School of Graduate Studies

MA in Radio, Television and Cinema (in 30% English)

Why Radio, Television and Cinema at Ibn Haldun University?

Ibn Haldun University is founded on being a research university. For this reason, it has adopted a graduate-oriented and research-oriented approach to education. Achieving these basic goals of our university and providing academic contributions to the field of media studies is the primary aim of the master’s program of Radio, Television and Cinema. Moreover, as in many parts of the world with the proliferation of internet and digital technology in recent years, interest in the media and communications industry has also significantly increased in Turkey. In this regard, Ibn Haldun University, Radio, Television and Cinema master’s program has set as a priority the transfer of the historical background of our country to future generations with the language of short films, TV programs, cinema and documentary films. In brief, this program will safely prepare its students for the future with its intellectual as well as practical possibilities.

About The Program

Head of The Department:

Assistant Professor Hakkı Öcal

About The Program:

The Radio, Television and Cinema master program, which is located at the intersection of social sciences, is a visionary program where both theoretical and practical courses take place. Many other courses, such as Media Studies, Film Analysis, Presentation Skills, Script Writing and Techniques, point to both theoretical and practical aspects of the program. In order to complete this characteristic of Radio, Television and Cinema program, students will be able to present their short film, documentary films, etc. projects as a capstone project besides their master’s thesis.

Values Provided With Graduation:

Graduates of the Radio, Television and Cinema graduate program will be able to demonstrate a strong presence both in their academic life and in the sector with their double-sided acquisition. In this regard, the program will contribute to meet the need of qualified faculty members in Communication Schools, which have been increasing in number in our country in recent years. It will also provide professionals with the qualifications and competencies needed by the press, TV, cinema and documentary industries.

Application Requirements
Curriculum
1st Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 501 Scientific Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
RTC 503 Social Theory and Media Studies 3 0 3 8
RTC 508 Media Analysis 3 0 3 8
RTC … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Total 12 32
2nd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 500 Seminer 3 0 0 5
RTC 515 Digital Media Broadcasting 3 0 3 8
RTC 504 İktidar, İdeoloji ve Medya 3 0 3 8
RTC … Program/Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Total 9 29
3rd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Total 0 30
4th Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 599 Tez 0 0 0 30
Dil Dersleri
Total 0 30
Grand Total 21 121
REQUIRED COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 500 Seminer 3 0 0 5
RTC 501 Scientific Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
RTC 503 Social Theory and Media Studies 3 0 3 8
RTC 504 İktidar, İdeoloji ve Medya 3 0 3 8
RTC 508 Media Analysis 3 0 3 8
RTC 515 Digital Media Broadcasting 3 0 3 8
PROGRAM ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
RTC 507 Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler 3 0 3 8
RTC 509 İletişim Sosyolojisi 3 0 3 8
RTC 510 Kısa Film Yapımı 3 0 3 8
RTC 511 Toplumsal Değişim ve Medya 3 0 3 8
RTC 512 Belgesel Film Yapımı 3 0 3 8
RTC 513 Media Etiği 3 0 3 8
RTC 514 Radyo Televizyon Yayıncılığı 3 0 3 8
RTC 516 TV Programcılığı 3 0 3 8
RTC 517 Film Kuramları 3 0 3 8
RTC 518 Türk Sineması 3 0 3 8
RTC 519 Radyoda Program Yapımı 3 0 3 8
RTC 520 Siyasi Sinema 3 0 3 8
RTC 521 Spikerlik ve Sunuculuk 3 0 3 8
RTC 522 Bağımsız Sinema 3 0 3 8
RTC 523 Senaryo ve Yazım Teknikleri 3 0 3 8
RTC 524 Medya, Tüketim ve Gençlik 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Radyo Televizyon ve Sinema %30 Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve 121 AKTS’lik yedi ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet ders alınır. Bunların altı tanesi zorunlu, iki tanesi seçmeli derstir.

2) Genel seçmeli ders ancak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile saydırılabilir. Bu sebeple genel seçmeli ders alan öğrencilerin Enstitü’ye sunacakları bir dilekçe ile saydırma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

3) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Radyo Televizyon ve Sinema %30 Tezli Yüksek Lisans Programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredisiz olarak açılacağından bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılmayacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

LANGUAGE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS Prerequisite
 Theory Practice
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
ENG 505C Advanced English I 1 4 3 5 *
ENG 506C Advanced English II 1 4 3 5 *
ENG 508C Intensive Intermediate English 2 8 6 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
*Approval of School of Languages
Course Contents

COMPULSORY COURSES

RTC 500 Seminar

In this course, with examination of researches in the field of communication, students learns research stages such as preparation of research proposal, literature review, model development, resource management and reporting.

