Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Neden İbn Haldun'da Hava Taşımacılığı Yönetimi?

Türk sivil havacılık sektörünün 2000’li yılların başından itibaren yakaladığı, havacılıkta global liderlerden biri olma yolundaki istikrarlı yükselişi sürmektedir. Ülkemizde yapılan devasa havacılık yatırımları ile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sivil havaalanı sayısı 60’ı geçecek; sadece İstanbul, üç havalimanı ile 200 milyonun üzerinde bir kapasiteye ulaşacaktır.

Türkiye’nin havacılık alanındaki atılımı sektör bilgisine sahip uzman ve yöneticiler ile sürdürülebilir olacaktır. İbn Haldun Üniversitesi, havacılıkta Türkiye’nin global markası olan THY Havacılık Akademisi ve AIRBUS ortaklığı ile sunulan Hava Taşımacılığı Yönetimi yüksek lisans programının amacı, uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları ile havacılık sektörüne alanında uzman ve vizyoner yöneticiler yetiştirmektir.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı

Hava Taşımacılığı Yönetimi yüksek lisans programı temel teorik yönetim bilimleri derslerinin yanında havacılığa ve hava taşımacılığına özel havacılık işletmesi, havacılıkta ekonomi ve finans, filo planlaması, gelir yönetimi, havacılıkta tedarik zinciri, servis yönetimi, bilişim sistemleri ve iş analitiği alanlarındaki farklı eğitim modüllerinden oluşmaktadır. Eğitim dili İngilizce olan ve mezunlarına Master of Science (MSc) diploması veren program, havacılık alanına özgü ders planı ve global partnerleri ile dünyada bu alandaki sayılı programlardandır. İbn Haldun Üniversitesi Hava Taşımacılığı Yönetimi programı havacılık odaklı ama çok yönlü ve disiplinler arası bir eğitim öngörmektedir. Program temel zorunlu derslerin yanında ilgi alanına göre alınabilecek olan seçmeli dersler ile zenginleştirilmiş, yüksek lisans tezi ve bitirme projesi ile uygulamalı bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

Mezunlarımız;

♦ Havacılık sektöründeki gelişmeleri anlayacak, analiz edebilecek bu analizlerden yola çıkarak öngörülerde bulunabilecek,

♦ İşletme ile ilgili teknikleri ve becerileri havacılık alanında uygulayabilecek,

♦ Havacılık firmalarında yönetici pozisyonunda yeni görevler alabilecek,

♦ Havacılıkta önemli yer tutan uluslararası işletme ve yönetim alanlarındaki yaklaşımları kullanabilecek,

♦ Havacılık alanındaki iş ve pazarlama modellerini analiz edebilecek,

♦ Havacılık alanında bir vakayı ele alabilecek, vakanın çözümünde operasyonel araçları tanıyacak ve doğru şekilde kullanabilecek,

♦ Program boyunca kazandıkları birikim ile havacılık alanındaki işletmelerde doğal yönetici adayları olacaktır.

Başvuru Koşulları

1- BAŞVURU BELGELERİ

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

♦ ALES eşit ağırlıklı puanı en az 55 veya GRE sayısal puanı en az 610 (Yeni skalaya göre 149) veya GMAT puanı en az 450 (Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için gerekli).

♦ YDS/YÖKDİL puanı en az 65 veya TOEFL-IBT (78) veya İbn Haldun İngilizce sınavı 55/90.

♦ 2 adet referans mektubu.

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

2- BAŞVURU SÜRECİ

Program başvurusunu aşağıdaki belgeleri aviationacademy@thy.com adresine göndererek yapmanız gerekmektedir.

♦ Niyet mektubu/Araştırma önerisi.

♦ Fotoğraflı özgeçmiş.

♦ ALES veya GRE veya GMAT puanı (Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için gerekli).

♦ Dil belgesi (varsa): YDS/YÖKDİL, TOEFL-IBT veya Üniversite Senatosu tarafından tanınan ve adayların İngilizce yeterliğini belgeleyen diğer sınavların not belgesi.

Referans mektupları e-posta yoluyla aviationacademy@thy.com adresine iletilmelidir. Referans veren kişi mektubu gönderirken kurumsal e-posta adresini tercih etmelidir.

Başvuru ile ilgili sorularınızı da  aviationacademy@thy.com adresine iletebilirsiniz.

