School of Graduate Studies

MA in Religious Studies (in Turkish)

Why Religious Studies at Ibn Haldun University?

MA Program in Religious Studies at Ibn Haldun University offers a unique, comprehensive and interdisciplinary approach to religion that emphasizes both research and teaching. The program focuses on philosophical, historical, social and psychological dimensions of religion and explores how religions shape and are shaped by the individual, society, historical and social changes. The program investigates theories that emerged in the history of ideas and their impacts upon societies in a religious sense. Going beyond the investigation of intellectual heritage, our program also studies, researches and reviews contemporary works in the field. We intend to train and prepare our students to develop an agenda for further research and to engage with “religion” as an intellectually provocative concept.

About Program

Head of The Department:

Prof. Dr. Hasan Kaplan

We invite those

  • who hold active academic curiosity,
  • who dare to determine contemporary challenges and who are eager to develop solutions to these,
  • who plan to acquire creative perspectives in religion, philosophy and social sciences.
Application Requirements
Curriculum
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
…. … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 500 Seminer 3 0 0 8
RLST … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Toplam 0 30
Genel Toplam 21 124
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 500 Seminer 3 0 0 8
RLST 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
Din Bilimleri / Dinler Tarihi
RLST 502 Modern Din Teorileri 3 0 3 8
RLST 502E Contemporary Theories of Religion 3 0 3 8
RLST 503 Dinler Bilimine Giriş 3 0 3 8
RLST 503E Modern Theories of Religion 3 0 3 8
RLST 505 Kitab-ı Mukaddes Tetkikleri 3 0 3 8
RLST 506 Yahudilik-Hıristiyanlık 3 0 3 8
RLST 507 Dinler Tarihi Metinleri I 3 0 3 8
RLST 507E Guided Readings in History of Religion I 3 0 3 8
RLST 508 Müslüman-Hristiyan İlişkileri 3 0 3 8
RLST 508E Muslim-Christian Relations 3 0 3 8
RLST 509 Dinler Tarihi Metinleri-Arapça I 3 0 3 8
RLST 510 Dinler Tarihi Metinleri II 3 0 3 8
RLST 510E Guided Readings in History of Religion II
RLST 512 Dinler Tarihi Metinleri-Arapça II 3 0 3 8
RLST 521 Dini Çeşitliliğe Yaklaşımlar 3 0 3 8
RLST 525 Felsefenin Temel Sorunları ve Tarihi 3 0 3 8
Din Bilimleri / Din Psikolojisi
RLST 511 Din Psikolojisinde Araştıma Yöntemleri 3 0 3 8
RLST 513 Psikoloji Ekollerinde Din 3 0 3 8
RLST 514 Din ve Ruh Sağlığı 3 0 3 8
RLST 515 İnanç Gelişimi Kuramı 3 0 3 8
RLST 515E Faith Development Theories 3 0 3 8
RLST 516E Selected Topics in Psychology of Religion 3 0 3 8
RLST 518 Manevi Bakım ve Danışmanlık 3 0 3 8
RLST 518E Spriritual Care and Counseling 3 0 3 8
RLST 526 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 3 8
RLST 527 İnsan Doğası Teorileri 3 0 3 8
RLST 527E Theories of Human Nature 3 0 3 8
RLST 528 Din Psikolojisinde Klasik ve Çağdaş Okumalar 3 0 3 8
RLST 528E Classic and Contemporary Readings in Psychology of Religion 3 0 3 8
RLST 532E Issues in Science and Religion 3 0 3 8
RLST 536 İslam ve Psikoloji 3 0 3 8
Din Bilimleri / Din Sosyolojisi
RLST 517 İslam Antropolojisi 3 0 3 8
RLST 519 Din Sosyolojisi 3 0 3 8
RLST 519E Sociology of Religion 3 0 3 8
RLST 520 Müslüman Toplumların Etnografyası 3 0 3 8
RLST 522 Modern Dünyada Din ve Toplum 3 0 3 8
RLST 523E Colonialism and Post-Colonialism 3 0 3 8
RLST 524 Sekülerizim ve Din 3 0 3 8
RLST 524E Secularisation and Modernisation 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Din Bilimleri %30 İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve 124 AKTS’lik yedi ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet ders alınır. Bunların iki tanesi zorunlu, altı tanesi seçmeli derstir. Mezuniyet için ayrıca Çokdillilik Politikası gereği aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

2) Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dili İngilizce olan en az üç dersi almış ve başarmış olması gerekir.

3) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Din Bilimleri %30 İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredili olarak açılacağından bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

DİL DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
Teori Uygulama
ARA 501C Basic Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 502C Basic Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 503C Intermediate Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 504C Intermediate Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 505C Advanced Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 506C Advanced Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 507C Intensive Basic Arabic 2 8 6 10 *
ARA 508C Intensive Intermediate Arabic 2 8 6 10 *
ENG 503C Intermediate English I 1 4 3 5 *
ENG 504C Intermediate English II 1 4 3 5 *
ENG 505C Advanced English I 1 4 3 5 *
ENG 506C Advanced English II 1 4 3 5 *
ENG 508C Intensive Intermediate English 2 8 6 10 *
FRE 501C Basic French I 1 4 3 5 *
FRE 502C Basic French II 1 4 3 5 *
FRE 503C Intermediate French I 1 4 3 5 *
FRE 504C Intermediate French II 1 4 3 5 *
GER 501C Basic German I 1 4 3 5 *
GER 502C Basic German II 1 4 3 5 *
GER 503C Intermediate German I 1 4 3 5 *
GER 504C Intermediate German II 1 4 3 5 *
GRE 501C Basic Greek I 1 4 3 5 *
GRE 502C Basic Greek II 1 4 3 5 *
HEB 501C Basic Hebrew I 1 4 3 5 *
HEB 502C Basic Hebrew II 1 4 3 5 *
LAT 501C Basic Latin I 1 4 3 5 *
LAT 502C Basic Latin II 1 4 3 5 *
PERS 501C Basic Persian I 1 4 3 5 *
PERS 502C Basic Persian II 1 4 3 5 *
PERS 503C Intermediate Persian I 1 4 3 5 *
PERS 504C Intermediate Persian II 1 4 3 5 *
PERS 507C Intensive Basic Persian 2 8 6 10 *
PERS 508C Intensive Intermediate Persian 2 8 6 10 *
SPA 501C Basic Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 502C Basic Spanish II 1 4 3 5 *
SPA 503C Intermediate Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 504C Intermediate Spanish II 1 4 3 5 *
TLL 501C Basic Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 502C Intermediate Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 503C Advanced Ottoman Turkish I 1 4 3 5 *
TLL 504C Advanced Ottoman Turkish II 1 4 3 5 *
TLL 505C Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 3 5 *
TLL 506C Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 3 5 *
TLL 507C Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
TLL 508C Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
*Diller Okulu onayı
Not: C kodu kredili olarak alınan dersleri ifade etmektedir.
Course Contents

RLST 501 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS

The main objective of this course is to provide in-depth knowledge, experience and skills in the methodology of academic research and to train the student in critically reviewing academic literature and scientific writing. Thus, students will learn how to search and review literature; how to design research, collect and analyze data; and how to report, write and present scientific papers in the frame of academic ethical guidelines. By the end of the course, students are expected

  • to become familiar with the processes of academic research, especially in the context of religious sciences.
  • to learn how to set up a research study through developing scientific questions and hypotheses, research design, data collection, data analysis, interpretation and presentation.
  • to locate and perform critical literature review
  • to understand ethical issues in academia and to refer to and cite from scientific literature
  • to compare and contrast scientific literature and integrate his/her own view in relation to published studies in the field.

RLST 502 INTRODUCTION TO RELIGIOUS STUDIES

This is an introductory course in history of religions that deals with classical theories of religion, modern taxonomy of religions, difference between theology and history of religions. These issues will be discussed along with various theories of religion(s) such as that of Edward Burnett Tylor, James Frazer, Edward Evans-Pritchard, Sigmund Freud, William James, Emile Durkheim, Joachim Wach, Mircea Eliade. Also, evolutional, colonial and post-colonial approaches to religion will be addressed.

RLST 507 CHRISTIANITY

This course intends to provide an introduction to Christianity through examining trinity, revelation and theologies of revelation and history. In the course, Christian/Church history will be dealt with chronologically. In addition, main Christian sects with their geographical/historical distribution, foundations of Christian faith and terms employed in introduction of Christianity in Turkey will be discussed.

RLST 510 MUSLIM-CHRISTIAN RELATIONS

This course will primarily discuss the history of Muslim-Christian relations. Consequently, “A Common Word Between Us,” the new discipline of comparative theology and Scriptural Reasoning activities, all of which are examples of contemporary Muslim-Christian relations, will be discussed along with primary approaches to the “religious other.” This course will also cover the history of traditional Christian-Muslim polemics.

RLST 503 GUIDED READING IN HISTORY OF RELIGIONS-I (ENGLISH)

The objective of this course is to study the New Religious Movements through English texts. Thus, the students will obtain knowledge of New Movements from authentic primary sources while developing skills of academic reading by doing translations between English and Turkish.

RLST 504 GUIDED READING IN HISTORY OF RELIGIONS-II (ENGLISH)

This course is the advanced level of Guided Reading in History of Religions-I.  The aim of the course is to gain deeper insight in New Religious Movements through primary English texts. Thus, the students will obtain knowledge of New Religious Movements from authentic primary sources while developing skills of academic reading by doing translations between English and Turkish.

RLST 505 GUIDED READING IN HISTORY OF RELIGIONS-I (ARABIC)

This course offers Arabic readings in al-Milal wa al-Nihal, a classic work written by al-Shahrastani and considered to be one of the earliest examples of a history of religions both in the Muslim world and in the pre-modern era. Thus, the students will meet one of the primary classical texts of the History of Religions field while developing skills of academic reading by doing translations between Arabic and Turkish.

RLST 506 GUIDED READING IN HISTORY OF RELIGIONS-II (ARABIC)

This course offers an advanced level of readings in al-Milal wa al-Nihal, a classic work written by al-Shahrastani and considered to be one of the earliest examples of a history of religions both in Muslim world and in the pre-modern era.   Thus, the students will meet one of the primary classical texts of the History of Religions field while developing skills of academic reading by doing translations between Arabic and Turkish.

RLST 508 JUDAISM

This course intends to provide and introduction to Judaism including its history, eminent figures, sects, basic issues of faith, scriptures and mysticism. Main branches and sects within pre-modern and contemporary Judaism and their historical/geographical distribution will also be investigated.  Likewise, Judaism in Turkey, both in the early and modern periods, will be covered. Moreover, the popular concepts such as “anti-Semitism,” “Zionism” and “Isra’iliyyat” will be discussed.

RLST 509 STUDY OF THE BIBLE

The holy scriptures of Judaism (Tanah/Torah) and Christianity (The New Testament) will be studied from the Jewish and Christian perspectives. The course will also include fundamental concepts such as revelation, inspiration and prophethood in both traditions. Moreover, the Muslim approach to the Bible will be a part of the general discussion.

RLST 513 RELIGION IN THE SCHOOLS OF PSYCHOLOGY

This course covers major schools such as Psycho-dynamic theories, Behaviorism, Humanism and Cognitive theories in the science of psychology and their approach to religion, religious feelings, religious thinking and religious behaviors. The course aims to discuss direct and indirect implications that stem out of these major (and some other unconventional) theories and related research and evaluate how these theories and related research findings contribute to the study of religion.

RLST 514 THE THEORY OF FAITH DEVELOPMENT

This course focuses on the concept of “faith” as defined by the developmental theories and investigates how it develops from birth in terms of cognition, emotion and social interaction. The objective of the course is to provide the students with basic understanding and estimation skills of how faith is formed and trans-formed in each developmental stage, and its implications for religious growth and change.  

RLST 515 SPIRITUAL CARE AND COUNSELING

This course teaches how psychological counseling practice can be exercised in religious contexts, with religious counselee considering their personal and spiritual values. Thus, during the course students will gain knowledge and skills of combining psychological counseling with spiritual values in various support services.

