School of Graduate Studies

PhD in Islamic Studies (in 30% English)

Why PhD at Ibn Haldun University?

Content will be added.

About Program

Content will be added.

Application Requirements

Content will be added.

Teaching Staff

Content will be added.

Curriculum
LİSANS MEZUNLARI İÇİN
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 501 Scientific Research Techniques and Publication Ethics 3 0 3 8
BIS 503 Formation of Islamic Sciences 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 500 Seminar 3 0 0 8
BIS 502 Usul Al-Fiqh 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 600 Program Seçmeli Ders 3 0 0 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 32
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 697 Doktora Yeterlilik 0 0 0 30
Toplam 0 30
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. ve V. Yıllar
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 699 Tez 0 0 0 120
Toplam 0 120
Genel Toplam 42 308
YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI İÇİN
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 601 Scientific Research Techniques and Publication Ethics 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 600 Seminar 3 0 0 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
BIS … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 697 Doktora Yeterlilik 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 0 30
III. ve IV. Yıllar
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 699 Tez 0 0 0 120
Toplam 0 120
Genel Toplam 21 244
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
BIS 500 Seminar 3 0 0 8
BIS 601 Scientific Research Techniques and Publication Ethics 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
Tefsir
BIS 631 Kur’an Tarihi 3 0 3 8
BIS 632 Tefsir Tarihi 3 0 3 8
BIS 633 Rivayet Tefsiri 3 0 3 8
BIS 634 Dirâyet Tefsiri 3 0 3 8
BIS 635 Tefsir Problemleri 3 0 3 8
BIS 635E Problems of Exegesis 3 0 3 8
BIS 636 Konulu Tefsir 3 0 3 8
BIS 637 Ahkâm Tefsiri 3 0 3 8
BIS 638 Tefsire Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 3 8
BIS 638E Contemporary Approaches to Tafsir 3 0 3 8
Hadis
BIS 641 İsnâd Tenkidi 3 0 3 8
BIS 642 Metin Tenkidi 3 0 3 8
BIS 643 Ulûmu’l-Hadis 3 0 3 8
BIS 644 İhtilâfü’l-Hadis 3 0 3 8
BIS 645 Ulûmu’l-Hadis Mezhepleri 3 0 3 8
BIS 646 Hadis Şerhleri 3 0 3 8
BIS 647 Çağdaş Hadis Tartışmaları 3 0 3 8
BIS 648 Çağdaş Hadis Çalışmaları 3 0 3 8
BIS 648E Contemporary Hadith Works 3 0 3 8
Fıkıh
BIS 651 Fukahâ Usûl Düşüncesi 3 0 3 8
BIS 652 Mütekellim Usûl Düşüncesi 3 0 3 8
BIS 653 İslam Aile Hukuku 3 0 3 8
BIS 654 İslam Akit Teorisi 3 0 3 8
BIS 654E Theory of Contract (‘Aqd) 3 0 3 8
BIS 655 Ahkâmü’s-Sultâniyye 3 0 3 8
BIS 656 Makâsidü’ş-Şerîa 3 0 3 8
BIS 657 Osmanlı Hukuk Sistemi 3 0 3 8
BIS 658 Günümüz Fıkıh Problemleri 3 0 3 8
Kelam
BIS 661 Kelâmın Bilgi Anlayışı 3 0 3 8
BIS 662 Kelâmda Uluhiyyet 3 0 3 8
BIS 663 Kelâmın Âlem Anlayışı 3 0 3 8
BIS 663E Concept of Cosmos in Kalam 3 0 3 8
BIS 664 Kelâmda Nübüvvet ve Meâd 3 0 3 8
BIS 665 Mutezile Kelâmı 3 0 3 8
BIS 666 Çağımız İnanç Problemleri 3 0 3 8
BIS 667 Kelâma Yöneltilen Eleştiriler 3 0 3 8
BIS 668 Batı’da Kelâm Çalışmaları 3 0 3 8
Tasavvuf
BIS 681 Tasavvuf Tarihi Metodolojisi 3 0 3 8
BIS 682E Sufism in Non-Anatolian Geographies 3 0 3 8
BIS 683 Anadolu’da Tasavvuf ve Tarikatlar 3 0 3 8
BIS 684 Farsça Tasavvufi Metinler 3 0 3 8
BIS 685 Fusûsu’l-Hikem Okumaları 3 0 3 8
BIS 686 Günümüz Tasavvuf Hareketleri 3 0 3 8
BIS 687 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi 3 0 3 8
BIS 688 Tasavvufa Yönelik Eleştiriler 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Temel İslam Bilimleri %30 İngilizce Doktora Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve 244 AKTS’lik yedi ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet ders alınır. Bunların iki tanesi zorunlu, altı tanesi seçmeli derstir.

2) Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dili İngilizce olan en az üç dersi almış ve başarmış olması gerekir.

3) Bir öğrenci programa kabul edildiği bilim dalından her ders döneminde ikişer ders almış ve başarmış olmak zorundadır.

4) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Temel İslam Bilimleri %30 İngilizce Doktora programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredisiz olarak açılacağından bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılmayacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

LANGUAGE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS Prerequisite
 Theory Practice
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 501 Basic Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 502 Basic Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 503 Intermediate Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 504 Intermediate Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 507 Intensive Basic Modern Turkish 2 8 0 10 *
TUR 508 Intensive Intermediate Modern Turkish 2 8 0 10 *
*Approval of School of Languages
Course Contents

Content will be added.

Fields marked with an * are required