3- KAYIT KABUL SONRASI BELGE TESLİMİ

Kayda kabul edilen tüm öğrenciler, aşağıda bildirilen belgelerin asıllarını kayıt işlemi sırasında teslim etmekle yükümlüdürler.

♦ Transkript (orijinal)

♦ Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi (orijinal veya noter onaylı)

♦ Nüfus cüzdanı veya pasaport (fotokopisi)

♦ 2 adet vesikalık fotoğraf

♦ Askerlik terhis/tecil belgesi (erkek adaylar için)

Program Ücreti

Program ücreti THY tarafından belirlenmektedir. Ücret hakkında aviationacademy@thy.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

Öğretim Kadrosu

Airbus Academy

Dr. William Gibson

Jerome Allouche

Alain Brault

Nicolas Cedras

Paulo Nunes

Matthieu Poirson

Miami Dade College

John Wensveen

Imperial College Business School

Prof. Kalyan T. Talluri

Embry-Riddle Aeronautical University

Rachel M. Vigness

Dr. Anthony Webber

Ibn Haldun University

Prof. Ekrem Tatoğlu

Prof. Mustafa Kemal Yılmaz

Prof. Fuat Erdal

Dr. Ali Osman Kuşakçı

Dr. Nihat Gümüş

Dr. Ahmet Kaplan

Istanbul Technical University

Prof. Fethi Çalışır

Istanbul Şehir University

Prof. Selim Zaim

Institute for Aviation Research

Prof. Frankie O’Connell

Ders Planı
1st Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 502 Fundamentals of Airline Management 3 0 3 8
AIR 515 Information Systems and Business Analytics in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 503 Aviation Economics and Financial Analysis 3 0 3 8
AIR 505 Airlines Marketing Strategies 3 0 3 8
Total 12 32
2nd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 500 Seminar 3 0 0 8
AIR 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
AIR 506 Airline Business Models and Strategic Management 3 0 3 8
AIR 513 Network, Fleet and Schedule Planning 3 0 3 8
AIR 523 Revenue Management in Aviation 3 0 3 8
Total 12 40
3rd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR … Departmental Elective Course 3 0 3 8
AIR … Departmental Elective Course 3 0 3 8
AIR 599 Master Thesis 0 0 0 30
Total 6 46
4th Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 599 Master Thesis 0 0 0 30
Total 0 30
Grand Total 30 148
REQUIRED COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 500 Seminar 3 0 0 8
AIR 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
AIR 502 Fundamentals of Airline Management 3 0 3 8
AIR 503 Aviation Economics and Financial Analysis 3 0 3 8
AIR 505 Airlines Marketing Strategies 3 0 3 8
AIR 506 Airline Business Models and Strategic Management 3 0 3 8
AIR 513 Network, Fleet and Schedule Planning 3 0 3 8
AIR 515 Information Systems and Business Analytics in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 523 Revenue Management in Aviation 3 0 3 8
DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
AIR 504 Supply Chain and Logistics in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 511 Air Law and Regulations 3 0 3 8
AIR 514 Airport Planning and Management 3 0 3 8
AIR 517 Aviation Safety, Security and Crisis Management 3 0 3 8
AIR 518 Service Management and Innovation 3 0 3 8
AIR 521 Management of Engineering Projects 3 0 3 8
AIR 522 International Strategic Management 3 0 3 8
AIR 524 Project Finance in Air Transportation 3 0 3 8
AIR 525 Flight and Ground Operations 3 0 3 8
AIR 526 International Human Resources Management 3 0 3 8

NOTES:

To graduate from Air Transport Management (Thesis) Master of Science Program, 30 credits in total and 11 courses having 148 ECTS which includes ten courses and one seminer course must be taken. Nine of these courses are compulsory and two of them are elective.

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

AIR 500 Seminer

Seminer dersinin amacı, program öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlaması ve sunmasıyla topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

AIR 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bu dersin içeriğinde bilimsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi konular ele alınacaktır. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi, yayın etiği, eğitim ve etik, etik gerekçelendirme ve temellendirmeler dersin diğer başlıca konularıdır.

AIR 502 Havacılık Yönetiminin Temel İlkeleri

Havayolları sektöründeki başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren havayolları örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Dersinde işlenecek bazı temel konular arasında, yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, dersin kapsamı içerisinde mevcut pazar yapısının analizi, havayolları stratejileri ve iş modelleri, uçak finansmanı, uçak performansı, havayolları ekonomisi, şebeke ve filo planlaması, uçak değer analizi gibi konulara yer verilecektir.

