İbn Haldun Üniversitesi

Enstitü Hakkında

Misyonumuz

İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün misyonu bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar çerçevesinde,

  • Fikri bağımsızlığı ve eleştirel düşünceyi ilke edinmiş,
  • Sosyal bilimler alanında uluslararası ölçekte araştırma yapabilen,
  • Milli ve evrensel değerlerden istifade ederek küresel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilen,
  • Gerçekleştirdiği projeleri toplumun hizmetine sunabilen

araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde lisansüstü programlarının koordinasyonundan sorumlu olan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün hedefi, ülkemizde milli ve evrensel değerleri esas alan özgün yöntemlerin gelişmesine ve sosyal bilim çalışmalarının yapılmasına katkı sunmak, enstitü misyonu çerçevesinde ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın sayılı sosyal bilim araştırma enstitülerinden biri olmaktır.

Değerlerimiz

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde enstitümüzün değerleri, fikri bağımsızlık, eğitimde kalite ve araştırmada öncülüktür.

Fikri Bağımsızlık

  • Enstitümüzde yürütülmekte olan lisansüstü programların en önemli hedeflerinden biri fikri bağımsızlığa sahip araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.
  • Bilimsel soruların sorulması ile başlayan araştırma sürecinin tüm aşamalarında fikri bağımsızlığın sağlanması esastır.

Eğitimde Kalite

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programları;

  • Uluslararası standartlara uygun eğitim müfredatı
  • Farklı alanlarda uzmanlaşmaya imkân tanıyan farklı seçmeli ders seçenekleri
  • Alanlarında uzman akademisyenleri ile

ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda toplumumuzun ve bölgemizin ihtiyaçları ile küresel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlikte araştırmacı ve uzman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Araştırmada Öncülük

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü koordine ettiği lisansüstü çalışmalar ile sosyal bilimlerin farklı dallarında küresel kalitede araştırma ürünleri üretilmesini sağlayarak araştırmada öncü bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur