimi, hava ulaşımı pazarlama ilkeleri ve uygulamaları incelenecektir. Rota oluşturma analizi için yöntemler geliştirilecek ve havayolu ittifaklarının ağ taşıyıcılarına olan katkısı tartışılacaktır. Ders, havayolları ve havaalanları için pazarlama stratejisinin temel unsurlarını tartışmayı ve gelecekteki meydan okumaları ele almayı amaçlamaktadır.

AIR 506 Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim
Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilme ve çözüm üretebilme bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları edinecektir: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilecek; (ii) havayolu sektörünün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilecek; (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceğini analiz edebilecek; (iv) havayolu taşımacılığı firmaları arasındaki işbirliği ve ittifakların stratejik önemini değerlendirebilecek; (v) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (vi) internet çağında havayolu sektöründe yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

AIR 513 Havacılıkta Filo, Ağı ve Uçuş Planlaması
Bu dersin amacı öğrencilere havayolu planlama süreçleri, filo planlaması, rota ağı dizaynı ve uçuş planlaması konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenen konular gerçek hayatta karşılaşılan durumlardan seçilmiş örneklerle desteklenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; havayolu şirketinin gelirleri, uçuş ve filo planlaması arasındaki güçlü ilişkiyi kavrayacak, pazar ve rota tahminlerinde kullanılan yöntemleri öğrenecek, havayolu şirketinin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını sağlayan uçuş planını tasarlayabilecek, daha uygun uçuş stratejileri yoluyla uçuş filosunun kullanımını geliştirebilecek, yolcu talebine ve uçuş çizelgelerine ilişkin veriler ile optimizasyon araçlarını okuyup değerlendirebilecektir.

AIR 515 Havacılıkta Bilişim Sistemleri ve İş Analitiği
Kurs iki ana konuya odaklanmaktadır: Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve İş Zekası (BI). İlk modülde havacılığa özgü operasyonel verilerin yapısı, belge yönetim sistemleri, bilgi alışverişi gibi konular işlenecektir. Hava taşımacılığında MIS’in stratejik kullanımı ve havayolu endüstrisinde MIS’in geleceği diğer başlıklardır. Kursun diğer bir odak noktası, optimum müşteri hizmetini sunmak için gereken kritik bilgilere ve iş süreçlerine erişmeyi amaçlayan iş analitiği olacaktır. Analitik araçlar, havacılık şirketlerinin kararlarını optimize etmek için ya da doğru ve değerli bilgiye veri madenciliği yaklaşımları ile ulaşmaları için gereklidir. Buna göre makine öğrenmesi, yapay zeka algoritmalarıyla derin öğrenme gibi çağdaş iş zekası yaklaşımları ve bunların hava taşımacılığı sektöründeki uygulamaları derste tartışılacaktır.

AIR 523 Havacılıkta Gelir Yönetimi
1980’lerin başında havacılık sektöründeki serbestleşmeyle, Gelir Yönetimi (RM) bir havayolu şirketinin stratejik yönetiminin ayrılmaz bir bileşeni haline gelmiştir. Havayolu şirketlerinin sunduğu hizmetin benzersiz özellikleri, ürünü, fiyatı ve/veya hedef kitleyi farklılaştırmak için sayısız fiyatlandırma ve segmentasyon olanağı sunmaktadır. Bu nedenle, doğru şekilde uygulandığında rekabet avantajı sağlayabilecek RM politikalarına özel dikkat gösterilmelidir. Bu derste işlenecek konular arasında RM’nin amacı, fiyatlandırmanın önemi, yolcu talep türleri, rezervasyon sınıfları, koltuk envanter yönetimi, gelir analizi, gelir yönetimi sistemleri yer almaktadır.