AIR 503 Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz

Günümüzde havayolu şirketlerinin sayısıyla beraber rekabetin de artması güçlü ortaklıkların kurulmasını ve satın alımların yapılarak sektörde daha güçlü hale gelinmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu derste, havayolu finansmanının temel unsurları ve havayolu sektörünün ekonomik dinamikleri ele alınacak, sektörün kullanabileceği fon kaynakları, şirketlerin finansal performansını ortaya koymakta kullanılan analiz teknikleri ve uzun vadeli finansal planlama yaklaşımı incelenecektir. Bu kapsamda sektör, taşımacılık yapan şirketler, havalimanı işleticileri, yer hizmeti veren kuruluşları, kargo acentaları ve uluslararası kuruluşlar ile yapılan işbirliklerinin ekonomik kazanımları boyutuyla inceleyecektir. Çeşitli taşıyıcı iş modellerinin (tam hizmet verici taşıyıcılar, düşük maliyetli taşıyıcılar, ultra düşük maliyetli taşıyıcılar ve charter şirketleri) ekonomisindeki farklılıklar örnekler ile incelenecektir.

AIR 505 Havayolları Pazarlama Stratejileri

Bu derste, havayolu pazarlama stratejileri, havayolu ürünlerinin dağıtımı, müşteri sadakati şemaları ve marka yönetimi, hava ulaşımı pazarlama ilkeleri ve uygulamaları incelenecektir. Rota oluşturma analizi için yöntemler geliştirilecek ve havayolu ittifaklarının ağ taşıyıcılarına olan rolü tartışılacaktır. Ders, havayolları ve havaalanları için pazarlama stratejisinin temel unsurlarını tartışmayı ve gelecekteki zorlukları ele almayı amaçlamaktadır.

AIR 506 Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim

Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları edinecektir: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilecek; (ii) havayolu sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilecek; (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceğini analiz edebilecek; (iv) havayolu taşımacılığı firmaları arasındaki işbirliği ve ittifakların stratejik önemini değerlendirebilecek; (v) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (vi) internet çağında havayolu sektöründe yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

AIR 513 Havacılıkta Filo Ağı ve Uçuş Planlaması

Bu dersin amacı öğrencilere havayolu planlama süreçleri, filo planlaması, rota ağı dizaynı ve uçuş planlaması konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenen konular gerçek hayatta karşılaşılan durumlardan seçilmiş örneklerle desteklenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; havayolu şirketinin gelir ve karı ile uçuş ve filo planlaması arasındaki güçlü ilişkiyi kavrayacak, piyasa ve rota tahminlerinde kullanılan yöntemleri öğrenecek, havayolu şirketinin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını sağlayan uçuş planını tasarlayabilecek, daha uygun uçuş stratejileri yoluyla uçuş filosunun kullanımını geliştirebilecek, yolcu talebine ve uçuş çizelgelerine ilişkin veriler ile optimizasyon araçlarını okuyup değerlendirebilecektir.

AIR 515 Havayolu Taşımacılığında Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu derste havayolu taşımacılığı sektörüne özgü olarak bilgi sistemlerinin kullanımı ve yönetimi konusu ele alınmaktadır. Ders, havacılığa ilişkin operasyonel bilgilerin yapısı, operasyonel dokümantasyon sistemleri, uçuş operasyonlarına ilişkin bilgiler, operasyonel bilgilerin yönetimi, kokpit ekibinin kullandığı operasyonel bilgilerin yapısı, yönetim bilişim sistemlerinin havayolu taşımacılığı alanında stratejik amaçlarla kullanımı, elektronik bilgilerin gösterimi ve okunması, havacılık sektöründe bilgi güvenli ve havacılık sektöründe yönetim bilişim sistemleri uygulamalarının geleceği gibi konular işlenecektir.

AIR 523 Havacılıkta Gelir Yönetimi

AIR 599 Tez

Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencinin programda öğretilenler ekseninde belirleyeceği uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı tez ile sonlanacaktır.