RLST 511 RELIGION AND MENTAL HEALTH

This course approaches religiosity and psychological well-being on an objective and subjective level. The course addresses the general question of how religion and religiosity relate to mental health issues and includes topics such as crisis of faith, religious coping, mystical and conversion experiences.

RLST 512 RESEARCH METHODS IN THE PSYCHOLOGY OF RELIGION

The aim of this particular methodological course is to teach basic research techniques in the psychological study of religion and religious feelings, thoughts and behaviors. The course topics include empirical research design from beginning to the end; determining the research paradigm, selecting the sample, collection and analysis of data interpretation and reporting the findings.

INDIVIDUAL DIFFERENCES AND RELIGION

This course teaches factors that influence individual religiosity. Topics such as religious authoritarianism, fanaticism and fundamentalism will be addressed in the frame of personality, attitudes and perception.  Also, genetic factors and theories such as object-relations and attachment will be explored in order to understand psycho-social elements in the religious behaviors of individuals.

RLST 516 SELECTED TOPICS IN THE PSYCHOLOGY OF RELIGION (ENGLISH)

This particular course is designed for the graduate students who are eager to develop expertise in the psychological study of religion and will be instructed in English. Topics include history and disciplinary identity of the field, major theories and texts, religion and health, popular religiousness, religious cults and brain washing, religion and morality, islamophobia and religious extremism.

RLST 517 THE HISTORY OF PHILOSOPHY

In this course, systems and schools of Plato and Aristotle will be studied through selected texts. The course will also deal with the ways in which Aristotelian and Platonic systems changed and transformed into various other schools of philosophy. Also, medieval Church Fathers will be introduced within this course.

RLST 518 HISTORY OF CONTEMPORARY THOUGHT

The objective of this course is to introduce modern and contemporary philosophies, i.e. the Enlightenment and the philosophies that emerged in the frame of it. Several Enlightenment philosophies such as the British, Scottish and Continental European Enlightenment and their representatives will be addressed. Moreover, modern and contemporary movements like modernity, post-modernity, deconstruction, orientalism and post-colonialism will be discussed.

RLST 524 RELIGION AND SOCIETY IN THE MODERN WORLD

This course discusses the relationship between religion and society, religion and family, religion and economy, and religion and politics in the East and the West from the 20th century to our day.

RLST 521 ANTHROPOLOGY OF ISLAM

Islam, being one of the most prevalent religions in the world, has shaped the social, cultural, economic, psychological, spiritual, political, judicial etc. aspects of various societies in different regions and continues to do so today. This course aims to participate in the arguments related to “the anthropology of Islam” or “Islamic anthropology” by providing criticism on sociological and anthropological research conducted on Islam and Muslims and to promote new epistemological, ontological and methodological analyses and deductions.

RLST 522 THE ETHNOGRAPHY OF MUSLIM SOCIETIES

Research has been done on Muslim societies and groups by many social scientists throughout history to this day. The aim of this course is to read and understand these theories and ethnographies of various sociologists and anthropologists, and also be able to provide theoretical and methodological criticism of their works.

RLST 523 THE SOCIOLOGY OF RELIGION

This course aims at studying religions as social institutions. Birth of religions throughout history, their expansion, their institutionalization, different capacities of institutionalization of different religions and their relationship with other social institutions, opportunities and constraints caused by these differences, position of religions in the process of modernization, their effects on this process and the future of religion in relation to modernity and secularism will be main discussion topics of this course.

RLST 519 THE PHILOSOPHY OF RELIGION AND ETHICAL ISSUES

This course will focus on one of the major topics of philosophy, i.e. ethics and main ethical issues such as liberties and universal morality. Meanwhile, philosophers and schools which have asserted a stance in the relevant topics will be discussed in relation to each other and contemporary examples will be provided.

RLST 520 APPROACHES TO RELIGIOUS DIVERSITY

This course will provide readings in contemporary issues in the philosophy of religion such as religious diversity and religious pluralism. After an introduction regarding what religious pluralism is and how it is perceived, the arguments of philosophers and scholars who take a pluralist approach will be discussed.

Fields marked with an * are required