RTC 503 Social Theory and Media Studies (English)

The aim of the course is to evaluate the studies related to the media in the framework of general social theory to provide a basis for graduate studies in the field of communication.  Positivist methodology, criticism of positivism and alternative approaches, studies in the early years of media studies, cultural indicators and the impact concepts, critical theory, cultural studies, feminist approaches, technological determinism and hyperreality and simulation concepts are the contents of this course.

 RTC 505 Film Analysis I

Aim of this course is to gain knowledge and skills about types of  analysis of films that were produced for different channels and  audience with different aims.

Students

– analyse all kinds of film in the area of cinema, TV and advertising

a.know theoretical approaches about film analysis

b.know techniques of film analysis

c.have the skills to use tools of film analysis

– do scientific research to apply text-analysis techniques in cinema and TV field.

RTC 502 Film Analysis II

Aim of this course is to gain knowledge and skills about types of  analysis of films that were produced for different channels and  audience with different aims.

Students

– analyse all kinds of film in the area of cinema, TV and advertising

a.know theoretical approaches about film analysis

b.know techniques of film analysis

c.have the skills to use tools of film analysis

– do scientific research to apply text-analysis techniques in cinema and TV field.

Elective Courses

RTC 504 Media, Ideology and Power

During this course, the ideological background of the media will be examined, the relationship with capital and power will be analyzed, and discourse analysis will be done through the media texts. Ideology, Reproduction, Discourse Analysis, Media, Frankfurt School are the topics to be covered in the course. The student who attends the course defines the different meanings, origins, aims and effects of ideology, understands the feature of the mass media as the fourth power; critically distinguishes the process of mass media / media transformation; criticize the media’s way of constructing and transmitting the ideology.

 RTC 506 Media, Consumption and Youth

The aim of this course is to examine the place of young people in consumer culture today, when the use of media tools is widespread. Popular culture, technology addiction, virtual gossip, virtual reality, Y generation, postmodernism and social networks are the general content of the course.

 RTC  507 New Media and Social Movements

The aim of the course is to make a theoretical introduction to the new social structure and the role of new communication technologies and processes in the formation of these structures. This course covers topics such as new media concept, digital culture, network based sociability and politics, network based social movements and usage of social media. These topics will be covered by focusing on the past, present and future of digital communication technologies. The student who will attend this course; identify the foundations of contemporary communication technologies in a historical perspective; use the concepts of network society, information society, new communication scheme, social media, social movements in the context of communication theories; discuss the concepts such as social media, online public sphere and digital social movements in the context of communication theories; compare the fundamental differences between modern society and postmodern society; compare the fundamental differences between modern society and postmodern society; evaluate the basic characteristics of contemporary information society and network society.

RTC 508 Media Analysis (English)

This course will examine the decent techniques of analysis in textual analysis and to examine the methods by which different texts can be studied. Various analysis methods such as content analysis, interpretative analysis, thematic analysis, discourse analysis and ideological analysis constitute the content of the course. At the end of the course, the student will be able to analyze, collect, and evaluate written, visual, audio and multimedia texts.

RTC 509 Sociology of Communication

In this course it is aimed to study the effects of mass communication tools on individuals and society within the frame of culture. Course’s content is about the effects of mass communication tools on people within the frame of communication history.

RTC 510 Short Filmmaking

This course focuses on contemporary video production techniques and aesthetic issues. It aims to introduce students to technical equipment and give a basic history of technical developments in this area. Throughout this course, workshops will cover camera and television systems, camera support systems, lenses, and editing.

RTC 511Social Change and Media

The aim of this course is to examine the transformation of communication, culture and media within the framework of different theories of social change, as well as the role of these elements in social change in a historical perspective. In this context, economic, cultural, technological, demographic, political developments and their reflection in cultural and media practice will be discussed. At the end of this course the student; reviews the history of the world and Turkey in the framework of theories of social change; explains the impact of economic, cultural, demographic, political and technological developments on media and cultural practices; explains the relationship between  communications, media social change and cultural practices; understands current debates about cultural and media practices.