Seçmeli Dersler

AIR 504 Havacılıkta Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders, temel olarak, malzeme, bilgi ve finans akışlarının yönetimini içeren çoklu değer yaratan süreçlerin koordinasyonu ile ilgilidir. Küresel rekabetin üstesinden gelen ve gelişmiş bilgi teknolojilerine sahip olan birçok havayolu şirketi, maliyetleri düşürmek için farklı stratejiler takip etmeye başlamış ve pazardaki değişimlere olan duyarlılığı artırmıştır. Bu ders öğrencilere, havacılıktaki tedarik zinciri konularını yönetmek için stratejiler geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek konusunda gerekli bilgi ve araçları sunacaktır. Ders kapsamında, tedarik zincirlerinin analizi, tedarik zinciri ağı tasarımı, arz-talep planlaması, stok yönetimi, fiyatlandırma ve nakit yönetimi gibi konular yer almaktadır.

AIR 511 Havacılık Sektöründe Hukuki Düzenlemeler ve Sözleşmeler 

Ders esas olarak, havayolları sektörünün özelleştirilmesi ve deregülasyonunu müteakip havacılık hukuku ile havacılık sektöründeki hukuki düzenlemeleri, sözleşmeleri ve bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunları konu almaktadır. İlk olarak hava sahasının kullanımını etkileyen uluslararası hukuk kuralları ve bununla ilgili ilkeler ele alınmakta; sonrasında ise havayolu taşımacıları ile üretici firmaların tabi olduğu yükümlülükler, rekabet, birleşme ve satın almalar, havayolu ittifakları, uçak finansmanı ve tüketicilerin korunması gibi konular işlenmektedir. Havacılık sektörünü ilgilendiren hukuki sözleşmeler ile ilgili olarak incelenen temel konu başlıkları arasında sırasıyla: sözleşme ve sözleşme taraflarının tanımı, yaygın hukuk tanımı, teklifler, kabul, karşı-teklifler, iki-taraflı, tek-taraflı sözleşmeler, sözleşmelerin fiyatlandırılması, yorumlanması, ortaya çıkan belirsizlikler ile mücadele teknikleri, sözleşmelerin iptali ve yerine getirilememesi, sözleşme yönetiminde risk yönetimi ve fırsatların değerlendirilmesi, havayolu taşımacılığı ile ilgili ticari kanunlar ve sözleşmeler, müteahhit ve taşeronların seçimi, iş kanunları ve sendikalar sayılabilir.

AIR 514 Havalimanı Planlaması ve Yönetimi

Bu ders, havaalanı işletmelerinin organizasyonunu ve yönetimini incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, havaalanlarının ekonomisi, yönetimsel ve finansal performansı değerlendirilecek ve havacılık ve havacılık dışı operasyonlar açısından etkinliği tartışılacaktır. Ayrıca, havalimanı operasyonları, kapasite sorunları ve genişleme stratejileri, terminal işlemleri, havaalanlarında pazarlama, havalimanı genişleme sorunları ve bölgesel ve uluslararası havaalanların rolü de incelenecektir.

AIR 517 Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik

Bu ders; uluslararası havacılık emniyeti ve güvenliği konularında geniş bir yelpazede uzmanlık bilgisi verilmesine ve sorunların çözümüne yönelik tekniklerin uygulanmasına yöneliktir. Bu çerçevede, emniyet yönetim sistemleri, emniyet gözetimi ve denetimi, kaza araştırması, insani faktörler ve havacılık tıbbı programları ele alınacaktır. Risk değerlendirmesi, havayolu şirketleri ve havaalanı güvenliği alanlarında havacılık güvenlik programları, önemli beceri ve anlayışlar kazandırmakta ve uluslararası en iyi uygulamalar ve düzenlemeler ile uyumlu bulunmaktadır. Dersler, pratik çalışmalar ve saha ziyaretleri ile zenginleştirilecektir.

AIR 518 Hizmet Yönetimi ve Yenilik

Bu ders, havacılık sektöründe hizmet yönetiminde çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu sektörde müşteri işin temel bileşenini oluşturmaktadır ve bu nedenle müşteri ile mükemmel bir iş ilişkisi kurmak ve olumlu bir hizmet kültürü geliştirmek etkin hizmet yönetimi için kaçınılmazdır. Derste, kusursuz hizmetlerin verilmesine ilişkin ilkeler, bilimsel bir bakış açısı ve pratik bir uygulama yaklaşımıyla ele alınacaktır.

AIR 521 Mühendislik Projelerinin Yönetimi

AIR 522 Uluslararası Stratejik Yönetim

AIR 524 Havacılıkta Proje Finansmanı

AIR 525 Uçuş ve Yer Hizmetleri

AIR 526 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim

man@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur