School of Graduate Studies

PhD in Private Law (in Turkish)

Why PhD at Ibn Haldun University?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. jlashjfjas jkasdf

About Program

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Application Requirements

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Teaching Staff

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Curriculum
LİSANS DERECESİYLE KABUL ALANLAR ÖĞRENCİLER İÇİN
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 600 Seminer 1 0 0 6
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 697 Doktora Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
Toplam 0 30
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 0 30
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 30
Toplam 0 30
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 30
Toplam 0 30
V. Yıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 60
Toplam 0 60
Genel Toplam 45 306
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE KABUL ALANLAR ÖĞRENCİLER İÇİN
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 15 40
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 600 Seminer 1 0 0 6
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 697 Doktora Yeterlik 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 0 30
3. ve 4. Yıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 699 Tez 0 0 0 120
Toplam 0 120
Genel Toplam 24 250
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 600 Seminer 1 0 0 6
HUK 601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 602 Ayni ve Nakdi Teminat Hukuku 3 0 3 8
HUK 603 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları- I 3 0 3 8
HUK 604 Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Haklar 3 0 3 8
HUK 605 Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Tenkisi 3 0 3 8
HUK 606 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları- II 3 0 3 8
HUK 607 Uluslararası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler 3 0 3 8
HUK 608 Uluslararası Yatırımlar ve Uluslararası Yatırım Tahkimi 3 0 3 8
HUK 609 Tahkim Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 610 İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 611 Fikri Mülkiyet Hukuku – I 3 0 3 8
HUK 612 Fikri Mülkiyet Hukuku – II 3 0 3 8
HUK 613  Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Yansıyan Etkileri 3 0 3 8
HUK 614 İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması 3 0 3 8
HUK 615 Atipik İş Sözleşmeleri 3 0 3 8
HUK 616 İdarenin Özel Hukuka Tabi Faaliyetleri 3 0 3 8
HUK 617 Hava Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 3 8
HUK 618 Vakıf Hukuku 3 0 3 8
HUK 619 Kamu Özel Ortaklığı (PPP Sözleşmeleri) 3 0 3 8
HUK 620 Tebligat Hukuku 3 0 3 8
HUK 621 Borçlar Hukukunda İsimsiz Sözleşmeler 3 0 3 8
HUK 622 6102 sayılı TTK’ya Göre Anonim ve Limited Şirketler 3 0 3 8
HUK 623 Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 624 Kamu İhale Sözleşmeleri 3 0 3 8
HUK 625 Avrupa Birliği Mevzuatı ile Mukayeseli Olarak Enerji Hukuku I 3 0 3 8
HUK 626 Avrupa Birliği Mevzuatı ile Mukayeseli Olarak Enerji Hukuku II 3 0 3 8
HUK 627 Garanti ve Kefalet Sözleşmeleri 3 0 3 8
HUK 628 Elektronik Haberleşme Hukuku 3 0 3 8

NOTLAR:

1) LİSANS DERECESİYLE Özel Hukuk Doktora Programına kabul alan öğrencilerin mezun olabilmesi için toplam 45 kredi ve en az 120 AKTS’lik onbeş dersi ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 16 adet dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışmasını, toplamda en az 300 AKTS’lik program yükünü başarı ile tamamlaması gerekir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE Özel Hukuk Doktora Programına kabul alan öğrencilerin mezun olabilmesi için toplam 24 kredi ve en az 64 AKTS’lik sekiz dersi ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 9 adet dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışmasını, toplamda en az 250 AKTS’lik program yükünü başarı ile tamamlaması gerekir.

2) Özel Hukuk Doktora Programı öğrencileri (lisans derecesiyle doktora programına kabul alan öğrenciler hariç), tezli yüksek lisans programından ders alamazlar.

3) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Özel Hukuk Doktora programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredisiz olarak açılacağından bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılmayacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

DİL DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
Teori Uygulama
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 501 Basic Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 502 Basic Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 503 Intermediate Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 504 Intermediate Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 507 Intensive Basic Modern Turkish 2 8 0 10 *
TUR 508 Intensive Intermediate Modern Turkish 2 8 0 10 *
*Diller Okulu onayı
Course Contents

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fields marked with an * are required