Seçmeli Dersler

AIR 504 Havacılıkta Tedarik Zinciri ve Lojistik
Bu ders, temel olarak, malzeme, bilgi ve finans akışlarının yönetimini içeren çoklu değer yaratan tedarik zinciri süreçlerinin koordinasyonu ile ilgilidir. Küresel rekabetin üstesinden gelen ve gelişmiş bilgi teknolojilerine sahip olan birçok havayolu şirketi, maliyetleri düşürmek için farklı stratejiler takip etmeye başlamış ve pazardaki değişimlere olan duyarlılığı artırmıştır. Bu ders öğrencilere, havacılıktaki tedarik zinciri konularını yönetmek için stratejiler geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek konusunda gerekli bilgi ve araçları sunacaktır. Ders kapsamında, tedarik zincirlerinin analizi, tedarik zinciri ağı tasarımı, arz-talep planlaması, stok yönetimi, fiyatlandırma ve nakit yönetimi gibi konular ele alınacaktır.

AIR 511 Havacılık Sektöründe Hukuki Düzenlemeler ve Sözleşmeler 
Ders esas olarak, havayolları sektörünün özelleştirilmesi ve deregülasyonunu müteakip havacılık hukuku ile havacılık sektöründeki hukuki düzenlemeleri, sözleşmeleri ve bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunları konu almaktadır. Hava sahasının kullanımını etkileyen uluslararası hukuk kuralları ve bununla ilgili ilkeler, havayolu taşımacıları ile üretici firmaların tabi olduğu yükümlülükler, rekabet, birleşme ve satın almalar, havayolu ittifakları, uçak finansmanı ve tüketicilerin korunması gibi konular işlenmektedir. Havacılık sektörünü ilgilendiren hukuki sözleşmeler ile ilgili olarak incelenen temel konu başlıkları arasında sırasıyla: sözleşme ve sözleşme taraflarının tanımı, yaygın hukuk tanımı, teklifler, kabul, karşı-teklifler, iki-taraflı, tek-taraflı sözleşmeler, sözleşmelerin fiyatlandırılması, yorumlanması, ortaya çıkan belirsizlikleri çözme teknikleri, iş kanunları ve sendikalar sayılabilir.

AIR 514 Havalimanı Planlaması ve Yönetimi
Bu ders, havaalanı işletmelerinin organizasyonunu ve yönetimini incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, havaalanlarının ekonomisi, yönetimsel ve finansal performansı değerlendirilecek ve havacılık ve havacılık dışı operasyonlar açısından etkinliği tartışılacaktır. Ayrıca, havalimanı operasyonları, kapasite sorunları ve genişleme stratejileri, terminal işlemleri, havaalanlarında pazarlama ve bölgesel ve uluslararası havaalanların rolü incelenecektir.

AIR 517 Havacılıkta Emniyet, Güvenlik ve Kriz Yönetimi
Bu ders, uluslararası havacılık emniyeti ve güvenliği konularında geniş bir yelpazede uzmanlık bilgisi verilmesine ve sorunların çözümüne yönelik tekniklerin uygulanmasına yöneliktir. Bu çerçevede, emniyet yönetim sistemleri, emniyet gözetimi ve denetimi, kaza araştırması, insan faktörleri ve havacılık tıbbı konuları ele alınacaktır. Risk değerlendirmesi, havayolu şirketleri ve havaalanı güvenliği alanlarında havacılık güvenlik programları, uluslararası en iyi uygulamalar ve ilgili düzenlemeler dersin önemli diğer konu başlıklarıdır. Ders, pratik çalışmalar ve saha ziyaretleri ile zenginleştirilecektir.

AIR 518 Hizmet Yönetimi ve Yenilik
Havacılık hizmet sektöründe önemli bir paya sahiptir. Bu ders, havacılık sektöründe hizmet yönetimi konusunu ele alacaktır. Bu sektörde müşteri işin temel bileşenini oluşturmaktadır ve bu nedenle müşteri ile mükemmel bir iş ilişkisi kurmak ve olumlu bir hizmet kültürü geliştirmek etkin hizmet yönetimi için kaçınılmazdır. Derste, kusursuz hizmetlerin verilmesine ilişkin ilkeler, bilimsel bir bakış açısı ve pratik bir uygulama yaklaşımıyla ele alınacak, servis sektöründeki yenilikçi yaklaşımlar tartışılacaktır.

