School of Graduate Studies

MA in International and Comparative Law (Turkish)

Why International and Comperative Law at Ibn Haldun University?

About Program

Application Requirements

Teaching Staff

Please visit the department page for Teaching Staff.

Curriculum
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 500 Seminer 1 0 0 6
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 9 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 21 122
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 500 Seminer 1 0 0 6
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 503 Avrupa İnsan Hakları Hukuku I 3 0 3 8
HUK 504 Avrupa İnsan Hakları Hukuku II 3 0 3 8
HUK 505 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması I 3 0 3 8
HUK 506 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması II 3 0 3 8
HUK 507 Uluslararası Örgütler I 3 0 3 8
HUK 508 Uluslararası Örgütler II 3 0 3 8
HUK 509 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku I 3 0 3 8
HUK 510 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku II 3 0 3 8
HUK 511 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour OrganizationILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku I 3 0 3 8
HUK 512 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour OrganizationILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku II 3 0 3 8
HUK 513 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku I 3 0 3 8
HUK 514 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku II 3 0 3 8
HUK 515 Uluslararası Ticaret Hukuku I 3 0 3 8
HUK 516 Uluslararası Ticaret Hukuku II 3 0 3 8
HUK 517 Avrupa Birliği Telif Hukuku I 3 0 3 8
HUK 518 Avrupa Birliği Telif Hukuku II 3 0 3 8
HUK 519 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku I 3 0 3 8
HUK 520 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku II 3 0 3 8
HUK 521 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3 0 3 8
HUK 522 Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 3 0 3 8
HUK 523 Hava Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 3 8
HUK 524 Türk Milletlerarası Usul Hukuku 3 0 3 8
HUK 525 Uluslararası Yatırım Hukuku 3 0 3 8
HUK 526 ICC Tahkimi ve Uygulaması 3 0 3 8
HUK 527 Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri 3 0 3 8
HUK 528 Mukayeseli Hukukta İdari Usul 3 0 3 8
HUK 529 İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması 3 0 3 8
HUK 530 Mukayeseli Hukukta Kamu Denetçiliği Kurumu 3 0 3 8
HUK 531 Teminat Hukuku I 3 0 3 8
HUK 532 Teminat Hukuku II 3 0 3 8
HUK 533 Kamu Özel Ortaklığı (PPP Sözleşmeleri) 3 0 3 8
HUK 534 Elektronik Haberleşme Hukuku 3 0 3 8
HUK 535 İsimsiz Sözleşmeler 3 0 3 8
HUK 536 Mal Rejimleri Hukuku 3 0 3 8
HUK 537 Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 538 Anonim Şirketler Hukuku 3 0 3 8
NOTLAR:
1) Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve en az 56 AKTS’lik yedi dersi ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet dersi ve tez çalışmasını, toplamda en az 122 AKTS’lik program yükünü başarı ile tamamlaması gerekir.

2) Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri üniversitenin diğer doktora programlarından  akademik danışmanının onayıyla en fazla iki ders alabilirler.

Course Contents

Content will be added.

Contact

law@ihu.edu.tr

Fields marked with an * are required