RTC 512 Documentary Filmmaking

This course is designed as an introduction to the world of non-narrative cinema products. The course will offer critical insights into the historical development of non-narrative film products, from early times to nowadays, often by documentary and ethnographic films, but also by experimental films. The course will cover documentary theory and criticism, ethical issues, problems with presentation, ideas development, research methods, project proposal writing, budgeting and distribution rights. In addition, students will undertake a non-narrative film project from preliminary preparation to editing.

Students who have successfully completed this course;

  1. They  will be able to view and interpret long and short documentaries
  2. They  will experience how to visually express an event or emotion
  3. They  will be involved in a documentary film production process and will shoot
  4. They will prepare project file of the short documentary which includes synopsis and treatment for this semester.
  5. They will discuss various conventions and orientations of documentary cinema.

RTC 513 Media Ethics (English)

The main objective of this course is to enable students to recognize ethical problems in the media contents and to develop solution proposals. More specifically, it is aimed to internalize ethical arrangements related to the journalistic profession and to criticize them by recognizing unethical examples. Another end is to analyze the causes of unethical practices in the media.

RTC 514 Radio and Tv Broadcasting

The course will examine the social history of radio and television broadcasting, radio and television broadcasting in Turkey, international broadcasting, terrestrial broadcasting, satellite television broadcasting, IPTV, and Internet broadcasting, mobile television broadcasting examines issues. Students who complete successfully this course learn the social history of radio and television broadcasting, comprehend the technological development of radio and television broadcasting, and compare broadcasting technologies used in radio and television broadcasting.

RTC 515 New Media Broadcasting

The main purpose of the course is to teach the basic elements of social media research and social research in our day. Throughout this course, online research scale and reasons for rapid development will be examined and research methods will be processed in new media.

RTC 516 TV Programmaking

Radio and Television Programming course aims at acquiring the necessary institutional knowledge about television programs, managing radio and television programming processes and producing and broadcasting various programs.

RTC 517 Film Theories

This course will teach the main theories and theoreticians who have been studying the objective cinema since its inception in structural and functional terms so that it can look at the cinema from a broader perspective. The student who takes this course contribute to the art of cinema and visual language and study cinema theories, important theorists as well as triggering conditions of cinema and of its techniques.

RTC 518 Turkish Cinema

This course will describe the basic features of Turkish cinema, the relationship between politics and Turkish cinema, the industrial structure of Turkish cinema, its production and distribution conditions and possibilities. It also explains the aspects of the Turkish cinema in comparison with other countries’ cinemas and the particular aspects of the Turkish cinema and the conditions under which they arise.

RTC 519 Radio Programmaking

The aim of the course is to enable students to gain proficiency in radio programming and radio program production.

RTC 520 Political Cinema (English)

The course aims to illustrate events, topics in cinema history, where elements of political ideology and/or propaganda were committed to one or more stages of the movie production. Topics of interest include of course the propaganda cinema in both oppressive regimes and democratic states; the various forms of politically-engaged cinema, and the addressing of specifically political questions such as the citizen-state relationship in its various stylistic incarnations.

RTC 521 TV Hosting

This course will examine the use of sound in effective speaking as well as conveying the proper speaking and presentation techniques and to gain the skill of using the language correctly. In addition to this, it is aimed that the students will be able to work on news spikes and program presentations in the field of cinema and television.

RTC 522 Independent Cinema (English)

This course examines the history, aesthetics, and culture of independent cinema with a particular emphasis on shifting practices in a digital era. It will explore contemporary trends in independent cinema such as the blurring between fiction and non-fiction.

RTC 523 Scriptwriting Techniques

This course includes theoretical and technical transfer of the concepts of the script writing techniques (classical method, American method) and the use of them in practice, detailed film storytelling, synopsis, treatment, script writing, stage, plan, sequence, plan-sequence distinctions, character analysis, event braid, dialogue braid, theoretical comprehension of concepts, to acquire basic information about script writing. Theoretical and practical comparison between dramatic story, literary story and film story, film narrative, synopsis, theoretical knowledge, training, script writing techniques, stage, plan, sequence, plan-sequence differences, theoretical analysis of dramatic structure, theoretical analysis of dramatic structure, and the theoretical analysis of character structuring.

Fields marked with an * are required