AIR 521 Mühendislik Projelerinin Yönetimi
Bu ders, mühendislik projelerini başlangıç aşamasından planlama, yürütme, kontrol ve kapanışa kadar yönetmenin ilkelerini ve tekniklerini sunar. Öğrenciler, mühendislik projelerinin yönetimi için gerekli olan analitik becerileri ve farkındalığı geliştireceklerdir. Konular arasında proje başlatma, maliyetleri tahmin etme, bütçeleme, çalışma planları geliştirme, planlama, izleme, kaynak tahsisi, proje koordinasyonu, kalite yönetimi, liderlik, ekipleri yönetme, çatışma çözümleme, müzakereler, etik ve profesyonel sorumluluk ve proje kapanışı yer alır.

AIR 522 Uluslararası Stratejik Yönetim
Bu ders, küresel bir perspektiften stratejik yönetime odaklanarak önceki dersi (AIR 506: Havayolu İşletme Modülleri ve Stratejik Yönetim) tamamlar. Son birkaç yıldaki teknolojik gelişmelerle birlikte artan küreselleşme hızı, yöneticilerin kaynaklarını dünya çapındaki pazarlarda kullanmaları için heyecan verici fırsatlar yaratmıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda yöneticilerin muazzam karmaşıklıkla başa çıkabilmesini gerektirir. Bu modülde firmaların yurt dışına çıkma kararlarını şekillendiren çevresel faktörler tartışılacak, bu tür stratejilerin uluslararası düzeyde uygulanmasına ilişkin örgütsel zorluklar incelenecektir. Derste Çin, Hindistan, Rusya, Latin Amerika ve Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde çok uluslu işletmelerin stratejileri masaya yatırılacaktır.

AIR 524 Havacılıkta Proje Finansmanı
Hava taşımacılığı, altyapı yatırımlarına ve sermaye harcamalarına yoğun ihtiyaç duyan sektörlerden biridir. Bu yatırımların etkin ve verimli yönetilmesi, sektörde faaliyet gösteren firmaların başarısı için çok önemlidir. Bu dersin amacı, öğrencilere uzun vadeli sermaye yatırımı gerektiren projelerin finansal yönetimi ile ilgili yönetsel beceriler kazandırmaktır. Ders, geleneksel proje finansmanı ile karşılaştırıldığında proje finansmanının teorik temellerinin yanı sıra, gerçek hayattan örneklerle ilgili pratik vaka çalışmaları ve uygulamaları içerir. Dersin içeriği, proje finansmanının teorik temelleri, küresel proje finansmanı sektörünün görünümü, proje finansmanında değerleme ve risk yönetimi, projeleri finanse etme yolları, finans kurumları ve proje finansmanındaki rolleri, yasal ve yönetim danışmanlığı firmaları konularıdır.

AIR 525 Uçuş ve Yer Hizmetleri
Yer operasyonları, havalimanlarındaki uçak kullanımının tüm yönlerini ve ayrıca havaalanı etrafındaki uçak hareketlerini içerir. Yer operasyonlarının güvenlik sorunları kısmen doğrudan bu operasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu ders, uçuş ve yer operasyonlarında insan faktörleri, yolcu ve bagaj işleme operasyonları, uçak yükleme ve dengeleme işlemleri, havaalanı hizmetleri ve IGOM uygulaması ve standartlaştırılmış prosedürler gibi konuları ele almaktadır.

AIR 526 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Derste şirket stratejisi ve uluslararası insan kaynakları yönetimi (IHRM)’nin kültürel bağlamı, IHRM’nin işlevsel yönleri (uluslararası işgücü planlaması, uluslararası işe alma ve seçme, uluslararası eğitim ve geliştirme vb.) ve global ölçekte farklı kültürlere ait çalışanları yönetmenin bazı zorlukları tartışılacaktır. Ders teorik çerçeve, vaka analizi, sınıf tartışmaları, sunumlar ve alıştırmalardan oluşmaktadır.

İletişim

man@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur